Németh Zsolt habilitációs előadása és nyilvános vitája

Németh Zsolt habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2020. október 13.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Németh Zsolt habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Lénárt Ágota habilitációs előadása és nyilvános vitája

Lénárt Ágota habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2020. szeptember 23.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Lénárt Ágota habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitája

Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 27.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Lelbach Ádám habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitája

Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 16.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Sós Csaba habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitája

Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 16.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Bartusné Dr. Szmodis Márta habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek

Legfrissebb híreink

Németh Zsolt habilitációs előadása és nyilvános vitája
Lénárt Ágota habilitációs előadása és nyilvános vitája
Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitája
Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitája
Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitája

Habilitáció

Útmutató

A habilitációs eljárás általános rendjét a Testnevelési Egyetem Habilitációs Szabályzata tartalmazza. Jelen összefoglaló célja – a jogszabályokkal és a szabályzattal összhangban – a habilitációs eljárást kérelmező személy tájékoztatása.

A kérelmet papíron 1 példányban és digitális adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához (Sturm Anita, K épület, C 310 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása mellett történik.

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (Habilitációs Szabályzat 1. sz. melléklete);
 2. A Habilitációs Bizottsághoz címzett kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására a tudományág megjelölésével, illetve kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra;
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó kijelenti, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, illetve két éven belül ez iránti kérelmét nem utasították el;
 4. A személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata;
 5. Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 6. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázati dokumentációt, illetve, hogy az Egyetem a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával kezelheti a habilitációs eljárással összefüggésben megadott személyes adatait;
 7. A doktori fokozat megszerzésére jogosultságot adó végzettségről szóló oklevél másolata (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) másolata, külföldön szerzett egyetemi (master) diploma esetén annak hiteles fordítása);
 8. A tudományos fokozat (PhD- illetve annak tartalmában megfeleltethető más fokozat) megszerzését igazoló oklevél másolata
 9. A nyelvvizsgák másolata;
 10. Részletes tudományos szakmai önéletrajz;
 11. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, a doktori fokozat megszerzése óta ellátott oktatói feladatok hitelt érdemlő igazolása;
 12. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos kutatási tevékenység eredményeit tartalmazó tézis füzet, vagy önálló alkotás;
 13. Az MTMT rendszerből kinyomtatott, és a Könyvtár és Levéltár által hitelesített publikációs lista és tudománymetriai táblázat;
 14. Öt, a pályázó által a legjelentősebbnek ítélt tudományos publikáció egy-egy példánya;
 15. Három a nyilvános vita (tudományos előadás) témájára;
 16. Három, a habilitációs előadás témájára vonatkozó javaslat (egy magyar és angol nyelvű előadás, tantárgyi tematikába illeszkedve);
 17. A jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, vagy az Egyetemnek a jelentkezési és eljárási díj részbeni, vagy teljes átvállalását igazoló esetleges nyilatkozat.
 18. Habilitációs értekezés.

A tézisfüzet és a habilitációs értekezés formai követelményei:

 • tézisfüzet: minimum 20 oldal terjedelmű, 1.0 sorközzel, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 cm margóval, A5 méretben
 • habilitációs értekezés: minimum 40, maximum 80 oldal terjedelemű törzsszöveg, plusz ábrák és irodalomjegyzék, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1.5 sorközzel, 2,5 cm margóval, A4 méretben.

A habilitációs eljárás díja:

 • A pályázat formai elbírálása: 20 000 forint
 • A formai bírálatot követő eljárási szakasz: 80 000 forint

A kérelmező az eljárási díj első részét az eljárás megkezdése előtt, a második részelt a tartalmi elbírálás megkezdése előtt köteles befizetni. Az eljárási díjakat a Testnevelési Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni (a közlemény rovatban feltüntetve az eljárást kérő nevét és a befizetett díj megnevezését). Számlaszám: 10032000-00334679-00000000

Letölthető dokumentumok

 • Habilitációs Szabályzat >>>
 • Habilitációs értekezés fedőlapja (minta) >>>

Habilitációs Bizottság >>>

További oldalak