Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 010 címlap5. évfolyam, 1-2. szám (2020) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Testnevelés és pedagógia / Physical Education and Pedagogy
   • Testneveléstudomány - Adalékok a testnevelés és sport tudományelméleti kérdéseihez / Science of
    physical education - Contributions to the scientific-theoretical issues of physical education and sport
    Hamar Pál
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Kritikus helyzetek a labdajátékokban és a „láthatatlan” mentális tényezők - Citius, altius, fortius / Critical Moments in Ball Games and the Invisible Mental Dispositions - Citius, altius, fortius
    Magas István
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Súlypont stabilizálás meghatározása 16-18 éves korú lányoknál és fiúknál - előtanulmány a normál tartományok meghatározásához / Determining stability of center of gravity in 16-18 year old girls and boys - a pilot study to determine the normal range
    Földvári-Nagy László, Dörnyei Gabriella, Mayer Ágnes Andrea, Takács Johanna, Horváth Mónika, Szénási Annamária, Balogh Ildikó, Lenti Katalin
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Relocations of Sports Spectators’ Customer Experiences / A sporteseményt nézők vásárlói élményeinek áthelyeződése
    Ekaterina Glebova, Michel Desbordes, Gabor Geczi
   • A látvány-csapatsportágak nemzetközi és hazai sportegészségügyi szabályzatainak áttekintése, különös tekintettel az agyrázkódásra / Review on health regulations of international and domestic team sport federations’ with special regard to concussion
    Nagy Attila, Kiss Csaba, Boros Anita, Géczi Gábor
   • Önkormányzati sportügyek - A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok útján történő ellátása az Állami Számvevőszék ellenőrzései tükrében / Municipal sports affairs – Carrying out the tasks of local governments in relation to sport through municipally owned companies in the light of the audits of the State Audit Office
    Boros Anita, Zimányi Róbert G., Géczi Gábor
 • TST+ / PSS+
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
  • Főszerkesztői gondolatok: Mi is az az impakt faktor (IF)?
   Koller Ákos
  • Tradíció, hagyomány, örökség – 150 éves a Budapesti Korcsolyázó Egylet / Tradition, tradition, heritage - 150 years of the Budapest Skating Club
   Szombathelyi Eszter
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences