Középiskolai testnevelő tanár

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos - a veszélyhelyzet miatti - aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

Felvételi követelmények

A sikeres pályaalkalmassági és motoros alkalmassági vizsga, valamint az érettségi vizsga testnevelés (emelt szintű) és biológia vagy történelem tantárgyakból. A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés: 11 félév (330 kredit)

Képzési cél

A képzés célja a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes okleveles középiskolai testnevelés szakos tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességeik, kompetenciáik birtokában képesek a testnevelés szaktárgyi és általános pedagógiai-pszichológiai ismereteit integrálni, illetve alkalmasak a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, ezáltal a tanulók testnevelési műveltségének, készségeinek és képességeinek kialakítására, fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzettség megjelölése

Okleveles testnevelő tanár

Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Csak második szakképzettségként választható a testnevelő tanár első szakképzettség mellé!

Felvételi követelmények

A sikeres pályaalkalmassági és motoros alkalmassági vizsga, valamint az érettségi vizsga testnevelés (emelt szintű) és biológia vagy történelem tantárgyakból. A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés: 10 félév (300 kredit)

Képzési cél

A képzés célja okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő szakos tanárok képzése, akik alkalmasak az iskolai gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. Egyúttal felkészültek és képesek a gyógytestnevelési kategóriákba sorolt gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Képzettség megjelölése

Okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár