Hírek, információk

Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)PhDÓrarendNyelvtanulási problémákról — Sportszaknyelvi vizsgaTávoktatásKonzultációs időpontokKolléga óraFogadóóraFordítás, lektorálásSportszaknyelvi bizonyítványJáték! (quiz)

Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)

A felsőoktatási törvény szerint az egyetem képzésein (mind a nappali, mind a levelező tagozaton) egy államilag elismert B2 (középfok “C”) típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához. Ennek hiányában a hallgatók ugyan elmehetnek záróvizsgázni, de a diplomát csak akkor kapják meg, ha bemutatják ezt a vizsgabizonyítványt a Sportszaknyelvi Lektorátus titkárságán és az bejegyzésre kerül a Neptunba.

PhD

A TF Egyetemi Tanácsa (232/1998 (IX.30.) TF ET számú határozat alapján) értelmében a PhD-hez szükséges alapfokú nyelvvizsga a Sportszaknyelvi Lektorátusnál is megszerezhető. Minden egyes hallgatóval külön kell a vizsgát megbeszélni.

 • célja: hogy a jelölt bebizonyítsa: képes az adott nyelven a szakirodalom tanulmányozására, megértésére, cikkek-tanulmányok elkészítéséhez történő kivonatolásra, saját témájának bemutatására, áttárgyalására
 • a vizsga nyelve: angol, német, francia, spanyol
 • a vizsga időtartama: 80 perc
 • a vizsga részei:
  1.) idegen nyelvi (szigorúan szakmai) szöveg fordítása szótár segítségével (kb. 70 perc)
  2.) rövid szakmai beszélgetés – kb. 10 perc
 • vizsgára jelentkezés:folyamatosan, de minimum 2 héttel a vizsga előtt (jelentkezéskor kérjük egy a szakmájához szorosan kapcsolódó – min. 100 oldalas – szakkönyv, vagy folyóirat benyújtását, amit a jelölt a vizsga után azonnal visszakap.)
 • vizsgadíj: 5. 000 Ft (csekk titkárságunkon kérhető)

A vizsgáztatás 2 tagú bizottság előtt történik. A vizsga tényéről igazolást állítunk ki. az igazolás kizárólag a PhD tanulmányokhoz fogadható el. Bármely más kérdéssel kapcsolatban kérjük a telefonszámaink valamelyikén tájékozódni!

Órarend >>>

A nyelvi órák helyszínei: kérjük a portánál kifüggesztett órarendről tájékozódni!

ERASMUS hallgatók órái

 • Sport Terminology: Nemerkényi Krisztina szerda 8.00-9.30
 • Hungarian Language and Culture:
  • Language: Kánai Mariann szerda 15.30-17.00
  • Culture: Nemerkényi Krisztina 2 előadás és gyakorlat különböző helyszíneken

Nyelvtanulási problémákról

Tisztelettel kérjük az újonnan belépő bármely szakos hallgatókat, hogy amennyiben nyelvtanulási problémáikról (diszlexia, diszgráfia, stb.) orvosi papírral rendelkeznek – amellett, hogy megkapják felmentésüket a nyelvvizsga letétele alól a Fogyatékosügyi Bizottságtól -, fáradjanak fel hozzánk a Lektorátusra, mert szívesen látjuk őket óráinkon.

Sportszaknyelvi vizsga

 • Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. november 22. (péntek), 8.00-11.30 óra. Jelentkezési és visszamondási határidő: 2019. november 15. (péntek), 12.00 óra. Ezen időpont után semmilyen esetben sincs módunk jelentkezést elfogadni! Vizsgadíj-befizetés: a jelentkezők a csekket titkárságunkon vehetik át.
 • A szóbeli vizsga időpontjai: 2019. november 22. (péntek) 13.00–16.00.
 • A magnóhallgatás 12.00 és 12.30 között van. A csak szóbeliző hallgatóknak 11.45-re kell jönniük. Amennyiben valaki nem jelenik meg a megadott időpontban, az nem vizsgázhat.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a szóbeli jelentkezési lapot, amelynek tetején a vizsga típusa jelölve van!

Távoktatás

Amennyiben igény jelentkezik, a Sportszaknyelvi Lektorátus távoktatási formában is meghirdeti a sportszaknyelvi továbbképzést. A részletekért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Lektorátus vezetőjével.

Konzultációs időpontok

Az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állunk a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással kapcsolatos problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

 • Kánai Mariann: csütörtök 11.00-12.00
 • Kaczvinszky Noémi: csütörtök 13.45-15.15
 • Nemerkényi Krisztina: kedd 13.00-15.15

Kérjük az előzetes bejelentkezést a konzultációkra! Egyéni kérés esetén más időpont is lehetséges.

Kolléga óra

Pillanatnyilag szünetel.

Fogadóóra

Kánai Mariann: bejelentkezés alapján.

Fordítás, lektorálás

Természetesen mindannyian készségesen állunk bárki rendelkezésére, akik munkájukat lektoráltatni, vagy átnézetni szeretnék. Azon kollégáknak pedig, akik nem rendelkeznek az adott nyelvből vizsgával, vállaljuk munkájuk fordítását, megfelelő díjazás ellenében. Mindkét esetben az a tiszteletteljes kérésünk, hogy időben kapjuk meg az anyagot, hogy a sietség miatt nehogy hibák maradjanak az anyagban. Ugyanez vonatkozik a Nemzetközi TDK idején a hallgatókra is.

Sportszaknyelvi bizonyítvány

Ára: 1 500 Ft

Azon hallgatóink részére, akik 1996/97. tanév II. félévétől kezdve két szemeszteren keresztül sportszaknyelvet hallgattak, és abból sikeres nyelvvizsgát tettek egyetemünkön, Sportszaknyelvi Bizonyítványt állítunk ki.

Az államilag el nem ismert vizsgáról megszerzett bizonyítvány amellett, hogy igazolja a sportszaknyelvi tanulmányokat, felhasználható idegennyelv-tudás igazolására szakmai berkekben.

Igényelhető naponta 10-14 óra között titkárságunkon.

Játék

Keresse meg a következő szavakat az ábrában bármely irányban: BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY, TRUNKS, SCULL, START, POOL, LANE, T-LINE, LEGKICK, TURN, JUDGE, ROPE, STARTING, LOCK, SUBMERGE, FLIP, SOMERSAULT, TIMEKEEPER, BOTTOM LINE, PUSH, ENTRY, PULL, CATCH, FINS, CAP, TOWEL, GOGGLES, TUCK.

A megmaradt betűket sorba olvasva kapja a megoldást, melynek betűstruktúrája: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _