Könyvtárhasználati szabályok

A könyvtárba beiratkozhatnak:

 • a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik személyi igazolvánnyal rendelkeznek;
 • az Egyetemen tanuló nappali tagozatos, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi hallgatók;
 • az Egyetem foglalkoztatottai.

A beiratkozásért a könyvtár díjat szed. A díjfizetés rendjét a Könyvtári és Levéltári Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

Mentesül a beiratkozási díj fizetése alól (ingyenes):

 • az Egyetem érvényes diákigazolványával és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója;
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók és egyéb foglalkoztatottak;
 • a 70 éven felüliek;
 • a könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozók;
 • a pedagógusok;
 • a 67%-osan vagy súlyosabban rokkant hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak;
 • az Egyetemen egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező oktatók.

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek:

 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (más magyar felsőoktatási intézmény hallgatói),
 • a 70 év alatti nyugdíjasok,
 • a regisztrált munkanélküliek,
 • a gyermekgondozási segélyben részesülők.

A beiratkozás személyesen vagy online formában, a regisztrációs nyilatkozat kitöltésével történik a könyvtár elektronikus rendszerében. Az ehhez szükséges okmányokat a Könyvtári és Levéltári Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az olvasótól kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények előírásait betartva kezeli. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.

A beiratkozás során a könyvtáros tájékoztatja az olvasót azokról a fontosabb tudnivalókról, amelyeket a Könyvtári és Levéltári Szabályzat tartalmaz. Kérésre az olvasó rendelkezésére bocsátja a Könyvtári és Levéltári Szabályzatot, illetve az adatkezelési tájékoztatót. A regisztrációval az olvasó a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

Beiratkozáskor az olvasó a könyvtári tagság igazolására olvasójegyet kap, amely más személyre nem ruházható át.

Könyvtári díjak:

I. Napijegy (az I. pontban nem szereplők számára): 800 ft/nap

II. Beiratkozási díjak (az I. pontban nem szereplők számára)

 • Egyéb felsőoktatási intézmény hallgatója: 2000 ft/naptári év
 • Külső felhasználó (18. életévét betöltött magyar állampolgár): 3000 ft/naptári év
 • Kedvezményes felhasználó: 2000 ft/naptári év

III. Egyéb díjak:

 • Késedelmi díj 2 vagy 4 hétre szóló kölcsönzés esetén: 50 ft/nap/dokumentum
 • Késedelmi díj rendkívüli kölcsönzés esetén: 500 ft/nap
 • Olvasójegy pótlása: 500 ft
 • Elvesztett könyv pótlása: elvesztés időpontjában érvényes beszerzési érték