embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Szenátus

A Szenátus

 1. Az egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amely az alapító okiratban foglaltak figyelembevételével meghatározza az egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi annak végrehajtását.
 2. A Szenátus elnöke az egyetem rektora. Az elnöki feladatokat a rektor akadályoztatása, valamint a rektor visszahívásának kezdeményezése esetén az általános rektorhelyettes látja el, mindkettőjük távollétében a tudományos rektorhelyettes látja el (továbbiakban együtt: a Szenátus elnöke).
 3. A főtitkár a Szenátus titkára.

A Szenátus összetétele

 1. A Szenátus tagja – a hallgatói önkormányzat és a reprezentatív szakszervezet képviselői kivételével – az lehet, aki az egyetemen közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be.
 2. A Szenátus tagjainak létszáma huszonegy fő.
 3. A Szenátus tagjai
  • a)  az egyetem rektora;
  • b) a gazdasági igazgató;
  • c) az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak képviseletében tanszékenként megválasztott egy-egy fő, összesen tizenkét tag;
  • d) ha a Hallgatói Önkormányzat választásában a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók legalább egynegyede részt vett, a Hallgatói Önkormányzat által delegált négy tag,
  • e) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy tag;
  • f) a nem oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak képviseletében (titkos szavazással megválasztott) egy tag;
  • g) a reprezentatív szakszervezet képviselőjeként egy tag.
 4. A Szenátus ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
  • a) a tisztségéről leköszönt korábbi rektort (egy választási cikluson keresztül);
  • b) az egyetemen oktatott alap- és mesterképzési szakok szakvezetőit;
  • c) a Doktori Tanács elnökét;
  • d) a Közalkalmazotti Tanács képviselőjét,
  • e) a Társadalmi Tanács képviselőjét;
  • f) az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét;
  • g) a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőjét;
  • h) a Nemzetközi Igazgatóság igazgatóját;
  • i) az Egyetemi Könyvtár igazgatóját;
  • j) a Dr. Kerezsi Endre Kollégium (továbbiakban: kollégium) igazgatóját;
  • k) a Tanulmányi Osztály vezetőjét;
  • l) a Humánpolitikai és Munkaügyi Csoport vezetőjét;
  • m) az egyetem sportegyesületének ügyvezető elnökét;
  • n) a TF Fiatal Tanárok Klubjának képviselőjét;
  • m) az Egyetem jogtanácsosát,
  • p) a főtitkárt, aki egyben a Szenátus titkára.
 5. Az egyes napirendi pontok tárgyalásához a rektor – tanácskozási joggal – más személyeket is meghívhat.
 6. A Szenátus tagjainak megbízatása négy évre szól.
 7. A Szenátus üléseit a rektor hívja össze és vezeti.
 8. A Szenátus az újonnan megválasztott Szenátus megalakulásáig hivatalban marad.

A Szenátus jelenlegi tagjai

  • Atlétika Tanszék: Szalma László
  • Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék: Dr. Csende Zsolt
  • Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék: Dr. Tóth Miklós
  • Pszichológia Tanszék: Dr. Lénárt Ágota
  • Sportjáték Tanszék: Dr. Tóth János
  • Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék: Dr. Sterbenz Tamás
  • Társadalomtudományi Tanszék: Dr. Farkas Péter
  • Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék: Dr. Bartha Csaba
  • Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék: Dr. Hamar Pál
  • Úszás, Vízi- és Küzdősport Tanszék: Dr. Sós Csaba
  • Sporttudományi Kutatóintézet: Dr. Radák Zsolt
  • Tanárképző Központ: Budainé Dr. Csepela Yvette
  • Nem oktató-kutató Kategória: Németh Lajos
  • Szakszervezeti delegált: Ramocsa Gábor
  • DÖK által delegált tag: Dolnegó Bálint
  • HÖK által delegált tag: Tóth Levente
  • HÖK által delegált tag: Nagy Máté
  • HÖK által delegált tag: Rakvács Franciska
  • HÖK által delegált tag: Wágner Orsolya
   • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...