Sportjáték Tanszék

D épület, III. emelet | +36-1-488-1573 | web: tf.hu/sjatek

Tanszékvezető:
Dr. Ökrös Csaba | +36-1-488-1588 | szoba: D/320 | | CV

Egyetemi docens:
Dr. Tóth János | +36-1-488-1573 | szoba: D/322 | | CV
Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella | +36-1-488-1573 | szoba: D/316 | | CV

Egyetemi tanársegéd:
Balogh Judit | +36-1-488-1573 | szoba: D/326 | | CV
ifj. Tóth János | +36-1-488-1573 | szoba: D/321 | | CV

Mestertanár:
Jókay Zoltán | +36-1-488-1573 | szoba: D/317 | | CV
Németh Lajos | +36-1-488-1573 | szoba: D/315 | | CV

Testnevelő tanár:
Nemes Gábor | +36-1-488-1573 | szoba: D/319 | | CV
Boros Zoltán | +36-1-488-1573 | szoba: D/316 |  | CV

Nyugdíjas oktató:
Kovács László | +36-1-488-1573 | szoba: D/329 |  | CV
dr. Onyestyákné dr. Reigl Mariann | +36-1-488-1573 | szoba: D/314 | | CV

Ügyvivő szakértő, oktatásszervező:
Bunda Györgyné | +36-1-488-1573 | szoba: D/310 | | CV

Külső óraadó:
Simics Judit |  | CV
Gábor Áron |  | CV
Prukner László |  | CV
Bártfai László
Sárosi Bulcsú
Erdősi Zoltán
Lehőcz Zoltán

Az 1949/50-es tanévben alakult tanszék oktatói és kutatói gárdája arra törekszik, hogy a hallgatók – az egyes szakok speciális igényeit szem előtt tartva – minél alaposabban elsajátíthassák a sportjátékok ismeretanyagát, oktatási módszereit, az edzéstervezés és edzésvezetés korszerű megoldásait, a sportágak versenyszabályait.

A tanszék kiemelten kezeli a testnevelési játékok oktatását is, hangsúlyozva a mozgásos játékok személyiségformáló szerepét, megismertetve a játéktanítás sajátos oktatási módszereit.

A szakcsoportok alapján strukturálódó tanszék az intézmény valamennyi szakán részt vállal a képzésből, jelentős súllyal a testnevelő tanár- és az edzőképzésben érintett.

Sokak szerint az intézmény leginkább irigyelt szervezeti egysége a Sportjáték Tanszék. A vélemény háttere: a sport önmagában is egy nagy, világméretű játék. Hát nem kitüntetett az a szervezeti egység, amely immár hivatásszerűen, főfoglalkozásban “játszik”? S ezt még a nevében is hordozza? A megítélés mellett azt is tudjuk, hogy a játék akkor igazi, ha azt kellő komolysággal végezzük. Ezzel a kiegészítéssel már nem bánjuk, ha irigyelnek bennünket!

Elnevezésünk maga is gyűjtőfogalom. Az iskolai testnevelési játékok mellett főként a tradicionális labdajátékoknak (kézi-, kosár-, röplabda, labdarúgás, tenisz) gondozását látjuk el. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a fölsorolt egyéni és csapatjátékok önmagukban is milliókat mozgató olimpiai sportágak és a sportágak népszerűségi listája első harmadában foglalnak helyet, érezhető az a felelősség, ami az oldott hangulatú játékosságot kíséri!

A népszerűség kellemes érzés, de fönnmaradásához nyitottnak kell lennünk azon kezdeményezések irányában (lásd: floorball, baseball, fallabda, golf, korfball, magyar népi játékok, ütős labdajátékok, tamburelló, frizbi, teqball), melyek ugyancsak igénylik a szakmai képzést, sőt mi több, a későbbiekben a jól felkészült speciális szakembert.

Az évtizedek alatt esetünkben is jelentős változások következtek be. Döntően leépítések, nyugdíjaztatások, illetve természetes nyugállományba kerülés miatt. Az aktív óraadó nyugdíjasaink mellett sok évtizedes munkáját megköszönve, szeretettel gondolunk a tanszékünkön dolgozó Garamvölgyi Mátyás, Dr. Halmos Imre, Dr. Jákfalvi Béla, Dr. Kiss László, Göltl Béla, Bacsó István, Dr. Bácsalmási László, Dr. Ránky Mátyás munkatársainkra és további jó egészséget kívánunk nekik! Nagy tisztelettel emlékezünk Bánki Ferenc, Farkas József, Dr. Hargitai György, Kolozs Ferenc, Porubszky László, Dr. Rigler Endre, Dr. Tarnawa Ferdinánd, Dr. Fekete Béla kollégáinkra, kiknek emlékét kegyelettel őrizzük.

Köszönjük munkájukat azon kollegáknak, akik hosszabb-rövidebb ideig segítették tanszékünkön az oktató tevékenységet: Kellermayer Sándor, Dubecz József, Formann József, Gáspár Balázs, Giczi Miklós, Hajdú János, Halmos Edina, Pintér Ildikó, Salamon István, Strannig Ferenc, Szabó Sándor, Görögh Dóra.