Természetjárás, táborozás

Természetjárás, táborozásRekreáció Tanszék, 2021. május 17.

Tájékoztató a osztatlan tanárképzés "Természetjárás, táborozás" kurzusairól, amelyet két turnusban tartunk meg.
Részletek
Rekreáció tábor

Rekreáció táborRekreáció Tanszék, 2021. április 27.

A 2020-2021-es tanév II. szemeszterében a rekreáció tábor, a pandémiás helyzet miatt rendhagyóan, online módon kerül megrendezésre. Kérek minden hallgatót, hogy az online oktatásra, online anyagok elérésére legyen felkészülve, amelyek az e-learning és MS Teams felületen fognak...
Részletek
Kerékpár tábor

Kerékpár táborRekreáció Tanszék, 2021. február 18.

A Rekreáció Tanszék tavaszi kerékpáros táborának időpontja: 2021. március 22-26.
Részletek
Animátor tréning kezdőknek

Animátor tréning kezdőknekRekreáció Tanszék, 2021. február 11.

A Rekreáció Tanszék "Animátor tréning (kezdő)" nevű választható tárgya ebben a félévben 2021. április 16-17-18-án lesz (péntek 13.45-17.00, szombat-vasárnap 9.00-17.00 óra között). A képzés helyszíne: pénteki napon a TF K-épülete, szombat-vasárnap TF Vízitelep, Római-part.
Részletek
Tavaszi választható kerékpártúra

Tavaszi választható kerékpártúraRekreáció Tanszék, 2021. február 01.

Kedves Hallgatók! Idén a Választható kerékpártúra a különleges helyzetre való tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium ágazati iránymutatásával összefüggésben, az egyetem vezetőségének utasítása értelmében szálláson alvás nélkül kerül megrendezésre. A túra...
Részletek
Sítábor

SítáborRekreáció Tanszék, 2020. december 08.

Sítábori tájékoztató a 2021. évi kötelező sítáborokról a levelező és nappali szakok számára.
Részletek
Téli sportok tábor

Téli sportok táborRekreáció Tanszék, 2020. november 19.

Hivatkozva a 7/2020. sz. Rektori rendelkezésre és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 14.§-ra, a hagyományosan a 4. K-héten (2020. dec. 7.-11. között) megtartandó Téli sportok tábor gyakorlati részét a...
Részletek

Legfrissebb híreink

Természetjárás, táborozás
Rekreáció tábor
Kerékpár tábor
Animátor tréning kezdőknek
Tavaszi választható kerékpártúra
Sítábor
Téli sportok tábor

Szak- és diplomadolgozat

A “Szakdolgozat 1., 2.” és “Diplomadolgozat 1., 2.” tárgy felvétele

 • Minden félév elején kell leadni nyilvántartó lapot!
 • Csak a tanszék által kitöltött formanyomtatvánnyal (nyilvántartó lap) lehet jelentkezni a tárgyra és kurzusra.
 • A formanyomtatvány megtalálható a K épület 205-ös szoba előtt, illetve letölthető innen
 • A kitöltött és az oktató által aláírt nyomtatványt a szak oktatásszervezőjénél kell leadni, és amennyiben minden rendben van, abban az esetben Pécs Eszter fogja meghirdetni a tárgyat és a kurzust, és ő fogja a hallgatókat jelentkeztetni erre a kurzusra az általa megjelölt oktatóhoz.
 • A tárgyjelentkezés ebben az esetben is a megadott időben történik, kérjük ezt betartani! Utólagosan a megadott időben még pótdíj ellenében lehet jelentkeztetni hallgatót, ezután már nem veszünk fel hallgatónak kurzust (azaz fél évet csúszni fog a tárggyal, ha nem intézkedik időben!).

A tanszékhez tartozó oktatók:  Dr. Dosek Ágoston, Dr. Irmai István, Dr. Lacza Gyöngyvér, Nagy Kinga, Tánczos Zoltán, Milassin Ákos, Várhegyi Attila.

 • Szakdolgozat (BSc): 5., 6.  félévben hirdetünk (4, 6 kredittel)
 • Diplomadolgozat (MSc): 3., 4. félévben hirdetünk (4, 6 kredittel)

Szak-és diplomadolgozati tájékoztató

 • I. Tartalmi követelmények, általános jó tanácsok, "műfaj-ismertető" >>>
 • II. Kutatási módszerek, formai követelmények >>>
 • III. Hazai és nemzetközi szakirodalom felkutatása, hivatkozások szabályos formái >>>

Konzultációs napló >>>

A Rekreáció Tanszék oktatóihoz tartozó szak- és diplomadolgozat kurzusok teljesítésének követelményei >>>

Szak- és diplomadolgozat leadása

 • Helyszín: K épület 205-ös szoba. A dolgozatot átveszi: Pécs Eszter.
 • A dolgozatok feltöltési határideje: 2020. április 6-24.
 • leadási határideje a tanszékre: 2020. április 24.
 • Azok a hallgatók adhatják le a Rekreáció Tanszéknél, akiknek a jelenlegi félévre az RRC betűk szerepelnek a felvett tárgy NEPTUN kódjában.

Amit kérünk:

 • 1 db kötött példányt, amit a sikeres záróvizsga után visszakap a hallgató
 • dolgozat elektronikus nem védett pdf formátumú változatát az egyetem digitális könyvtárának e célra elkülönített, az egyetem honlapjáról elérhető részébe kell feltöltenie
 • aláírt témavezetői hozzájárulás

Pontos információk itt érhetők el.

Az eredetiség nyilatkozat kitöltve, aláírva legyen belekötve a dolgozatba!

Az átvételnél ki kell tölteni:

 • átvételi nyilatkozatot, amit fénymásolva a hallgató a kezébe kap, hogy a munkáját átvettük
 • felhasználási engedélyt, amit bele kell tenni a CD-be, és ezzel együtt mehet a Könyvtárba!

Szakdolgozat elnevezést használjuk a BSc képzéseken és a szakirányú továbbképzéseken készített dolgozatra. Diplomadolgozat elnevezést használjuk az MSc és MA képzéseken készített dolgozatra.

Választható témakörök oktatónként

Nagy Kinga

Hazai turisztikai termékek a rekreáció szolgálatában

 1. A magyarországi egészségturizmus célcsoportok / keresleti oldal szerinti értelmezése
 2. A küldőpiacok átrendeződésének vizsgálata a magyarországi wellness-és / vagy a gyógyturizmus területén
 3. A budapesti gyógyfürdők keresleti trendjeinek összehasonlító elemzése
 4. A konferenciaturizmus (MICE) területén alkalmazható rekreációs eszközök
 5. Bor-és gasztroturizmus rekreációs programként való kidolgozása egy konkrét desztináció esetében
 6. A falusi turizmusban rejlő kiaknázatlan lehetőségek
 7. Tematikus utak Magyarországon és/ vagy külföldön (vallási / gasztronómiai / természetvédelmi)
 8. Tematikus parkok Magyarországon (történelmi / rekreációs / állatkert / kalandparkok) elemzése
 9. A magyarországi interaktív látogatóközpontok keresletének / kínálatának elemzése
 10. A magyarországi nemzeti parkok rekreációs programcsomagba történő beillesztési lehetőségei
 11. A kulturális – és sportturizmus turisztikai termékké fejlesztésének lehetőségei egy konkrét desztináció esetében

Sportturizmus

 1. Egy konkrét hazai sportturisztikai termék versenyképességének, piaci pozíciójának elemzése nemzetközi kitekintéssel
 2. Utazási motiváció elemzése egy konkrét aktív / passzív sportturisztikai termék célcsoportja körében
 3. Földrajzi koncentráció vizsgálata egy konkrét aktív / passzív sportturisztikai termék célcsoportja körében
 4. A lovasturizmus magyarországi lehetőségei, fejlesztendő területek
 5. A természetjárás, mint sporturisztikai termék piaci szegmense. Az ökoturizmus célcsoportjai.
 6. A kerékpáros turizmus, mint sporturisztikai termék fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 7. A 2014-2020-es tervezési időszakra vonatkozó Nemzeti Kerékpáros Koncepció kritikai elemzése.

Magyarország turizmusának sajátosságai

 1. A magyarországi világörökségi helyszínek szerepe a hazai kulturális turizmus termékpalettáján
 2. A szezonalitás negatív hatásainak csökkentési lehetőségei a rekreáció eszközrendszerével egy konkrét hazai desztináció példáján keresztül bemutatva
 3. A vízi turizmus megjelenési formái, korlátok és lehetőségek
 4. Az orosz vendégek utazási motivációjának vizsgálata a hazai egészségturisztikai piacon.
 5. Alternatív turizmusformák megjelenése, változó igények
 6. Budapest rekreációs lehetőségeinek versenyelőnye, piaci pozicionálása
 7. A tömegturisztikai termékek fogyasztásának trendjei hazánkban
 8. A 2014-2020 között elérhető Európai Uniós források nyújtotta fejlesztési lehetőségek a turizmus területén

Utazásszervezés, utazásközvetítés

 1. Sportturizmusra specializálódott utazási irodák összehasonlító elemzése
 2. Egy konkrét – aktív / passzív sportturizmusra specializálódott – utazási iroda tevékenységének elemzése
 3. A turisztikai csomagajánlatokra vonatkozó piaci igény trendjeinek elemzése

Marketingmenedzsment módszerek alkalmazása a turizmus területén

 1. Márkaépítés, imázsteremtés, pozicionálás egy konkrét turisztikai vállalkozás esetén / turisztikai régió / település / turisztikai termék esetén
 2. Versenytárselemzés egy konkrét turisztikai termék esetében
 3. Az STP stratégia alkalmazása egy konkrét turisztikai termék esetében
 4. Egyedi eladási ígéret (USP) identifikálása egy konkrét turisztikai termék / vállalkozás esetében
 5. Marketingkommunikációs eszközök hatékonyságának vizsgálata egy konkrét turisztikai vállalkozás esetében

Dr. Dosek Ágoston

Sport és környezet

 1. A környezeti nevelés lehetőségei sportrekreációs foglalkozásokon
 2. Környezeti szempontok érvényesülése egyes sportrendezvények szervezésénél
 3. Környezeti szempontok érvényesülése egyes sportágaknál
 4. A környezettudatosság fejlesztésének sportági jellegzetességei
 5. Longitudinális kérdőívvizsgálat SPSS kiértékeléssel, környezeti témakörben (meglévő adatokból)
 6. A reklám pozitív és negatív hatásai a sport szemszögéből (becsaphatók-e a sportolók?)

Sísport

 1. A rövid sí szerepe a mozgástanulásban
 2. Különleges gyakorlatok rövid sílécekkel
 3. A sífutás szerepe és lehetőségei a sportrekreációban
 4. Gyermekek síoktatásának jellegzetességei és gyakorlatanyaga
 5. Síoktatás műanyagpályán

Táborok

 1. Tábori játékok kiválasztása és megszervezése
 2. Természetben űzött sportok (vagy táborozások) jogi vonatkozásainak érvényesülése
 3. Természetben űzött sportok (vagy táborozási részvétel) motivációs bázisa
 4. „Outdoor training”- a sportrekreációs szakember szervezésében
 5. A természetben űzött  „outdoor” sportok képzési sajátosságai Magyarországon és külföldön
 6. Ár és értékarány a táborok szervezésében

Tájékozódás

 1. Emlékezeti teljesítmények összehasonlítása pihent és fáradt állapotban
 2. Veleszületett képesség-e a térképolvasás?
 3. Mentális edzések szerepe a tájékozódási versenyzés eredményességében

Dr. Irmai István

 1. A rekreációs rendezvények hatása az egészséges életmód fejlesztésében.
 2. A rendezvény, mint a rekreáció egyik területe.
 3. Életmódhibák ellen milyen eseményt szervezel?
 4. Családi rekreációs – rendezvények Magyarországon.
 5. A rekreációs rendezvények eszközei.
 6. A rekreáció szemlélet terjesztése a jövőre nézve.
 7. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése gyermekek számára
 8. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése idősek számára
 9. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése fogyatékkal élők számára
 10. Milyen jótékonysági lehetőségeket kínálhat egy rekreációs esemény-rendezvény?
 11. A szabadtéri rendezvények szerepe a lakosság fizikai aktivitásának növelésében.
 12. Rendezvényszervezés a stressz ellen.
 13. Rendezvényszervezés a súlygondokkal küzdőknek.
 14. Színpadi szórakozás, szórakozási formák.
 15. A rekreációs kajak edzés és az élsport kajak edzés különbségei
 16. A rekreációs kajak edzés előnyei
 17. A vízi rekreációs feladatok veszélyei
 18. A rekreáció hatása a keringési betegségek, daganatos és immunrendszeri betegségek, idegrendszeri, légzőszervi és mozgásszervi betegségekre.
 19. Természetben végezhető rekreációs tevékenységek, vízi sportok környezeti hatásai.
 20. A vízi rekreáció versenyszervezése és versenyrendezése

Dr. Lacza Gyöngyvér

Turisztikai és rendezvény animáció

 1. A turisztikai animáció helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 2. Egy meghatározott régió/megye (Pl. Balatoni térség, Békés megye) turisztikai animációs lehetőségei, azok fejlesztése
 3. Strandok és fürdők animációs lehetőségei Magyarországon
 4. Hazánk egyedi animácios lehetőségeinek femérése, fejlesztési tervének kidolgozása (pl. Kastélyanimáció)
 5. Egy választott strand/szálloda /kemping animációjának értékelése
 6. Egy választott klublánc animációjának bemutatása, szakmai értékelése, magyarországi megjelenésének lehetőségei
 7. Külföldi és hazai turisztikai animációs tevékenységek összehasonlító elemzése
 8. A sport, gyermek vagy show-animáció sajátosságai, a választott terület elemzése
 9. Sport-animáció hazánkban és külföldön
 10. A rendezvény-animáció jelenlegi helyzete hazánkban
 11. Összehasonlító rendezvényelemzés
 12. Csapatépítő tréningek és csapatépítő rendezvények elméleti háttere és gyakorlati megvalosulása
 13. A rekreációs célú sport tevékenységek csapatépítő hatása és ennek elméleti háttere
 14. A szocio-kulturális animáció hazai megvalósulási formáinak vizsgálata
 15. Az animátorképzés sajátosságai (erősségei, gyengeségei) hazánkban
 16. Animátorképzés külföldön, egy klublánc vagy ország/képző intézmény képzési programjának elemzése

Rekreáció elmélet, rekreációs szakemberképzés

 1. A rekreáció elméleti kérdései, hazai és külföldi terminológiai, filozófiai különbségek, azonosságok
 2. A rekreáció irányzatainak magyarországi megjelenési formái
 3. Egy irányzat mélyreható elemzése történeti, filozófiai, antropológiai, pszichológai valamint szociológiai megközelítése (pl.  outdoor vagy az extrém irányzat)
 4. Mit, miért választanak vagy nem választanak az emberek? Azaz a rekreációs tevékenység választásának szociológiai és pszichológiai háttere
 5. Különböző társadalmi csoportok, korosztályok szabadidőeltöltési szokásai, szabadidőeltöltési mintázata
 6. A gyermekek intézményes kereteken belüli vagy azon kívüli rekreációs lehetőségei egy adott térségben , településen vagy társadalmi csoportban
 7. Az időskorúak rekreációja, egy csoport, település, térség vagy intézmény (pl. templomi közösség, falu vagy foglalkoztató központ) időskorúak számára szervezett rekreációs lehetőségeinek elemzése
 8. Munkahelyi rekreáció kis, közép illetve nagyvállalati közegben, egy szféra, szint vagy vállalat szervezett rekreációs tevékenységeinek elemzése, fejlesztési lehetőségei
 9. A munkamánia megjelenési formái, háttere és kapcsolata a rekreációval
 10. Egy választott rekreációs tevékenység elemzése, rekreatív hatásának vizsgálata
 11. Az életminőség kérdései, egy választott csoport, közösség életminőségének vizsgálata, a fejlesztés lehetőségei
 12. A rekreáció intézményi háttere Magyarországon, egy település, terület rekreációs lehetőségeinek felmérése, fejlesztési irányai
 13. Külföldi rekreációs példák bemutatása, azok adaptálási lehetőségei hazánban (pl. éjszakai streetball USA)
 14. A rekreációs szakemberekre való piaci igény egy adott régióban, szférában
 15. A hazai rekreációs szakemberképzés sajátosságai, fejlesztési lehetőségei

Várhegyi Attila

 1. Divat és extrémsportok
 2. Modern rekreációs kihívások
 3. Appok és Infokommunikációs eszközök a Rekreációban és Szabadidőeltöltésben
 4. Appok és Infokommunikációs eszközök szerepe az oktatásban
 5. Modern, technikai lehetőségek az oktatásban és a szabadidősportokban
 6. E-Sport
 7. Kerékpár/Kerékpáros Rekreáció
 8. Rekreáció, szabadidősportok és motorsportok
 9. Csapatépítés és Céges Tréningek
 10. Városi játékok és szabadidős programok
 11. Játékfejlesztés (analóg és digitális környezetben)
 12. Social Media és webmarketing a rekreációban
 13. Szellemi rekreáció (múzeumok, színházak, alternatív lehetőségek)

Milassin Ákos

 1. A rekreáció irányzatainak magyarországi megjelenési formái
 2. Különböző társadalmi csoportok, korosztályok viszonya a rekreációs sporttal
 3. A rekreációs sportok fejlődése, elhelyezkedése az irányzatok tekintetében
 4. Élmény alapú rekreáció és megjelenési formái
 5. A rekreáció és az önkéntesség kapcsolata rendezvényeken
 6. Szabadidősport szervezetek működése és felépítése
 7. Tömegsport, szabadidősport események szervezése és menedzsmentje
 8. A sportönkéntesség aktuális kérdései
 9. A tömegsport, szabadidősport fejlesztésének lehetőségei

Tánczos Zoltán

 1. Preventív fittségi személyi edzés, személyi edzők
 2. Az iskolai testnevelés fejlesztése, osztályfőnöki feladatok
 3. Munkahelyi egészségfejlesztés, speciális fittségi mérések
 4. A munkahelyi rekreáció és wellness programok