Átjelentkezési kérelem

Az átjelentkezéssel kapcsolatos szabályokat a Testnevelési Egyetem SZMSZ 3. részének III. fejezetének - Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának 15. § tartalmazza. 

A kérelem díjáról a Testnevelési Egyetem SZMSZ 3. részének IV. fejezetének - Térítési és Juttatási Szabályzatának 2. számú melléklet rendelkezik.

Kérjük figyelmesen olvassa át a vonatkozó részt! >>>

 

A kérelem eljárásidíját benyújtást megelőzően be kell fizetni utalás formájában, a befizetésről szóló igazolást kérjük a kérelemhez csatolni.

Átjelentkezési kérelem letöltése >>>

Utalási adatok:

  • Kedvezményezet: Testnevelési Egyetem
  • Számlaszám: 10032000-00334679-00000000
  • Közlemény: Átvételi kérelem, átjelentkező neve, lakcíme

Benyújtási határidő a 2020/21/2 félévre való átjelentkezéshez: 2021.02.05