embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

MTETKA

A Fővárosi Bíróság a 1031. sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványt 1998 január 1. napjától kiemelten közhasznú szervezetnek minősítette.

A bíróság az iratok alapján megállapította, hogy az alapítvány 1997. évi CLVI. Tv (Khtv) 26. §. c./ pontjának az 1. alpontjában foglalt egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a 2. alpontjában foglalt szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. alpontjában foglalt tudományos tevékenység, kutatás, 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a 14. alpontjában foglalt sport közhasznú tevékenységet folytat, valamint önkormányzati feladatot lát el a Budapest, XII., Önkormányzata 1996.március 15. napján megkötött együttműködési szerződés alapján.

Elérhetőség:

Cím: Budapest, Alkotás u. 44., D épület, 110-es szoba (nyitva tartás: szerda 9-től 13-ig)
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 69.
Tel.: (36-1) 487-9200/61316
Fax: (36-1) 356-6337
E-mail: ajtaine@tf.hu (Ajtai Andorné)
Web: http://regi.tf.hu/mtetka
Adószám: 19014795-2-43
Bankszámlaszám:

  • HVB Bank Hungary Rt.: 10918001-00000423-22170001
  • K&H Bank Rt.: 10200823-22214184

Támogassa céljainkat a személyi jövedelamadó 1%-nak felajánlásával!

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...