embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

TDK

A magyar felsőoktatás nemzetközi eredményeiben és sikereiben jelentős szerepet játszik a tanár-diák szoros együttműködése, melynek egyik kiváló színtere az intézményi TDK.  A felsőoktatásban a tudományos diákköri tevékenység bizonyult a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás-nevelés legfontosabb formájának.  A tanár-diák közös tevékenységén keresztül a TDK egyúttal az önképzés és a tudósképzés színtere is, amelynek során kiemelkedő mentorok és mesterek segítenek az érdeklődő hallgatóknak a tudományos gondolkodás és kutatás megalapozásában, illetve az első sikerek elérésében.

A Tudományos Diákköri Konferencia fő célja, hogy támogassa és elismerje a felsőoktatási tudományos tevékenység minden résztvevőjét, így az oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat.  Hangsúlyos célként jelenik meg, hogy a legkiválóbb egyetemisták tudományos munkáinak és eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, és ez által ösztönözze az intézmény keretei között a hallgatók kutatási tevékenységét, tudományos fejlődését.  A tudományos diákköri munka hathatós segítséget ad a tudományos munkában való elmélyedésben és az önálló színvonalas kutatómunka megalapozásában.

Miért fontos?

  • Kitűnő tanár-diák együttműködés jellemzi.
  • Kiváló tudású és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek kerülnek ki a tudományos diákkörökből.
  • A Master és PhD programok felvételi követelménye, valamint a külföldi egyetemek tanulmányi ösztöndíjainak és pályázatainak feltétele a tudományos konferenciákon való részvétel.

Honnan kapok információt?

  • A holnapról, ahol az eddigi témák és eredmények láthatóak.
  • Az egyetem minden szervezeti egysége készséggel ad tájékoztatást a diákköri tudományos lehetőségekről és tevékenységekről.
  • Dr. Bognár József, TDK tanárelnök (bognar@tf.hu)

Az intézmény korábbi eredményei alapján – mind országos, mind nemzetközi szinten – bizton állíthatjuk, hogy kiválóan felkészült témavezetők várják az érdeklődőket.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács minden páratlan évben megrendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), melynek Testnevelési- és Sporttudományi Szekciója elsőrangú megmérettetési lehetőség a szakma legjobbjaival.  Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvénye, az tudomány iránt érdeklődő fiatalok bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos törekvéseinknek.  Az OTDK-n a jövő kutatói és egyetemi oktatói mutatkoznak be tudományos munkáikkal, melyből doktori munkák és sikeres publikációk jöhetnek létre.  Az OTDK Testnevelési- és Sporttudományi Szekció a tudományterület országos döntője, amelyre a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi TDK konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

A TF kiemelkedő szerepet vállal a hallgatói kutatómunka hazai színterei mellett a nemzetközi tapasztalatszerzésben, illetve ezen keresztül elismerés megalapozásában.  Az intézmény által minden páros évben megrendezett Nemzetközi Konferencián közel 15 ország hallgatói érkeznek rendszeresen 3-4 kontinensről.

További információ: Dr. Bognár József habilitált egyetemi docens, TDK tanárelnök (bognar@tf.hu)

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...