HÖK

A Hallgatói Önkormányzat a TF hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, dönt az alapszabályban ráruházott kérdésekben. A TF minden nappali és levelező tagozatos beiratkozott hallgatója alanyi jogon tagja az önkormányzatnak.

Az önkormányzat célja:

 • a szolgáltató, vállalkozó, élmény egyetem kialakításának elősegítése
 • a hallgatói érdekképviselet ellátása a hallgatókat érintő valamennyi kérdésben, illetve minden illetékes egyetemi és országos testületben
 • a hallgatók TF-fel kapcsolatos ügyeinek intézése és segítése
 • a hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása
 • hozzájárulás a széles látókörű, értelmiségi szemléletű, már pályájuk kezdetén értékes közéleti ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek képzéséhez
 • a Szinapszis újság és a tfportal.hu oldalon keresztül a hallgatók tájékoztatása az önkormányzat tevékenységéről, az intézmény életével kapcsolatos kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjas álláslehetőségekről
 • saját anyagi függetlenségének megteremtése
 • a lehetőségek megteremtése, a színvonalas hallgatói programokhoz
 • hallgatói rendezvények szervezése, TF hagyományok ápolása
 • együttműködés a hazai és a nemzetközi hallgatói szervezetekkel

Az önkormányzat tisztségviselői, képviselői ellátják a hallgatók képviseletét az országos és egyetemi testületekben, részt vesznek a hallgatók tanulmányi, szociális, ösztöndíj-, tudományos és egyéb ügyeinek intézésében; tevékenységük során tájékoztatják a hallgatókat az egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, segítik ügyeik intézésében.

A HÖK szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak, például információkat ad munkalehetőségekről, tájékoztat az intézmény életéről, szervezi a jelentősebb hallgatói rendezvényeket (sportversenyek és bajnokságok, gólyabálok, kulturális rendezvények), támogatja a hallgatók kulturális és szakmai csoportjainak működését.

Az önkormányzat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amelynek tagjait a hallgatók választják az önkormányzati választások során.

Célunk, hogy a Hallgatói Önkormányzat egy olyan szervezet legyen, amelynek képviselői tudnak és akarnak tenni mindazokért, akiket képviselnek.

Kérjük, amennyiben segíthetünk, fordulj hozzánk bizalommal!

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége

 • Elnök: Szaplonczay Makrina | | +36-30-920-2192
 • Alelnök: Szekeres Lilla | | +36-30-665-0310
 • Alelnök: Ruzsits Patrik | | +36-30-233-1820
 • Hallgatói Ösztöndíj Bizottság elnök: Oravecz Anna | | +36-31-784-3380
 • Informatikai- és Kommunikációs Bizottság elnök: Juhász Péter | | +36-20-458-2895
 • Tanulmányi Bizottság elnök: Maka Anna | | +36-30-725-9369
 • Sport- és Kulturális Bizottság elnök: Incze Krisztina | | +36-70-372-8090

HÖK-iroda

 • Irodavezető: Incze Krisztina | | +36-70-372-8090
 • K1 épület, A112
 • Fax: 356-6337
 • Email: