Kerezsi Endre kollégium

A kollégiumba minden TF-es hallgató jelentkezhet. A kollégiumi felvétel pontrendszer alapján kialakított rangsor szerint történik. A kollégiumi szobaválasztásnak is a teljesítményrangsor az alapja. Azok választhatnak előbb szobát és szobatársat, akik a rangsorban magasabb helyen vannak, illetve amely együtt lakni szándékozó párnak vagy diákcsoportnak magasabb az együttes pontszáma. A jogszabályok értelmében a kollégiumi férőhelyek, az államilag finanszírozott hallgatók közt kerülnek kiosztásra. Költségtérítéses képzésen, Erasmusos ösztöndíjjal részt vevő hallgatók csak abban az esetben kaphatnak férőhelyet, vendégdíj ellenében, ha nincs több államilag finanszírozott jelentkező.

A kollégiumban két- és háromágyas fürdőszobás, valamint kétágyas mosdós szobák vannak. A mosdós szobák lakói közös zuhanyozókat és WC-ket vehetnek igénybe. A férőhelyekért havi kollégiumi díjat kell fizetni.

Dokumentumok

 • A Kerezsi Endre Kollégium Működési Rendje >>>
 • A Testnevelési Egyetem Rektorának és Kancellárjának 2015. évi 4. sz. közös rendelkezése a Kerezsi Endre Kollégium kollégiumi ellátásának ügyrendjéről >>>
 • Elhelyezési szerződés >>>
 • A kollégium házirendje >>>

Jelentkezés kollégiumi férőhelyre >>>

Segédlet Neptunos kollégiumi jelentkezéshez >>>

Az esetleges kérdésekkel keressétek Ruzsits Patrikot a +36-30-233-1820 telefonszámon vagy pedig a e-mail címen.

Árak

 • Államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatóknak
  • I. kategória – mosdós, háromágyas szoba: 9 320 forint
  • II. kategória – mosdós, kétágyas szoba: 11 650 forint
  • III.kategória – fürdős, kétágyas szoba: 13 980 forint

A kollégium rendelkezik egy multifunkcionális klubteremmel (projektor, vetítővászon, 5.1 hangrendszer) és hat konyhával (a konyhák főzőedényekkel nincsenek ellátva). A szobákat a bentlakók, a közös helyiségeket takarítószemélyzet tartja tisztán. A szobákban okozott károkat a bentlakóknak, a közös helyiségekben okozott károkat a kollégiumi közösségnek kell megtérítenie. A kollégistáknak a szobákba bevitt saját, elektromos árammal működő eszközök listáját a gondnoknak kötelesek jelenteni.

A kollégiumi személyi ügyekkel, személyes gondokkal elsősorban a kollégiumi tanárt és a patronáló tanárokat kell megkeresni a kollégistáknak. A szobákban keletkezett műszaki hibákat a kollégium portáján elhelyezett “Hibabejelentő füzet”-be kell beírni, a kollégium tárgyi felszerelésével, kapcsolatos problémákkal a kollégium gondnokához kell fordulni.

A kollégiumban, a szobákban tisztaságot, rendet kell tartani, tartózkodni kell a pazarlástól, a rongálástól, a hangoskodástól, zajkeltéstől, mások pihenésének, nyugalmának vagy munkájának megzavarásától. A fegyelmi vétségekért enyhébb esetben figyelmeztetés, súlyosabb esetben megrovás, szigorú megrovás vagy kizárás történik. A kollégiumban a dohányzás tilos. A teljes házirend >>>

A kollégiumban 24 órás portaszolgálat működik. Éjszakai közlekedés csak a főkapun át történhet.

Nem kollégisták, csak a vendéglátó kollégista kíséretében, a személyi vagy diákigazolványuk portán való leadása után mehetnek fel a kollégiumba. A kollégisták a barátnőjüket vagy barátjukat hétköznapokon vagy hétvégeken a házirendben rögzített feltételek mellett fogadhatják a kollégiumban.

Elérhetőség

 • Kollégiumi Iroda: +36-1-487-9200/61070
 • Igazgató: Lenhart Krisztina
 • Ügyintéző: Kossuthné Könczöl Emőke
 • Nevelőtanár és kollégiumi szervező munkatársak:
  • Bábszky Gergő
  • Martony Gergő
 • Kollégiumi pályázati ügyek: Ruzsits Patrik
 • Web: tf.hu/koli