Társadalomtudományi Tanszék

K1 épület A szárny, III. emelet | +36-1-487-9277 | tf.hu/tarstud

Tanszékvezető:
Dr. Gál Andrea egyetemi docens | +36-1-487-9230 | K1 épület A/317 | | CV

Professor emerita:
Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | +36-1-487-9277 | K1 épület A/316 |  | CV

Egyetemi docens:
Dr. Dóczi Tamás | +36-1-487-9202 | K1 épület A/315 | | CV (HU), CV (EN)
Dr. Farkas Péter | +36-1-487-9202 | K1 épület A/315 | | CV

Egyetemi adjunktus:
Dr. Csuka Botond | +36-1-488-1508 | K1 épület A/314 | | CV

Mb. óraadó tanár:
Dr. Czétány György | +36-1-488-1508 | K1 épület A/314 | | CV
Dr. Szikora Katalin | +36-1-487-9202 | K1 épület A/315 | | CV
Szilágyiné Gáldi Bernadett | +36-1-488-1508 | K1 épület A/314 | | CV

Tanszéki előadó :
Újj-Horváth Katalin | +36-1-487-9277 | K1 épület A/316 | 

Vendégelőadó:
Sterbenz László
Várhegyi Ferenc

Bemutatkozás

A korábban tanszéki csoportként működő szervezeti egység az 1955/1956-os tanévben vált önálló tanszékké.

A tanszék általánosan művelő bölcsészeti tárgyak oktatását végzi és a testkultúra társadalomtudományi aspektusú kutatását műveli, azt menedzseli mint “tudományos műhely”. Feladatainak homlokterében a filozófiai alapelvek, a világnézeti tájékozódás, a társadalmi jelenségek hátterének feltárása, a szociológiai szemléletmód megismertetése áll.

Az előadásokon és a szemináriumokon folyó vitákon a hallgatók választ kapnak az aktuális társadalmi és világnézeti problémákat érintő kérdéseikre, megismerkedhetnek a sporttal, testneveléssel kapcsolatos etikai és esztétikai problémákkal, valamint az olimpizmus eszméivel.