MSc-MA

Szakonként a tudnivalók:

  • Képzési idő és a kreditek száma
  • A képzés célja
  • Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái
  • Diplomadolgozattal kapcsolatos információk
  • Záróvizsga dolgok
  • Diplomadolgozati követelmények