embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Bizottságok

Doktori és Tudományos TanácsFegyelmi és Etikai BizottságFelülbírálati BizottságFogyatékosságügyi BizottságGazdasági BizottságKollégiumi BizottságKreditátviteli BizottságMinőségbiztosítási és -fejlesztési BizottságOktatási és Nevelési BizottságSzociális és Esélyegyenlőségi BizottságTanárképzési BizottságTankönyv- és jegyzetbizottságTanulmányi és vizsgabizottságTudományági Doktori IskolaTudományos Diákköri Tanács

Doktori és Tudományos Tanács

ELNÖK: Dr. Radák Zsolt intézetigazgató egyetemi tanár, dékán
TAGOK:

 • Biróné Dr. Nagy Edit professor emerita
 • Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita
 • Dr. Gombocz János egyetemi tanár
 • Dr. Nyakas Csaba egyetemi tanár
 • Dr. Pavlik Gábor professor emeritus
 • Dr. Pucsok József egyetemi tanár
 • Dr. Sipos Kornél professor emeritus
 • Dr. Tihanyi József egyetemi tanár
 • Kiszela Kinga PhD-hallgató

Fegyelmi és Etikai Bizottság

ELNÖK: Dr. Sós Csaba, tanszékvezető egyetemi docens
TAGOK:

 • Németh Lajos, tanszékvezető mestertanár
 • Hrabacsik Mihály, a Tanulmányi Osztály vezetője
 • A HÖK képviselője: Tóth Levente hallgató

Felülbírálati Bizottság

ELNÖK: Dr. Hamar Pál tanszékvezető egyetemi tanár
TAGOK:

 • Dr. Berkes István egyetemi tanár
 • Dr. Zsoldos Róbert jogtanácsos
 • A HÖK képviselője: Tóth Levente hallgató
 • A DÖK képviselője: Dolnegó Bálint hallgató

Fogyatékosságügyi Bizottság

ELNÖK: Dr. Csiszovszkiné Szilasi Judit fejlesztőpedagógus, fogyatékosságügyi koordinátor
TAGOK:

 • Tóth Levente, a HÖK elnöke

Gazdasági Bizottság

ELNÖK: Hegedüsné dr. Lévai Márta
TAGOK:

 • Darmos Istvánné pénzügyi csoportvezető
 • Hrabacsik Mihály, a Tanulmányi Osztály vezetője
 • Dr. Kozsla Tibor nemzetközi igazgató
 • Szalma László tanszékvezető egyetemi docens

Kollégiumi Bizottság

ELNÖK:Szalma László tanszékvezető egyetemi docens
TAGOK:

 • Holovics Ádám egyetemi hallgató
 • Nagy Máté egyetemi hallgató
 • Pálinkás József egyetemi docens
 • Dr. Révész László egyetemi adjunktus
 • Sáfár Sándor PhD-hallgató

Kreditátviteli Bizottság (a beadni kívánt kérvényről >>>)

ELNÖK: Dr. Szikora Katalin tanszékvezető egyetemi docens
TAGOK:

 • Dr. Rácz Levente tudományos munkatárs
 • Dr. Vágó Béla egyetemi docens
 • A HÖK képviselői (2 fő): Wágner Orsolya hallgató, Tóth Levente hallgató

Minőségbiztosítási és -fejlesztési Bizottság

ELNÖK: Dr. Farkas Judit ügyvivő szakértő, kari koordinátor
TAGOK:

 • Barabás Tímea Lívia egyetemi hallgató
 • Bunda Györgyné ügyvivő szakértő
 • Dr. Géczi Gábor egyetemi docens
 • Horváth Hajnalka ügyvivő szakértő (titkár)
 • Kun Kitti egyetemi hallgató
 • Dr. Lénárt Ágota tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Nyakas Csaba egyetemi tanár
 • Dr. Sós Csaba tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Zsoldos Róbert, a Dékáni Hivatal vezetője

Oktatási és Nevelési Bizottság

ELNÖK: Dr. Hamar Pál tanszékvezető egyetemi tanár, általános dékánhelyettes, MA Testnevelő-tanár Szak szakfelelős

TAGOK:

 • Dr. Tóth László egyetemi docens, BSc Testnevelő-edző Szak, Testnevelő Szakirány szakfelelős
 • Dr. Sós Csaba tanszékvezető, egyetemi docens, BSc Testnevelő-edző Szak, Edző Szakirány szakfelelős
 • Dr. Irmai István szakcsoportvezető, egyetemi docens, BSc Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés Szak, Rekreációszervezés Szakirány, MSc Rekreáció Szak, Sportrekreáció-Sportturizmus Szakirány szakfelelős
 • Dr. Szalay Piroska egyetemi docens, BSc Rekreáció és Egészségfejlesztés Szak, Egészségfejlesztés Szakirány, MA Egészségfejlesztés Szak szakfelelős
 • Dr. Sterbenz Tamás tanszékvezető, egyetemi docens, BSc Sportszervező Szak szakfelelős
 • Dr. Rácz Levente tudományos főmunkatárs, BSc Humánkineziológia Szak szakfelelős
 • Dr. Tihanyi József egyetemi tanár, az MTA doktora, MSc Humánkineziológia Szak szakfelelős
 • Dr. Radák Zsolt tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár, az MTA doktora, MSc Szakedző Szak szakfelelős
 • Dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár, MSc Sportmenedzser Szak szakfelelős
 • Dr. Sipos Kornél professor emeritus, MSc Rekreáció szak szakfelelős
 • Dr. Gunda András egyetemi adjunktus, MA Gyógytestnevelő-tanár Szak szakfelelős
 • Dr. Nyakas Csaba egyetemi tanár, mb. tudományos dékánhelyettes, az MTA doktora, az Agyélettani kutatócsoport vezetője, MA Egészségfejlesztő-tanár Szak szakfelelős
 • Dr. Gombocz János egyetemi tanár, MA Tanári Szak szakfelelős
 • Dr. Osváth Péter egyetemi docens
 • Fehérvári Norbert egyetemi hallgató

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (a beadni kívánt kérelmekről >>>)

ELNÖK: Dr. Lénárt Ágota tanszékvezető egyetemi docens
TAGOK:

 • Czipné Rideg Erika gazdasági igazgató
 • Szőnyi Szilvia tanulmányi ügyintéző, ösztöndíj kalkulátor
 • A HÖK képviselői (2 fő): Rakvács Franciska hallgató, Nagy Máté hallgató

Tanárképzési Bizottság

ELNÖK: Dr. Gombocz János egyetemi tanár
TAGOK:

 • Fehérvári Norbert egyetemi hallgató
 • Dr. Pavlik Gábor professor emeritus
 • Dr. Radák Zsolt intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
 • Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens (titkár)
 • Dr. Tóth Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

Tankönyv- és Jegyzetbizottság

ELNÖK: Dr. Tóth Ákos egyetemi docens
TAGOK:

 • Dr. Gombocz János egyetemi tanár
 • Dr. Kovács Etele egyetemi docens
 • Ortutayné dr. Léces Melinda könyvtárigazgató (a bizottság titkára)
 • Dr.Pavlik Gábor professor emeritus

Tanulmányi és Vizsgabizottság (a beadni kívánt kérelmekről >>>)

ELNÖK: dr. Farkas Anna tudományos munkatárs
TAGOK:

 • Versics Anikó egyetemi tanársegéd oktató tag
 • Hrabacsik Mihály, a Tanulmányi Osztály vezetője
 • A HÖK képviselői (2 fő): Wágner Orsolya hallgató, Nagy Máté hallgató

Tudományági Doktori Iskola

ELNÖK: Dr. Radák Zsolt intézetigazgató egyetemi tanár, dékán
TAGOK:

5/1. PROGRAM Edzés és adaptáció (Dr. Pavlik Gábor programvezető):

 • Dr. Apor Péter, főorvos
 • Dr. Felszeghy Klára, tudományos munkatárs
 • Dr. Kiss Rita, egyetemi docens
 • Dr. Martos Éva, főigazgató főorvos
 • Dr. Pavlik Gábor, professor emeritus, programvezető
 • Dr. Pucsok József, egyetemi tanár
 • Dr. Szabó Tamás, c. egyetemi tanár

5/2. PROGRAM Testedzés, szabályozás, anyagcsere (Dr. Radák Zsolt programvezető):

 • Dr. Berkes István, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Laczkó József, egyetemi docens
 • Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár
 • Dr. Radák Zsolt, intézetigazgató egyetemi tanár, dékán, programvezető
 • Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár
 • Dr. Tóth Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Wilhelm Márta, egyetemi docens

5/3. PROGRAM Sport-, nevelés- és társadalomtudomány (Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi programvezető):

 • Dr. Bánhidi Miklós, főiskolai tanár
 • Dr. Bognár József, egyetemi docens
 • Dr. Falus Iván, egyetemi docens
 • Fodorné Dr. Földi Rita, egyetemi docens
 • Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, professor emerita, programvezető
 • Gáldiné Dr. Gál Andrea, egyetemi docens
 • Dr. Gombocz János, egyetemi tanár
 • Dr. Hamar Pál, tanszékvezető egyetemi tanár, általános dékánhelyettes
 • Dr. Jakabházy László, c. egyetemi tanár
 • Dr. Keresztesi Katalin, egyetemi docens
 • Dr. Kokovay Ágnes, egyetemi docens
 • Dr. Nagykáldi Csaba, egyetemi docens
 • Dr. Nemes András, egyetemi docens
 • Dr. Ozsváth Károly, egyetemi docens
 • Dr. Sipos Kornél, professor emeritus
 • Dr. Szabó Attila, egyetemi docens
 • Dr. Szakály Sándor, egyetemi tanár
 • Dr. Szalay Piroska, egyetemi docens
 • Dr. Szikora Katalin, tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Tibori Tímea, tudományos igazgató
 • Dr. Tóth László, egyetemi docens

Tudományos Diákköri Tanács

ELNÖK: Dr. Tóth Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
TAGOK:

 • Dr. Farkas Péter egyetemi docens
 • Heim Attila ügyvivő szakértő
 • Dr. Kovács Katalin egyetemi docens
 • Sáfár Sándor PhD-hallgató
 • Dr. Sterbenz Tamás tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Uvacsek Martina egyetemi adjunktus
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...