Rektori köszöntő

Mocsai LajosA Testnevelési Egyetem Európa legrégebben alapított testkulturális felsőoktatási intézménye, mely a változó társadalmi-gazdasági igények figyelembevételével képes adaptálni hagyományait, kultúráját a tudásalapú társadalom új kihívásaihoz. Egyszerre jellemzi a tradíciók megőrzése és az állandó változás, megfelelés a kor megnövekedett követelményeinek. Ezért oktatásfejlesztési stratégiáját is úgy alakította ki, hogy valamennyi szakon az elméleti és gyakorlati tudás egymást kiegészítve, a sportági képzések arányának növekedésével versenyképes tudást biztosítson a hallgatók számára. Az oktatási tartalmak fejlesztésénél figyelembe vette a releváns szakmai szereplők – sportszakmai szervezetek, oktatási intézmények – által megfogalmazott gyakorlatközpontú igényeket, javaslatokat is, amelyeknek köszönhetően képzései még inkább összhangba kerültek a munkaerőpiac elvárásaival. Az egyetem küldetése olyan szakemberek képzése, akik a humán értelmiség részeként a sport legkülönbözőbb területein alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humánerőforrás fejlesztésre, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében is. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában. Az egyetem alap- és mesterképzéseivel, illetve Magyarországon egyedülálló sporttudományi doktori programjával az oktatás-képzés, kutatás-fejlesztés és a szolgáltatások olyan integrált egységét teremti meg, mely garanciát jelent az egymásra épülő minőségi tudás folyamatos gyarapítására. A tartalmilag megújuló képzéseket hamarosan megfelelő infrastrukturális háttér is támogatja. Az egyetem oktatási és szolgáltatási központja, az Alkotás utcai épületegyüttes Magyarország legmodernebb sporttudományi egyetemi kampuszának kialakítása az oktatási épületek és a Csörsz utcai sportlétesítmény teljes körű megújítását, valamint új létesítmények megépítését is célozza. A fejlesztésekhez kapcsolódó technikai felszerelések, a pedagógiai- és edzésmódszereket támogató technológiai és informatikai infrastruktúra a kor legkorszerűbb igényeinek megfelelően kerül kialakításra. A létesítmények minősége, azok lehetőségei pedig alkalmasak lesznek a magyar sport versenyképességét elősegítő legújabb tudományos technológiák folyamatos alkalmazására. Az így kialakítandó legmagasabb szintű minőséget és komfortot is biztosítani képes multifunkciós oktatási és sportlétesítmények, laboratóriumok valamint közösségi terek, ideális feltételrendszert jelentenek arra, hogy az itt tanulók tehetségüket, képességeiket és tudásukat kibontakoztassák, és maguk, valamint a sporttársadalom javára kamatoztassák.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos egyetemi tanár, a Testnevelési Egyetem rektora