Szenátus

1. Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor, a Szenátus elnöke
2. Dr. Genzwein Ferenc, kancellár

A Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet képviseletében:

3. Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea, egyetemi docens
4. Dr. Lénárt Ágota, egyetemi docens, tanszékvezető
5. Dr. habil. Sterbenz Tamás, egyetemi docens, általános rektorhelyettes

A Sportági Intézet képviseletében

6. Dr. Németh Endre, egyetemi docens
7. Dr. Ökrös Csaba, egyetemi docens, tanszékvezető
8. Dr. habil. Sós Csaba, egyetemi docens, tanszékvezető
9. Szalma László, egyetemi docens, tanszékvezető

A Tanárképző Intézet képviseletében

10. Budainé Dr. Csepela Yvette, egyetemi docens
11. Prof. Dr. Hamar Pál, egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

A Sport- és Egészségtudományi Intézet képviseletében

12. Bartusné Dr. habil. Szmodis Márta, egyetemi docens
13. Dr. Lacza Zsombor tudományos főmunkatárs, tudományos rektorhelyettes
14. Prof. Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár, tanszékvezető

A Doktorandusz Önkormányzat képviseletében

15. Bábszky Gergely, PhD hallgató

A Hallgatói Önkormányzat képviseletében

16. Szaplonczay Makrina, egyetemi hallgató
17. Kántor Zsófia, egyetemi hallgató
18. Ruzsik Patrik, egyetemi hallgató
19. Oravecz Anna, egyetemi hallgató

A nem oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak képviseletében

20. Varga Ferenc, technikus

A szakszervezet képviseletében

21. Vizkeleti László, csoportvezető, szakszervezeti vezető

A Szenátus határozatai >>>