Képzés

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak:

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A 40. életévüket betöltött hallgatókra vonatkozó törvények 2015. szeptember 1-ig, illetve a 2015/16-os tanév végéig éltek.

Nyelvtanulási problémákról >>>

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2015-től kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok.

2019. szeptembertől kezdve már német szaknyelvet is oktatunk!

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés

 • Osztatlan tanár szak­ – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy – A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal, valamint a testnevelés angol nyelven történő oktatásával kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.A tárgy az 5. és 6. szemeszterben kötelező.

BSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei (igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

2.) Levelező tagozat

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | 8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. 8 - 8 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei I-II.(igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | 8-8 óra | 2 szemeszter | 2-2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

MA/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.

2.) Levelező tagozat

Kötelező

 • MSc Szakedző I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely, az alapvető mozgásfajtákat, az edzői képességek és tevékenység területét öleli fel. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.
 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • 2 féléves testnevelő tanár szak - Sportszaknyelv |8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, az alapvető mozgásfajtákkal kapcsolatos szakszavakkal és kifejezésekkel. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező

Pedagógus továbbképzés

Egyelőre szünetel, illetve megfelelő létszám (12 fő) jelentkezése esetén indul.

Már egyre többen várakoznak egy újabb képzés megkezdésére. Terveink szerint minden évben legalább egyszer, egyelőre távoktatási formában, kezdjük meg a továbbképzést. (Lásd a "Távoktatás" menüpontot!) Első, sikeres, akkreditált 120 órás angol tannyelvű továbbképzésünket még 1997 szeptemberében indítottuk. Azóta rengetegen jelentkeztek erre az azóta már a minisztérium által 5 évre akkreditált képzésünkre.

A fő témakörök:

 • Általános, a sporttal kapcsolatos kifejezések
 • Atlétika
 • Torna
 • Labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tenisz)
 • Úszás és vízisportok
 • Téli sportok (alpesi síelés, síugrás, sífutás, mű- és gyorskorcsolyázás)
 •  Olimpiák
 • Táplálkozástan. dopping
 •  Idegennyelvű edzés/testnevelési óra levezetés

Emellett minden, ami belefér még a hallgatók érdeklődési körébe, ill. az időbe (pl. túledzettség, küzdő-, légi-, vízi-, extrém sportok, stb.)

 • Követelmény: középszintű nyelvismeret.
 • A tanfolyam elvégzéséről oklevelet állítunk ki.
 • Jelentkezés: telefonon (487-9223), email-en (). Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)
 • Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

A másik az EUROTRÉNER-képzésünk, amely ezt a tanfolyamot ”fejeli” meg 60 órával, és az alapkifejezésekre építve idegen tannyelvű órák látogatása, ill. gyakorló tanítás szerepel a tantervben. Várjuk érdeklődésüket! Tanfolyamdíj: megállapítás alatt.

Távoktatás

Kérjük, érdeklődjenek a Lektorátuson!

A sportszaknyelvi tanfolyamot, megfelelő számú érdeklődő esetén – angol nyelven – távoktatási formában is meghirdetjük.

 • Programfelelős: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina mesteroktató
 • A tanfolyam díja: (döntés alatt) + tananyag
 • Időbeosztása: 20 hét folyamatos otthoni tanulással, megküldött tesztanyagokkal, 3 konzultációs időponttal (alkalmanként 2 óra). Az időpontokat a tanfolyam résztvevőivel történő megbeszélés után alakítjuk ki, hogy lehetőleg mindenkinek megfelelő legyen. A foglalkozások szombati napokon lesznek.
 • A konzultáció helyszíne: Testnevelési Egyetem, Sportszaknyelvi Lektorátus
 • Jelentkezési feltétel: középszintű nyelvtudás
 • A programot 12 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezés és további információ a lektorátusvezetőnél a 487-9223 telefonszámon.
 • Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

Bármely itt nem szabályozott kérdésben szintén titkárságunkon kaphat felvilágosítást (K épület A303, A304).