Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

B6 épület | 487-9275 | tf.hu/egtud

Az oldalon szereplő vonalas (487-92 kezdetű) telefonszámok átmenetileg nem elérhetőek!

Tanszékvezető:
Tóth Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora | B6 épület I/11. | 487-9275 | | CV
belgyógyász és sportszakorvos,a Gyógytestnevelő szak vezetője

Professor Emeritus:
Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora | B6 épület fszt./10. | 487-9285 | | CV
labor szakorvos, sportszakorvos

Egyetemi tanár:
Dr. Berkes István | B6 épület I/10. | 487-9275 | | CV
ortopéd szakorvos, sebész, sportszakorvos

Egyetemi docens :
Dr. Osváth Péter PhD | B6 épület I/9. | 487-9200/61171 | | CV
sportszakorvos
Dr. Prókai András PhD | B6 épület I/6. | 487-9200/61306 | | CV
sportszakorvos

Dr. Kovács Tímea PhD | B6 épület I/9. | 487-9200/61337 | kovats.timea@.tf.hu | CV
belgyógyász sportszakorvos és kardiológus orvos, az Úszó válogatott keretorvosa  (részmunkaidős)
Dr. Mészárosné, Dr. Seres Leila PhD. | B6 épület I/8. | 487-9200/61188 | | CV
általános orvos
Dr. Szalay Piroska PhD | B6 épület I/4. | 487-9200/61141 | | CV
középiskolai testnevelő tanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, MSc aerobic szakedző, a BSc Egészségfejlesztő szakirány vezetője
Bartusné Dr. Szmodis Márta PhD | B6 épület I/2. | 487-9200/61275 | | CV
okleveles biológia szakos tanár (PhD fokozat humánbiológia területen)
Dr. Uvacsek Martina PhD | B6 épület I/8. | 487-9200/61337 | | CV
humánkineziológus, egészségfejlesztő, okleveles népegészségügyi szakember (2017) Epidemiológiai szakirányon
Dr. Steiner Henriette | B6 épület fszt./9. | | CV (Kováts Tímea GYES idejére)

Egyetemi adjunktus:
Dr. Bosnyák Edit PhD | B6 épület I/3. | 487-9200/61119 | | CV
testnevelő-gyógytestnevelő tanár
Dr. Trájer Emese | B6 épület I/3. | 487-9200/61119 | | CV
testnevelő-gyógytestnevelő tanár

Egyetemi tanársegéd:
Dr. Komka Zsolt | B6 épület fszt./1. | 487-9200/61188
kardiológus szakorvos, sportorvos, a kajak-kenu válogatott keretorvosa

Tudományos munkatárs:
Dr. Farkas Anna | B6 épület I/4. | 487-9200/61150 | | CV
testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár
Dr. Olexó Zsuzsa | B6 épület I/5.
sportszakorvos

Tudományos segédmunkatárs:
Krählingné Dr. Zsirai Zsuzsanna | B6 épület I/4. | 487-9200/61320 | | CV
sportszakorvos

Testnevelő tanár:
Páska Ildikó | B6. épület I/6. | | CV

Ügyvivő szakértő:
Györgyné Szűcs Éva | B6. épület I/12. | 487-9275 | | CV
testnevelő tanár, egészségtan tanár, sportmenedzser, gyógytestnevelő, kisiskolások testnevelése, sportújságíró, EU pályázatíró és lebonyolító

Oktatászervező, ügyintéző:
Pirityné Winterstein Ágnes | B6. épület I/8. | 487-9200/61280 | | CV

Asszisztens:
Patikás Attiláné | B6 épület fszt./4. | 487-9200/61188 | | CV
Szendrei Eszter | B6 épület fszt./4. | 487-9200/61188 | | CV

Ügyfélfogadás >>>

Nyugdíjba vonult kollégáink, akik részben nálunk, részben máshol aktívak maradtak munkájukban

 • Dr. Szőts Gábor egyetemi adjunktus, okl. gyógyszerész, vitorlás szakedző | | CV - 1975 –től nyugdíjba vonulásáig dolgozott Egyetemünk Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékén. A Biokémia tantárgy oktatója, fejlesztője, gondozója a kezdetektől. Volt hallgatói a mai napig szeretettel és hálával emlékeznek tanári odaadó munkájára, amivel sikerült megszerettetnie ezt a tantárgyat. Nagy örömünkre szolgál, hogy munkájára nyugdíjasként is számíthatunk.
 • Dr. Faludi Judit egyetemi docens - Docens asszony 1978-tól nyugdíjba vonulásáig volt Egyetemünk dolgozója. A TF Kutató Intézetének Élettani Osztályán kezdte meg kutatói tevékenységét. Az Intézet megszűnését követően lett az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék oktatója, ahol 1993-tól nyugdíjba vonulásáig dolgozott. E több, mint húsz év alatt magyar és angol nyelven oktatott anatómiát, emellett funkcionális anatómiát, sportegészségügyi ismereteket, terhelésdiagnosztikát és terhelésélettant is. 2008-tól 2014-ig a Lovaskultúra Oktató szak vezetője volt. Munkája elismeréseként nyugdíjba vonulásakor az Pro Facultate díjban részesült. Jelenleg meghívott oktatóként anatómiát és funkcionális anatómiát oktat. Email:
 • Dr Miltényi Márta egyetemi docens - Márti néni tanszéki munkája mellett, az atléta válogatott keretorvosa volt hosszú időn keresztül. Egyetemünkön az anatómia oktatásában iskolateremtő munkát végzett, tankönyvéből tanulnak a mai napig nem csak a mi, de sok más egyetem hallgatói is. Aktív oktatóként több éven keresztül választották meg hallgatóink a legnépszerűbb tanárok közé.
 • Dr. Fekete Győző - Tanár úr a masszázs, sportmasszázs tantárgy oktatását végezte több évtizeden keresztül. Több generáció tanulta meg tőle, hogyan lehet a masszázst a sport szolgálatába állítani, mit és hogyan lehet szakszerűen hozzátenni a sportteljesítmény fokozásához a masszázs segítségével. Nyugdíjba vonulása után meghívott, külső óraadóként dolgozik tovább tanszékünkön.
 • Richter Veronika asszisztens - Asszisztenseként sok évtizeden keresztül dolgozott tanszékünkön. Segítette a tanszéken működő orvosi rendelő munkáját, valamint Pavlik Gábor professzor úr személyi asszisztenciáját is ellátta.
 • Apor Jánosné asszisztens - Tanszékünk „Erzsikéje” a tanszék minden dolgozójának munkáját segítette.

Szeretettel gondolunk a korábban nyugdíjba vonult kollégáinkra is, akiket a mai napig közösségünk tagjaként szeretünk!

Szomorú szívvel, de nagy hálával gondolunk elhunyt kollégáinkra, akiket a szívünkben és a munkánkban is magunkkal viszünk: Dr. Kereszty Alfonz tanszékünket alapító professzorára, Dr. Frenkl Róbert professzor úrra, Dr. Mohácsi János professzor úrra, Dr. Mészáros János professzor úrra, Dr. Botár Zoltán tanár úrra, Dobozy László tanár úrra, Bede István kollégánkra, Dr. Gunda András tanár úrra, és mindazokra, akik munkájukkal hozzájárultak tanszékünk eredményeihez.

Az Egészségtudományi és Sportorvosi tanszék munkatársai közül kerül ki a Magyar Sportorvos Társaság post elnöke, a Sportorvosi Szakmai Grémium elnöke, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke és főtitkára, a Sporttudományi Szemle főszerkesztője,az Orvosi Szakmai Kollégium Sportorvosi Tagozatának elnöke és egyik tagja, a hazai Mozgásgyógyszer Társaság elnöke és számos tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság Diák-, egyetemi-, és főiskolai sportért felelős  alelnöke, és a tanszék munkatársai jelen vannak az International College of Sport Science of Physical Education (ICSSPE) elnökségében az European Initiative for Exercise Medicine (EIEIM) vezetőségében az Exercise in Medicine (USA) tanácsadó testületében. Összesen 11 társaságban vagyunk jelen.

A tanszéken három egyetemi tanár, és 7 docens dolgozik minősítettként, közülük 2 az MTA doktora. A munkatársak között több testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, egészségtan tanár, kardiológus, belgyógyász, sportorvos, ortopéd sebész szakvizsgával rendelkező orvos van. Jelenleg 5 PhD hallgató van a tanszéken.

A tanszék oktatja a Testnevelési Egyetemen az összes biomedicinális alapozó tantárgyat, félévenként több mint 1500 kontakt órában.

A tanszék munkatársai dolgozták ki a hazai mozgásgyógyszer stratégiai anyagot, a tanszék munkatársai akkreditálták az országban egyedüliként az óvónő továbbképzésben az óvodai mozgásoktatás anyagát és kidolgozták a jelenleg lektorálás alatt álló e-learning alapú mozgásgyógyszer tananyagot.  Ezen túl, a tanszéken működik az Országos Sportegészségügyi Intézet, sportorvosi szakrendelője. Az elmúlt években a tanszék jelentős K+F+I eredményeket tud felmutatni. A tanszéken működő projekt iroda irányította szakmailag a Szentágothai János Tudásközpont munkáját, a Semmelweis Kutatóegyetemi projektet, és részt vett további 10 kutatási projektben.

Mindezek nyomán szabadalmak, prototípusok, szolgáltatások jöttek létre, jelenleg is két K+F+I projektben vesznek részt a munkatársak. A tanszék a szakmai letéteményese a Semmelweis Egyetem és a Kajak-kenu Szövetség, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság között kötött együttműködési megállapodásnak. Ennek nyomán, a tanszéken működő terhelés élettani laboratórium segíti a Magyar vízilabda válogatott, a kajak kenu válogatott, az evezős válogatott, a triatlon válogatott, a csörgőlabdás és ülőröplabda válogatott, a magyar paraolimpiai csapat és a Világjátékokra készülő magyar szervtranszplantált sportolók felkészülését. Az elmúlt években, a kutatási projektek kapcsán jelentős eszközállomány halmozódott fel a tanszéken, amely sokrétűen szolgálja a hazai sportorvoslást és sporttudományt.

Úgy gondoljuk, hogy a terület szakembereinek oktatási, kutatási és gyógyító tevékenységének messze legerősebb koncentrációja itt valósul meg országosan.

Az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék története a Karon az 1949/50-es tanévre nyúlik vissza. Alapítója Dr Kereszty Alfonz, aki 1950-1971 között vezette a tanszéket. Eddigi tanszékvezetői:

 • 1971-2001 között Frenkl Róbert professzor úr
 • 2001-2007 között Pavlik Gábor professzor úr
 • 2007 óta Tóth Miklós professzor úr

Személyi állományára jellemző, hogy a kar egyetemi tanárainak 2/3-a ezen a tanszéken található. A tanszéket az oktatás, kutatás és a gyakorló orvosi tevékenység magas színvonala jellemzi. Egyetlen hallgató sem végez úgy a karon, hogy a tanszék több oktatójával ne találkozna tanulmányai során. A kar három tanár szakából kettőt (egészségfejlesztő-tanár, gyógytestnevelő-tanár) a tanszék gondoz. A tanszékhez tartozó önálló szakok:

 • BSc Rekreáció – egészségfejlesztő szak, egészségfejlesztő szakirány
 • MSc Rekreáció, egészségmegőrzés, rehabilitáció szakirány
 • MA Egészségfejlesztő-tanár (4 féléves)
 • MA Egészségfejlesztő-tanár (5 féléves)
 • MA Testnevelőtanár – gyógytestnevelő-tanár, gyógytestnevelő szakirány
 • Lovaskultúra szakirányú továbbképzés
 • az osztatlan képzésben pedig a szakpárból az egészségfejlesztő – gyógytestnevelő szakirány

Az oktatáson kívül magas szintű tudományos tevékenység is jellemzi a tanszék munkáját. 2015. évben

 • 13 PhD hallgatónk
 • 70 fő elkészült szakdolgozat vezetése és bírálata
 • 81 publikáció
 • 23 hazai és nemzetközi konferencia szervezése köthető a tanszékhez

A tanszék dolgozói 11 tudományos társaságban vannak jelen tagként illetve vezetőként. A kar oktatással és kutatással  együttesen foglalkozó szervezeti egységei közül első helyen áll az előző éves tudományos mutatók szerint. Kutatási témáink:

 • Metabolikus és hormonális edzésadaptáció
 • A cardiorespiratoricus terhelhetőséget minõsítő paraméterek életkorfüggése sportolóknál
 • A szív és keringési rendszer alkalmazkodása a rendszeres edzéshez
 • Spiroergometriai terhelés alatt bekövetkező változások
 • Sportoló és nem sportoló fiatalok életmódja és fizikai aktivitásának vizsgálata
 • Sportoló és nem sportoló fiatalok testalkati mutatóinak és teljesítőképességének összehasonlító vizsgálata
 • Testalkati jellemzők és a testösszetétel életkor- és teljesítményfüggő változása
 • A sport életminőség-fejlesztő hatása a fogyatékosok életében
 • Táplálkozás és életmód összefüggései
 • A fizikai aktivitás és a csontanyagcsere kapcsolata
 • Sportgenomika
 • Sportolói ritmuszavarokra hajlamosító tényezők vizsgálata, humán és állatkisérletes modellekkel
 • Telítetlen zsírsavak szerepe a sportolói teljesíményben, zsíranyagcserében

A tanszék terhelésélettani laboratóriumában válogatott csapatok és versenyzők készülhetnek versenyeikre. A Londoni Olimpiára utazó sportolók 30%-ának (46 fő) felkészítését segítette. Munkatársaink válogatott csapatok és versenyzők mellett is tevékenykednek:

 • kajak-kenu válogatott
 • női tőrvívó válogatott
 • para vívó válogatott
 • paralimpiai csapat sportélettani vizsgálata és orvosi felügyelete, valamint mozgásterapeuta tevékenység
 • terhelésélettani követéses vizsgálat válogatott versenyzőknél (triatlon, férfi és női vízilabda, férfi kézilabda, evezős válogatott)

Ezen felül aktívan részt vesznek a Magyar Antidopping Csoport (WADA)  TUE (Therapeutic Use Exemption) Bizottság munkájában is.

Összességében szervezeti egységünk az intézmény az egyik legmeghatározóbb tanszékévé vált.

A tanszékhez tartozó további szakok

Gyógytestnevelés Szak

Szakfelelős: Tóth Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora.

Oktatott tantárgyak: orvosi latin, funkcionális anatómia, funkcionális gimnasztika, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, ortopédia, sebészet, traumatológia, gyógypedagógiai alapismeretek, fogyatékosok nevelése és sportja, mozgáskoreográfia, zenére végezhető mozgásformák, masszázs, dietetika, teljesítménydiagnosztika, grafikus mozgásábrázolás, iskoláskor előtti testnevelés, fizioterápia, természetgyógyászat, fitnesz, személyi edzés, gyógytestnevelés-elmélete és módszertana, mozgásterápia, sportágak gyógyító adaptációja, vizi gyakorlatok, gyógyúszás, gyógytestnevelés tanítási gyakorlat.

Egészségfejlesztés Szakirány

Szakfelelős: Dr Szalay Piroska PhD, egyetemi docens.

Oktatott tantárgyak: addiktológia, élelmezés egészségügyi ismeretek, házi ápolási ismeretek, humángenetika, természetgyógyászat, szexuális kultúra, iskola egészségtan, az esészségfejlesztés elmélete, ifjúságvédelem bűnmegelőzés, társadalom- és népegészségtan, táplálkozásélettan, egészségkultúra, egészségfejlesztés.

Meghívott, külső óraadóink

 • Alliquander Anna | Élelmezés-egészségügyi ismeretek, Terápiás sportrekreáció |
 • Dr. Balogh Zoltán | Házi ápolási ismeretek
 • Dr. Dákay Mária | Élelmezés-egészségügyi ismeretek |
 • Dr. Forrai Judit | Családtervezés, Szexuális kultúra |
 • Kalocsai Ildikó | Egészségügyi menedzsment |
 • Szabó Eszter | Ismeretek a fogyatékosság köréből, Gyógypedagógiai alapismeretek |
 • Tánczos Zoltán | Fitnesz- személyi edzés |
 • Dr. Vingender István | Addiktológia
 • Gábor Áron | Vízi gyakorlatok, Gyógyúszás
 • Dr. Borkovits Margit | Gyógytestnevelés elmélet és módszertan