Választható tárgyak

A választható tárgyak lényege a tárgyak rendszerében többrétű. Egyfelől biztosítja annak lehetőségét, hogy hallgatóink bizonyos mértékben maguk alakíthassák érdeklődésük szerint tanulmányaikat, másfelől bizonyos tárgyak választása praktikusan készítheti elő a későbbi “keresztirányú” MSc jelentkezéseket is. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a BSc tanulmányok zárásához 180-as kredit számot mindenkinek teljesíteni kell. A választható tárgyak kredit értéke segíthet ebben, hisz a kötelező kreditek összege (szakonként eltérően) nem éri el ezt a kreditszámot. Figyelem: 198-as kreditérték túllépéséért minden esetben TJSZ szerint fizetni kell!

A BSc szakokon minden szemeszterben külön listát adunk ki a választható tárgyakról. (Bizonyos feltételek esetén ezekből MSc és MA hallgatók is választhatnak.) Ezekből mind nappali, mind levelező hallgatóink 2 tárgyat tudnak felvenni az “A” és “B” tárgycsoportból.

  • A választható tárgyak általában min 12 fő jelentkezésétől indulnak, és lehet felső határa is
  • A tárgyaknak esetenként lehetnek elő követelményei
  • A tárgyakat szak, és évfolyam megkötés nélkül egy időben tartjuk közös óraként
  • A választható tárgyak teljesítésére felvételük után ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a kötelezőekre

Figyelem! A választható tárgyakból nem lehet mindre jelentkezni. Ezt több elsőéves (egyértelmű tájékoztatás hiányában) nem tudta, így kénytelenek voltunk az eddigi jelentkezéseket törölni. A választható tárgyakra jelentkezést csak később, a NEPTUN-ban közölt időpontban nyitjuk meg újra.