embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Kalokagathia

A Kalokagathia lektorált folyóirat, a széles értelemben vett testkulturális képzésben, továbbképzésben és kutatásban részt vevő szakemberek fóruma kíván lenni. Elsődleges olvasói körének az igényes szakmai közösséget, a testnevelőtanár- és edzőképzés területén működő kutatókat, oktatókat és a tudományos eredmények közvetlen felhasználóit tekinti. Mindezért helyt ad a testnevelés és sport teljes vertikumát érintő interdiszciplináris tanulmányoknak, a sporttudomány differenciálódott karakterű szubdiszciplínáinak, a teoretikus és empirikus kutatások eredményeinek, a gyakorlati műhelyekben kidolgozott, vagy tervezett innovatív elgondolásoknak és a külföldi tapasztalatoknak is.

A tervek között szerepel, hogy a folyóirat, kilépve a TF keretei közül, közzéteszi a gyakorlati és elméleti szakemberek számára a lényeges tudományos eredményeket, álláspontokat, valamint a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalom eredményeit.

Legfőbb célkitűzésünk, hogy a Kalokagathia egy megbízható szintű lektorált és szakmai berkekben elismert, évente négy alkalommal megjelenő folyóirat legyen. Terveink szerint évenként három magyar és egy angol nyelvű számot jelentetünk meg. A rendszeres negyedévenkénti megjelenést kiegészítve, lehetőséget kívánunk biztosítani például a sportorvosi, sportpedagógiai, sporttörténeti, edzéselméleti, rekreációs, sportmenedzsmenttel foglalkozó tematikus számokra is.

A folyóirat feladata a sporttudományos szaknyelv fejlődésének segítése, tisztaságának megőrzése, stílusát illetően a sporttudomány nemzetközi gyakorlatban kialakult sajátosságait tartja mérvadónak. A folyóirat igazodik a nemzetközileg is elfogadott publikációs szokásokhoz és formai követelményekhez.

A Kalokagathia csak eredeti, másutt nem publikált tanulmányokat közöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt nem jelentette meg, illetve ezzel egyidőben más folyóirathoz azt nem nyújtotta be. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének kizárólagos szempontja a munka színvonala.

A Kalokagathia szerkesztősége magyar és angol nyelven írott, számítógéppel szerkesztett anyagokat vár. A beadott tanulmányokkal akkor áll módunkban foglalkozni, ha azok megfelelnek a publikációs feltételeknek és elektronikus formában érkeznek címünkre.

A szerkesztőség ajánlásával: Sporttudomány minden aspektusból!

A megjelent számok teljes szövege, valamint a publikációs feltételek.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...