TDK tantárgy

A tantárgy felvételével a TDK-ba fektetetett munka a hallgatónak kreditben-, a témavezetőnek óraelszámolásban számszerűsíthető. A TDK I, II, III. egymásra épülő elméleti tantárgyak.

Legalább a TDK I. tantárgy felvétele és teljesítése a TDK-n indulás feltétele.

1.1. TDK I. tantárgy

 • A tantárgy minden félévben meghirdetésre kerül, a Tanulmányi Hivatal által. A TDK I. tantárgy 10 kontakt és kb. 6 óra önálló (csoportos) munkát jelent. Hiányzás és igazolás a TVSZ-ben leírtak szerint. A tematikus témaköröket felkért tanárok, kutatók, oktatók tartják. (TDK célja, lehetőségei. Kutatás, vizsgálat kezdeti lépései. Kutatásetikai követelmények és -szabályok. Szakirodalomgyűjtés és –elemzés. Kutatási módszerek, -számítások. Rezüméírás Az előadás megjelenítése (PPt, és Prezi). Előadói- és vitakészségek.)
 • A tantárgy teljesítése, félév zárás módja: aláírás, kredit nélkül, amelyet a mindenkori TDK tanárelnök koordinál.

1.2. TDK II. tantárgy

 • A tantárgy mindenkori Házi TDK félévében kerül meghirdetésre, a Tanulmányi Hivatal által. TDK II. tantárgyat a témavezető és a mindenkori TDK tanárelnök igazolásával veheti fel a NEPTUN-ban a hallgató, a témavezető nevével, ha teljesítette a TDK I. tantárgyat. (Kivétel ld. 3.4. pontban!) 
 • A tantárgy teljesítés feltétele Házi TDK-n indulás és a maximálisan megszerezhető pontszám a 35%-át teljesítette a hallgató.
 • A tantárgy teljesítése, félév zárás módja: aláírás, 2 kredit. A tantárgyat témavezető által írja alá, a mindenkori TDK tanárelnök jóváhagyásával.

1.3. TDK III. tantárgy

 • A tantárgy mindenkori Országos-, vagy Nemzetközi TDK félévében kerül meghirdetésre, a Tanulmányi Hivatal által. A TDK III. tantárgyat a témavezető és a mindenkori TDK tanárelnök igazolásával veheti fel a NEPTUN-ban a hallgató, a témavezető nevével, ha teljesítette a TDK II. tantárgyat. (Kivétel ld. 3.4. pontban!)
 • A tantárgy teljesítés feltétele Országos-, vagy Nemzetközi TDK-n indulás. A tantárgy teljesítése, félév zárás módja: aláírás, 2 kredit. A tantárgyat témavezető által írja alá, a mindenkori TDK tanárelnök jóváhagyásával.

2. Több TDK tantárgy felvétele egy félévben

 • A TDK I. és TDK II. tantárgyat a hallgató egy félévben, ősszel is teljesítheti. Azonban TDK II. tantárgyat addig nem lehet elfogadni, amíg a TDK I. tantárgy teljesítése meg nem történt.
 • A TDK II. és TDK III. tantárgyat a hallgató egy félévben, tavasszal is teljesítheti. Nemzetközi TDK évében (páros években) a Házi- és a Nemzetközi TDK a tavaszi (azaz ugyan arra) a félévre esik. Ebben az esetben a TDK III. tantárgyat addig nem lehet elfogadni, amíg a TDK II. tantárgy teljesítése meg nem történt.
 • A TE 2019/2020-as tanévben 2020. áprilisában rendezi meg mind a Házi TDK-t, mind a Nemzetközi TDK-t. Így ebben a tanévben az alábbi tantárgyak vehetők fel:
  • I. (őszi) félév: TDK I.
  • II. (tavaszi) félév: TDK I., TDK II., TDK III. Azonban minden esetben maximum két tantárgy vehető fel. TDK I. és TDK III. tantárgyak NEM párosíthatók.

3. TDK osztályzat

Az osztályzatot a konferencián elért pontszámok (bírálat és előadás) összege határozza meg:

 • 0 – 35% = megtagadva
 • 36 – 39 % = elégséges (2)
 • 40 – 49 % = közepes (3)
 • 50 – 59 % = jó (4)
 • 60 – 100% = jeles (5)

4. TDK tantárgy felvétele és aláírása

 • A TDK I. választható tantárgy felvétele nem tér el a TVSZ-ben leírtaktól. Maximum létszám: 25 fő / félév. Aláírás: TDK tanár elnök által.
 • TDK II. és III. választható tantárgyak felvételének határideje hosszabb, mint a TVSZ-ben leírtak. Létszám nincs maximálva. TDK II. és III. tantárgy felvétel módja: kérvény benyújtása a Tanulányi Hivatalba, amely az alábbiakat tartalmazza: hallgató adatai, kutatási témakör, témavezető adatai és aláírása, TDK tanárelnök jóváhagyása. Az aláírt és jóváhagyott kérvény esetén a TDK tantárgy a témavezető nevével kerül fel a Neptunba. Aláírás: A TDK tanárelnök jóváhagyásával a témavezető által.

2019/2020-as tanévben őszi félévében a tantárgyfelvételhez, a TO-ra, a kérvény benyújtás határideje: 2019. szeptember 16. (hétfő), 15:00.