Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Tanszéki tabló

K2 épület, I. emelet | +36-1-488-1568 | web: tf.hu/torna

Tanszékvezető:
Dr. Kalmár Zsuzsanna, egyetemi docens | +36-1-488-1587 | K2 épület, I/05-06 | | CV

Egyetemi docens:
Dr. Gyulai Gergely László | K2 épület, I/23 | | CV

Mestertanár
Fajtné Thuróczy Zsuzsanna | K2 épület, I/01 | | CV

Mesteroktató
Bordán Csaba | K2 épület, I/24 | | CV
Halmos Csaba | K2 épület, I/24 | | CV

Egyetemi docens:
Dr. Mizerák Katalin | K2 épület, I/03 |

Egyetemi adjunktus:
Katus Tamás | K2 épület, I/23 | | CV
Dr. Csirkés Zsolt | K2 épület, I/24 | | CV

Egyetemi tanársegéd:
Adorjánné Olajos Andrea | K2 épület, I/01 | | CV
Barsiné Dizmatsek Ibolya | K2 épület, I/03 | | CV
Horváth Anikó | K2 épület, I/01 | | CV
Tóth-Hosnyánszki Anita | K2 épület, I/01 |
Versics Anikó | K2 épület, I/03 | | CV

Testnevelő tanár:
Zoltay Fruzsina| Barakk épület 18. |

Előadó:
Csótár Ágnes | +36-1-488-1568 | K2 épület, I/05-06 |

Az 1949/50-es tanévi megalakulása óta a tanszék egyik alappillére az intézményben folyó oktató-nevelő és kutatómunkának. Az itt oktatott tantárgyak nélkülözhetetlenül fontos ismereteket közvetítenek a testnevelő tanári, ill. az edzői pályára készülő hallgatók számára.

A tanszéken folyó oktató-nevelő és kutatómunka elsősorban az iskolai tornaoktatás, a versenytorna és a gimnasztika szakterületére koncentrálódik. A tanszék életében sok évtizedes tradíció, hogy az itt dolgozó munkatársak komoly szerepet töltenek be a hazai és a nemzetközi tornaéletben, az egészségmegőrző torna népszerűsítésében.

A művészi tornát 1950 óta tanítják önálló sportágként a TF-en a Torna tanszék keretein belül. Az akkori tanárok: Kaszper Lászlóné, Trebits Jolán igen sokat tettek a 60 – 70-es években a sportág hazai fejlődéséért, népszerüsítéséért.

1976 óta a sportág szakmai vezetését Szécsényiné dr. Fekete Irén vette át. A sportági oktatás megreformálásán túl, javaslatára és irányításával önálló sportági szakszövetség alakult 1991-ben. Ezt követően 1993-ban az Egyetemi Tanács megszavazta a Torna tanszéktől független, önálló tanszéki csoport alakítását. 2003-ban önálló tanszékké vált a szakcsoport. Megbízott tanszékvezető dr.Szécsényi Violetta 2005. augusztusáig. 2005. szeptember 1-től kinevezett tanszékvezető Dózsa Imre egyetemi tanár. 2007 januárjától ismét integrálódott a Torna Tanszékkel.