Korábbi lapszámok

4/3-4 | 4/1-2 | 3/3-4 | 3/1-2 | 2/4 | 2/3 | 2/1-2 | 1/2 | 1/1

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (címlap)4. évfolyam, 3-4. szám (2019) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A CrossFit Games 2018 verseny elemzése / Analysis of CrossFit Games 2018
    Pálinkás Gergely, Petridis Leonidas, Tróznai Zsófia, Utczás Katinka, Béres Bettina, Szabó Tamás
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A térdsérülések és a dinamikus térd valgus közötti kapcsolat feltárása / Exploring the relationship between knee injuries and dynamic knee valgus
    Uhlár Ádám, Fodor Eszter, Lacza Zsombor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • The effects of rheumatoid arthritis on Cypriot recreational athletes / A reumatoid artritisz hatása a ciprusi szabadidős sportolókra
    Stephen Nicolaou, Efstathios Christodoulides
   • Egészségmagatartási tényezők klaszteranalízise a Magyar Honvédségben / Cluster analysis of health behavior factors in the Hungarian Defence Forces
    Novák Attila, Nyakas Csaba, Rázsó Zsófia, Sótér Andrea
   • Professzionális magyar jégkorongozók személyiségének, megküzdési stratégiáinak és megélt stressz-szintjének vizsgálata / Examination of Hungarian professional ice hockey players’ personality, coping strategies and stress level
    Tóth Renátó, Szabó Kinga
   • Changes in Stadium Sports Spectators Customer Experiences / A stadionokba járó nézők vásárlóélményeinek változásai
    Ekaterina Glebova, Michel Desbordes, Gabor Geczi
 • TST+ / PSS+
  • ISSA 2019 Sportszociológiai Világkongresszus / World Congress of Sociology of Sport 2019 (ISSA)
   Garamvölgyi Bence
  • Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia 2019 (program és absztraktok) / International Sport and Innovation Conference 2019 (Program and Abstracts)
  • A 49. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 49th Conference on Motion Biology
  • Megvédett PhD értekezések (2019) / Defended PhD theses (2019)
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

TST 2019/1-2, címlap4. évfolyam, 1-2. szám (2019) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Sportorvosi trendek a labdarúgásban: fejelés és agyrázkódás / Trends in football medicine: heading and concussion
    Szelid Zsolt
   • The effect of three-week exercise programme on sleep quality and depression symptoms in female adults / Háromhetes testmozgás-program hatása az alvásminőségre és a depressziós tünetekre felnőtt nők körében
    Johanna Takács
   • Kettős röntgensugár abszorpciós eljáráson és bioelektromos impedancián alapuló testösszetétel-becslő módszerek összehasonlító elemzése fiatal sportolók körében / Comparison of body composition estimates from dual X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis in young athletes
    Utczás Katinka, Tróznai Zsófia, Pálinkás Gergely, Kalabiska Irina, Petridis Leonidas
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Professional identity versus gender identity: Empirical study among top-level leaders and managers in Hungarian sport / Szakmai identitás versus nemi identitás: Empirikus vizsgálat felső szintű magyar sportvezetők és sportmenedzserek körében
    Gyöngyi Szabó Földesi, Andrea Gál
   • Fogalomtisztázó törekvések az egészségtudatosság vizsgálatához / Attempts at clarifying concepts for measuring health consciousness
    Freyer Tamás, Horváth Dániel, Nagy Ádám
   • Az európai sportágazati szakember-fejlesztés lehetőségei: az ESSA-Sport projekt bemutatása és előzetes eredményei / Opportunities of professional development in the European sport sector: Introducing the ESSA-sport project and its prelimenary results
    Sipos-Onyestyák Nikoletta, Perényi Szilvia, Farkas Judit, Gősi Zsuzsanna, Kedelényi-Gulyás Erika
 • TST+ / PSS+
  • A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának absztraktjai / Abstracts of the Physical Education and Sport Sciences Section of the National Student Congress on Sport Sciences 2019
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Konstans kihívások és változó megoldási kísérletek a nők sportjában
    Gál Andrea
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2018/3-43. évfolyam, 3-4. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) / Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation)
    Hamar Pál
   • Tenisz-specifikus motoros tesztek áttekintése / An overview of tennis-specific motor tests
    Dobos Károly
   • A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? / The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact?
    Papp Bendegúz
   • A központi gyújtású tűz- és PCP légfegyverek összehasonlítása pontosság, rekreációs alkalmazhatóság és költségvonzat szempontjából / Comparison of firearms and Pre-Charged Pneumatics air guns in terms of accuracy, recreational applicability and cost-effectiveness
    Béres Sándor
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Az edzés pihenőidejében alkalmazott okklúzió hatása négyhetes guggoló edzést végző egyének átlagsebesség mutatóira / The effect of resting period occlusion on average velocity characteristics during 4 weeks of squat exercise protocol
    Torma Ferenc, Gombos Zoltán, Bakonyi Péter, Radák Zsolt
   • Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során / The effect of fatigue on the control of thigh muscles during countermovement jumps
    Katona Péter, Soós Ivett
 • TST+ / PSS+
  • A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása és fejlődése úszásban (paraúszás) az elmúlt 20 évben, valamint a Riói paralimpia tapasztalatai / Development of the sport of disabled people in competitive swimming (para swimming) over the last 20 years and experiences of the Rio Paralympics
   Sós Csaba
  • Emlékezés Dr. John O. Holloszy professzorra / Remembering Dr. John O. Holloszy
  • A Testnevelési Egyetem 2018-as Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2018 of the University of Physical Education >>>
  • Abstracts of the 23rd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS) / A 23. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia absztraktjai
  • A 2. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia programja / Program of the 2nd Sport and Innovation International Conference
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Döntések elméletei és alkalmazásuk a sport gyakorlatában
    Sterbenz Tamás
   • Sport és egészség a társadalmi integráció kontextusában
    Vingender István
  • Megvédett PhD értekezések (2018) / Defended PhD theses (2018)
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2018/1-2)3. évfolyam, 1-2. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A birkózás a 2016-os riói olimpia tükrében / Wrestling in the mirror of the 2016 Rio Olympics
    Farkas Gábor, Bretz Károly, Barna Tibor
   • Az olimpián bevezetésre került játékszabályok hatása a férfi kézilabdázásra / The impact of rule changes introduced at the Olympics on male handball
    Lehőcz Zoltán
   • A nemzetközi női kézilabdázás jellemzői a riói olimpia elődöntőjébe jutott csapatok mérkőzései alapján / Characteristics of international female handball based on the games of semi finalist teams at the Rio Olympics
    Ökrös Csaba, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Győri Tamás
   • The trends of best results of sprint and jumping events of Track and Field World Championships (1983-2017) / A sprint- és ugrószámok legjobb eredményeinek trendjei az atlétikai világbajnokságokon (1983-2017)
    Sándor Béres
   • A nemzetközi és hazai férfi tornasport helyzetképe a Rio de Janeiro-i Olimpiai Játékok tükrében / Situation of international and Hungarian gymnastics in the mirror of the 2016 Rio Olympic Games
    Gyulai Gergely, Butcher, Steve, Kalmár Zsuzsanna, Hamza István, Hamar Pál
   • A magyar labdarúgó válogatott 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon játszott mérkőzései adatainak összehasonlító elemzése / Comparative analysis of mathes of the Hungarian national futball team at the 2016 European Football Championship
    ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sportvállalkozások gazdasági adatai a megváltozott finanszírozási környezetben / The economic data of sport businesses under the new funding scheme
    Gősi Zsuzsanna, Nagy József
 • TST+ / PSS+
  • Riport - Inkluzív sportoktatás az integrált szemléletű nevelésben / Report - Inclusive sports education in integrated pedagogy
   Orbán-Sebestyén Katalin, Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, Hunyadi Krisztina
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Nitrogén monoxid szerepe a szívbetegségek kezelésében és a sportban
    Dr. Szelid Zsolt László PhD
   • A testmozgás és a sportolás lehetőségei megváltozott teljesítőképességgel élő emberek számára
    Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna PhD

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 005 címlap2. évfolyam, 4. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A 3D computer simulator to examine the effect of wind and altitude on a soccer ball trajectory / A szél és a magasság futball labda röppályájára gyakorolt hatásának vizsgálata három dimenziós számítógépes szimulációval
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili, Karlo Moistsrapishvili
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Posztok és szerepek az európai női kosárlabdázásban a riói olimpián / Playing positions and roles in European women’s basketball at the Rio Olympics
    Balogh Judit
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Esélyegyenlőség-vizsgálat utánpótláskorú labdarúgók körében / Equity examination among youth soccer players
    Tóth Péter László, Dóczi Tamás
   • Sportpszichológiai körkép 2017-ben. A Nemzetközi Sportpszichológiai Társaság világkongresszusának legfontosabb témái / Sport psychology in 2017. The most important topics of the World Congress of the International Society of Sport Psychology
    Török Lilla, Kovács Krisztina, Gyömbér Noémi, Boda-Ujlaky Judit, Lénárt Ágota
   • Konfliktuskezelő stratégiák a labdarúgó edző-játékos-szülők közötti interakciókban / Conflict management strategies in the soccer coach-player-parents interactions
    Németh Zsolt
 • TST+ / PSS+
  • Iskola- és mozgáskultúra Szingapúrban, egy magyar testnevelő szemével / Education and Active Life Style in Singapore, through the eyes of a Hungarian PE Teacher
   Kovács Katalin
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
  • A 47. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 47th conference on motion biology

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2017/3)2. évfolyam, 3. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation / Pszicho-fiziológiai teszt alkalmazása a sportolók felkészítésében
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili
   • Középjátékosok, centerek távoli dobásainak jelentősége, avagy ma már mindenkinek van hárompontos dobáskísérlete a kosárlabdában / Significance of long-range shots among power forwards and centers; nowadays every player has three point attempts in basketball
    Boros Zoltán, Sterbenz Tamás
   • A nemzetközi és hazai női torna, valamint a rokon sportágak helyzetképe a Rió de Janeiró-i Olimpiai Játékok tükrében / Survey of international and Hungarian gymnastics and related sports based on the Rio Olympic Games
    Kalmár Zsuzsanna, Gyulai Gergely, Adorjánné Olajos Andrea, Katus Tamás, Hamar Pál
   • A magyar szenior atlétika szerveződése és megbecsültsége / Appreciation and organization of Hungarian master athletics
    Lisztóczki János, Benczenleitner Ottó, Béres Sándor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Akarunk mi meccsre járni? A labdarúgó mérkőzésre járás mögötti szurkolói motivációkat meghatározó tényezők / Do we want to attend matches? Motives influencing attendance in Hungarian football games
    Kassay Lili
 • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
 • A Testnevelési Egyetem 2017-es Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2017 of the University of Physical Education
 • Erratum

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2017/1-2 (címlap)

2. évfolyam, 1-2. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közlemények / Original research paper
  • Testnevelés és pedagógia / Physical Education and Pedagogy
   • A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája / The idea of modernizing of physical education
    Hamar Pál, Karsai István
   • A gyógytestnevelés feladata, jelenlegi helyzete az oktatás rendszerében / Task of Adapted PE and its Present Position in Education
    Andrásné Teleki Judit
   • A „Sport a Fejlődésért és a Békéért” (SDP) mint új tudományterület bemutatása a kambodzsai iskolai testnevelés újjáépítésére kialakított program esettanulmányán keresztül / “Sport for Development and Peace” (SDP) as a New Field of Science – a Case Study of a PE development program in Cambodia
    Bardocz-Bencsik Mariann, Dóczi Tamás
   • A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztési lehetőségei / Leisure-time Activity in Personality Development
    Borosán Lívia, Budainé Csepela Yvette
   • A sport szerepe a napközi otthoni nevelésben / Role of Sport in Afternoon School Activity (in Day Care Centers)
    Budainé Csepela Yvette, Borosán Lívia
   • Középiskolai tanulók terhelhetőségének mérése egy röplabda tanítási egység közben / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball
    Nagy Zsuzsa, Müller Anetta
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Célzásbiztonsági vizsgálatok a „Kézilabda az iskolában” programban résztvevő tanulók körében / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball
    Juhász István, Boda Eszter, Bíró Melinda, Müller Anetta
   • Elit labdarúgó akadémia utánpótlás játékosai személyiségdimenzióinak összehasonlító vizsgálata nem sportolókkal / Analysing Personality of Elite Football Academy Youth Players Compared with Those not Engaged in Competitive Sports
    Kiss Zoltán, Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József
   • A kis játékok kondicionáló szerepe a labdarúgásban / Role of Small-sided Games in Football Conditioning
    Papp Károly, Szekeres Lajos, ifj. Tóth János, Tóth János
   • A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság vizsgálata a sikeres rövid, közepes és hosszú átadások vonatkozásában / Analysis of 2016 European Football Championships in Relation to Successful Short-, Medium- and Long-range Passes
    Berta József, ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sport - finanszírozás - eredményesség? / Sports – Financing – Success?
    Ráthonyi-Odor Kinga, Borbély Attila
   • A 2016-os Riói Olimpia sikeressége a sportszer­vezetek bevételi szerkezetének tükrében / Success of 2016 Rio Olympic Games as Reflected in the Income of Sport Organizations
    Gősi Zsuzsanna
   • A TAO rendszer hatásainak felmérése a magyar kosárlabda csapatoknál / Assessing Effects of the TAO System on Hungarian Basketball Teams
    Váczi Péter, Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta
   • A sportolói kettős karrier fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon / Chances of Dual Career Development in Sport in Hungary
    Farkas Judit, Jókai Mátyás, Kozsla Tibor
   • Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban / Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers
    Pinczés Tamás, Pikó Bettina
   • Fiatalok sportágválasztását racionalizáló rendszerek alkalmazási hajlandósága / Intention of Applying Systems Rationalizing Sport Selection of Youth
    Soldos Péter
   • Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a gyakorlat találkozása / Personal Training and Health Promotion at Workplaces - Meeting of Theory and Practice
    Tánczos Zoltán, Bognár József
   • A teljesítménystratégiák és a hangulati állapotok összefüggéseinek elemzése két egyetemi kosárlabdacsapatban / Performance Strategies and State of Mood in Two University Basketball Teams
    Soós István, Martinez, Jose Carlos Flores, Hamar Pál, Kalmár Zsuzsanna, Whyte, Ian, Szabó Attila
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Felsőtesti koordináció és a nyomásközponti trajektóriák regisztrálása kerekesszékben izomdystrophias betegekben / Recording Trajectory of Upper-Body Coordination and Pressure Centre Points in Wheelchair Patients with Muscle Dystrophy
    Medveczky Erika, Szalay Piroska, Nyakas Csaba, Bretz Károly
   • Serdülőkorú sportoló és nem sportoló fiatalok szubjektív jólléte / Subjective Well-being of Sporting and Non-sporting Adolescents
    Négele Zalán, Pápai Júlia, Tróznai Zsófia, Nyakas Csaba
   • Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése lovasterápiával 8-9 éves lányoknál / Developing Static and Dynamic Equilibrium of 8-9 Year Old Girls with Hippotherapy
    Simon-Ugron Ágnes
   • Egyensúlyfejlesztés játékos mozgásprogrammal hallássérülteknél / Equilibrium Development of Hearing-impaired Children with Playful Movement Programs
    Simon-Ugron Ágnes, Boros-Bálint Iuliana
 • Könyvismertető / Book review
  • Sport and Social Sciences with Reflection on Practice / Sport és társadalomtudományok a gyakorlat szolgálatában
   Tamás Dóczi
 • Window to the World of Sport Sciences / Ablak a sporttudományok világára

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2016/2 (címlap)1. évfolyam, 2. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében
    Uhlár Ádám, Szemes Ágnes, Tóth László
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a televízió kapcsolata
    Várhegyi Ferenc
  • Természettudományok
   • Physical activity, sport and hypertension
    István Préda
   • Signs of athletic adaptation on the electrocardiogram (ECG)
    Zsolt Szelid
 • Konferenciák
  • A „Sporthoz kapcsolódó innovációk” konferencia absztraktjai
  • A Testnevelési Egyetem 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai
  • A 46. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest, 2016. november 17-18.)
 • Window to the World of Science

a testnevelesi egyetem tudomanyos folyoirata 001 cimlap

1. évfolyam, 1. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében
    Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József, Szájer Péter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László, Tóth László
  • Sportági tudományok
   • Gondolatok a modern labdarúgó mérkőzések futóteljesítményéről
    Zalai Dávid, Gyimes Zsolt, Bobák Péter, Csáki István, Hamar Pál
   • A Hosszú-távú Sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban
    Géczi Gábor, Baji István
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a turizmus kapcsolata, a sportturizmus fogalmi rendszere
    Lasztovicza Dóra, Béki Piroska
   • Sportstruktúrák Európában: Olaszország sportrendszere
    Farkas Péter, Rácz Barbara
   • Imparitás faktorok (esélyegyenlőtlenségi tényezők) a nők sportvezetővé válásában
    Trenka Magdolna
   • A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője
    Déri Diána
   • Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata
    Szemes Ágnes, Harsányi Szabolcs Gergő, Tóth László
 • Konferencia-absztraktok
  • A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-i Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai
  • 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) "Sport in changing social, economic, political and cultural contexts"
 • Könyvismertető
  • Kolozsvár sportja és kultúrája a reformkortól Trianonig