Pedagógia és Módszertani Tanszék

K1 épület A208 | +36-1-487-9231 | web: tf.hu/ped

Tanszékvezető:
Dr. Borosán Lívia egyetemi docens | +36-1-488-1502 | K1 épület A218 |  | CV

Egyetemi tanár:
Prof. Hamar Pál, az MTA doktora | +36-1-487-9219 | K1 épület C309 | | CV

Professor Emeritus:
Prof. Dr. Gombocz János | +36-1-487-9231 | K1 épület A221 | | CV

Kutatóprofesszor:
Prof. Dr. Soós István | +36-1-487-9283 | K1 épület A219 | | CV

Egyetemi docens:
Budainé Dr. Csepela Yvette | +36-1-488-1502 | K1 épület A220 |

Egyetemi tanársegéd:
Csordás-Makszin Ágnes | +36-1-487-9283 | K1 épület A219 | | CV
Lenhart Krisztina | +36-1-487-9283 | K1 épület A221 |

Óraadók:
Budai Csaba
Czigléné Farkas Katalin Mária
Czirják György

Tanszéki titkárság:
Zimits Krisztina | +36-1-487-9231 | K1 épület A208 |

Kedves hallgatók! A Pedagógia és Módszertani Tanszék titkárság ügyfélfogadási rendje:

 • hétfőtől csütörtökig: 13:00-tól 14:00-ig
 • pénteken: 12:00-tól 13:00-ig

Portfólió leadási határidő a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében:

 • Pedagógia és Módszertani Tanszékre: 2021. május 21. péntek, 12.00 óra.
 • Bírálatról történő hallgatói kiértesítés határideje: 2021. május 28.
A tanszék 2015 szeptemberében jött létre az egyetemi struktúra átszervezését követően a Tanárképző Intézet keretein belül. Az itt folyó oktató-nevelő- és kutatómunka elsődleges célja, hogy a testkultúra különböző részterületeiről szerzett ismereteket integrálja, a hallgatók tudását szintetikus egységgé alakítsa, biztosítsa a leendő szakemberek pedagógiai felkészültségét, az elsajátított tudásanyagot alkalmazhatóvá tegye az iskolai testnevelésben, a testkultúra és sportmozgalom különböző színtereinek gyakorlatában.

Tájékoztatók, szabályzatok

 • Kiegészítő diplomamunka tájékoztató (osztatlan képzés) >>>
 • Közösségi pedagógiai gyakorlat szabályzata >>>
 • Közösségi pedagógiai gyakorlat igazoló lap >>>
 • Összefüggő iskolai gyakorlat szabályzata (gyógytestnevelés-egészségfejlesztés szakpár) >>>
 • Összefüggő iskolai gyakorlat szabályzata (testnevelés szakpár) >>>
 • Portfólió tájékoztató (osztatlan képzés) >>>
 • Tanítási gyakorlat I., II. szabályzata >>>

Osztatlan tanárképzés, tájékoztató