Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék

K épület, II. emelet, A szárny | 487-9227 | web: tf.hu/pszich

Tanszékvezető:
Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens | 487-9200/61324 | K épület A214 |  | CV

Professsor Emeritus:
Dr. Sipos Kornél | 487-9200/61141 | K épület A216 |  | CV

Egyetemi docens:
Dr. habil. Tóth László | 487-9227 | K épület A216 |  | CV | MTMT | doktori.hu | Research Gate

Egyetemi adjunktus:
Dr. Boda-Ujlaky Judit | 487-9264 |  | CV
Dr. Gyömbér Noémi | 487-9236 | K épület A213 |  | CV
Majoross Kinga | 487-9236 |  | CV

Tudományos segédmunkatárs:
Dr. Török Lilla | 487-9200/61154 | K épület A213 | | CV

Egyetemi tanársegéd:
Kökény Tibor | K épület A216 |
Kovács Krisztina | 487-9236 | K épület A213 |

PhD hallgató:
Horváth Eszter
Fehérvári Dániel
Zala Borbála Bernadett

Ügyintéző:
Lehóczky Péter | 487-9270 | K épület A215 |

A Pszichológiai Tanszék azzal a céllal alakult meg 1987-ben, hogy a különböző szakokon oktatott pszichológiai tantárgyak mellett a pszichológia újabb tudományterületeinek oktatása és kutatása is biztosított legyen intézményünkben.

A tanszéken folyó oktató-nevelő- és kutatómunka eredményeképpen a testnevelő tanári, az egészségtan-tanári, a humánkineziológia, az edzői és a sportmenedzseri graduális, ill. posztgraduális szakok hallgatói betekintést nyernek mindazon lélektani folyamatok világába, amelyeket munkájuk során haszonnal alkalmazhatnak, valamint megismerhetik a pszichológia legújabb eredményeit.

Egyéb tevékenységek

  • TF Diáktanácsadó Szolgálat – Kormosné dr. Acsai Irén
  • A “Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért” módszertani munkacsoportjában több tanszéki oktató is részt vesz.