Minőségbiztosítás

ISO 9001, Dekra pecsétA Testnevelési Egyetem önkéntes alapon, a vevői megelégedettségének folyamatos növelése érdekében vezeti be, működteti és folyamatosan fejleszti az „MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények” szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. Tanúsítási terület: felsőoktatás, felnőttképzés és szakképzés, tudományos kutatás és fejlesztés, projekt alapú sportszakmai és testnevelés fejlesztés valamint képzés és vizsgáztatás.

A Testnevelési Egyetemmel kapcsolatban az alapítói jogok gyakorlója az Országgyűlés, irányító szerve az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Működési köre az Nftv-ben foglaltak szerint Magyarország területe, alaptevékenysége a kiadott szakindítási engedélyek alapján a Képzéseink oldalon felsorolt képzések biztosítása, lebonyolítása.

Az egyetem felnőtt- és továbbképzéssel kapcsolatos oktatásszervezési feladatait a Továbbképző Központ koordinálja, minőségbiztosítását az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól c. rendelet alapján végzi. Az egyetem az önállóvá válást követően 2014. szeptember 1-jétől fenntartójává vált a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium köznevelési intézménynek, mely a köznevelési törvénynek megfelelően önálló minőségbiztosítással rendelkezik.

Az Egyetem Könyvtára a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdésében előírt alapfeladatokat látja el, szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. A minőségbiztosítást a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben megfogalmazott önértékelés szempontrendszerét alkalmazva végzi. Az Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központjának Analitikai Laboratóriuma külön gondoskodik a szakterületi minőségbiztosításról, és a folyamatos fejlesztés eredményeként, a sikeres NAH tanúsítási eljárása után 2020 február óta az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány követelményeinek felel meg.

A Testnevelési Egyetem meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a minőségirányítási rendszerének szempontjából lényeges külső és belső tényezőket, amelyek fontosak szándékai és stratégiája kialakításában. Vevői, vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés érdekében meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a tevékenységével összefüggő érdekelt feleket és azok követelményeit. Az intézmény kiemelt hangsúlyt helyez hallgatóink munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére, valamint az egyetem által nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére.

ISO 9001:2015 tanúsítvány | Minőségpolitika

Minőségbiztosítási és Akkreditációs Iroda >>>