Szabó Eszter PhD védése

A Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsa és a Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Szabó Eszter "Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye" című értekezésének nyilvános PhD védésére.

A védés helye és ideje: Testnevelési Egyetem, Főépület, I. emeleti Tanácsterem, 2016. július 5., 11.00 óra.

Témavezető: Dr. Keresztesi Katalin ny. egyetemi docens. Programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita. A bírálóbizottság elnöke: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus, tagjai: Dr. Koltai Erika tudományos főmunkatárs (titkár), Dr. Mátrai Zsuzsa professor emerita. Opponensek: Dr. Szmodis Márta egyetemi docens, Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens.

ARCHÍVUM