embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Küldetés

A TF küldetése a nemzetközi szinten versenyképes magyar sportegyetemmé válás.

A fenti cél elérése érdekében a modern sport állította kihívásokra olyan válaszokat keres az intézmény, amelyek kihasználják a TF fennállásának 90. évében felmerülő kivételes lehetőségeket, építenek a TF hagyományos értékeire és az egyetemen meglévő tudásra.

Magyar sporttudományi egyetemként a TF az oktatás-képzés, kutatás-fejlesztés és szolgáltatás olyan integrált egységét kívánja megteremteni, amely a magyar testnevelés és sport előrelépését támogatja. Működésében a TF elkötelezett a legmagasabb szintű folyamatok iránt, ezért az egyetem hallgatói mellett alkalmazottjainak képzését, fejlődését is kiemelten kezeli. A TF minden tagja vallja az egyetem hagyományos szlogenjét: “Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!”

A TF állami egyetemként elkötelezett abban, hogy minden tehetséges és elhivatott magyar fiatalnak lehetőséget kíván biztosítani a testkultúra teljes területén való képzésre és kész a külföldi diákok piaci alapú oktatására.  A TF szervezeti struktúrája, képzési szerkezete és gazdálkodása szakmai alapokon, a hatékony működés követelménye szerint valósul meg.

A TF sportegyetemként képviseli a szisztematikus felkészülés és munka fontosságát, a sportolókhoz hasonlóan szervezeti egységeiben méri és fejleszti az ott dolgozók teljesítményét. A TF célja a magyar sportért tenni képes szakemberek alkalmazása, ösztönzése, nemzetközi szintű teljesítményt nyújtó szakmai közösségek kialakítása.

A TF stratégiai szövetségben együttműködik az állami, civil és piaci szféra azon képviselőivel, akik saját működésükkel hozzájárulhatnak a TF küldetéséhez. A TF a magyar sport háttérintézményeként kutatással, szolgáltatással támogatja az EMMI, a MOB, illetve a sportiparág piaci szereplőinek munkáját. A TF a gyakorlati képzés otthonául támogatja az egyetem sportegyesületét, a TFSE-ét.

A TF szakmai anyagok kidolgozásában, közös képzések indításban együttműködik a Magyarországon testnevelés és sport területén működő felsőoktatási intézményekkel, és kezdeményezi a meglévő nemzetközi kapcsolatok bővítését. A TF célja részt venni minden olyan kutatói hálózatban, melyek programjai támogatják a magyar sport versenyképességét.

A TF elkötelezett a szolidaritás eszméje iránt, az egészségesek, illetve a képességeikben vagy egészségükben korlátozott emberek testkultúráját egységben kezeli. Az egyetem a Fair Play és a Jó Kormányzás (Good Governance) elvei szerint működik, átlátható folyamatok, demokratikus és szakmai döntéshozatal jellemzi. A nemzetközi versenyben a TF nemzeti válogatottként képviseli Magyarországot, törekszik a legjobb teljesítményre és hirdeti a magyar sport értékeit.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...