embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Doktori Iskola

Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola

 • Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár, az MTA doktora
 • A Sporttudományok Doktori Iskola vezetője: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Titkár: Rab Tímea | rab@tf.hu | 487-9200/61004

Ügyélfogadási idő

 • hétfő: zárva
 • kedd: 9.00 – 12.00
 • szerda: 13.00 – 15.30
 • csütörtök: 9.00 – 12.00
 • péntek: 9.00 – 12.00

  Programok

  • 5/1. Edzés és adaptáció, programvezető: Dr. Pavlik Gábor professzor emeritus
  • 5/2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere, programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár
  • 5/3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány, programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professzor emerita

  Bemutatkozás

  A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők,  törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

  A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját. A Sporttudományi Kutatóintézet megalakítása jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, és így bizonyos területeken világszínvonalú kutatási feltételekkel rendelkezünk. A természettudományi témák kutatásához az alábbi laboratóriumokkal rendelkezünk: Terhelésélettani laboratórium, Sporttudományi Kutatóintézet, Biomechanika laboratórium, Pszichofiziológiai laboratórium. A hallgatók kutatásának zöme az említett laboratóriumokban folyik, de lehetőségünk van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara laboratóriumainak kapacitását is kihasználni. Kiterjedt kapcsolataink révén más hazai és külföldi egyetemekkel kollaborálva igyekszünk tovább növelni az elérhető kutatási módszerek tárházát. Több külföldi témavezetője is van a doktori iskolának, ami az Erasmus program keretei között nyíló lehetőségekkel együtt a képzés minőségének a javítását célozza.

  Az alábbiakban felsorolt kutatási tematikák jól példázzák a különböző programokban folyó szakmai munka sokszínűségét és interdiszciplináris jellegét.

  1. Természettudományi ág:

  • A gyermekkori rendszeres edzés szerepe a szív fejlődésében
  • A mozgás és a táplálkozási tényezők hatása a stresszválasz neurobiológiai szerveződésére különböző életkorokban
  • Táplálkozás és fizikai aktivitás
  • 7-18 éves iskolai tanulók szomatikus fejlődése
  • A szív-vérkeringési rendszer non-invazív vizsgálatának jelentősége a teljesítőképesség megítélésében
  • Az edzésadaptáció mozgásvégrehajtásban megnyilvánuló, a versenyteljesítményt befolyásoló biomechanikai jellemzői
  • Túlterheléses sportsérülések, térdízületi sportsérülések, izomsérülések
  • Végtagok mozgásának számítógépes szimulációja és idegi vezérlésének matematikai modellezése
  • A mozgás és a táplálkozás hatása az agy normális és kóros öregedésének sejtélettani folyamataira
  • A testmozgás és a glukóz-, valamint a lipid anyagcsere kapcsolata, a diabetes és az elhízás mozgásterápiája
  • Oxidatív stressz és adaptáció fizikai terhelés alatt különböző életkorban

  2. Társadalomtudományi ág:

  • A sport szerepe a szocializációban, a sport pedagógiai aspektusai
  • A pedagógiai kutatás módszerei, didaktika, a tanári tevékenység elemzése, pedagógusképzés
  • A tanulási és viselkedészavarok (hiperaktivitás) organikus hátterének feltárása neuropszichológiai megközelítésben
  • A sport a jelenkori társadalomban
  • A testnevelési tantervek elméleti és módszertani alapjai
  • Az életminőség tudományának alapjai (rekreáció)
  • Az ókori és újkori olimpizmus történelmi szerepe és társadalmi háttere
  • Ifjúság és Szocializáció
  • Mozgásszabályozás, mozgástanulás
  • Sport, szakemberképzés és továbbképzés tartalmi, szervezeti korszerűsítése az EU integráció és jogharmonizáció figyelembevételével
  • Az autogén tréning alkalmazása a sportban/iskolában
  • Sporttörténet és sportpolitika

  Témavezetők és témák >>>

  Egyebek

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...