embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


DAAD német-magyar kutatócsere program
megjelent: 2016. május 30, hétfő

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között megvalósuló tudományos együttműködés elősegítésére.

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.

Pályázati beadási határideje: 2016. június 30.

A pályázati felhívás elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján.

Élen a tanulásban, élen a sportban 2016
megjelent: 2016. május 11, szerda

Budapest Főváros Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára.

A pályázat célja:

 1. A fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
 2. A köznevelési intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése.
 3. A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata.

A pályázat elnyerésére az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

A./ Tanulmányi eredmények:

 • I. A budapesti alapfokú köznevelési intézmények 5-8. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,80 vagy annál magasabb.
 • II. A budapesti középfokú köznevelési intézmények 9-14. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,50 vagy annál magasabb.
 • III. A budapesti székhelyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,00 vagy annál magasabb.

Mindhárom kategóriában a sajátos nevelési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várjuk. A tanulmányi átlagnál a 2015/2016-os tanév I. félévét, illetve felsőoktatási intézményeknél a 2015/2016. tanév első félév vizsgaidőszakában letett vizsgák eredményének átlagát kell figyelembe venni.

B./ Sporteredmények:

Azok jelentkezhetnek, akik…

Bővebben >>>

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz
megjelent: 2016. március 17, csütörtök

Megjelent a felhívás a posztdoktori kiválósági program pályázathoz. A kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

Feltételek:

 • A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni.
 • Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni.
 • Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).

Beadási határidő: 2016. április 18.

Bővebb információ elérhető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap oldalán.

OTKA felhívás
megjelent: 2016. február 16, kedd

Tisztelt Kutatók!

Tegnap, 2016. február 15-én kikerült a 2016. évi OTKA felhívás az NKFH honlapjára és megnyitották a rendszert is, tehát lehet pályázni az alábbi linken keresztül: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat-kutatasi/k-16

A végső beadási határidő: 2016. március 17.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
megjelent: 2016. január 29, péntek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság meghirdette a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramot a 2015/2016-os tanév 2. félévére.

A pályázati célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt esélyesek lehetnek, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek.

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési határidő: 2016. február 25. csütörtök.

forrás: EMMI

Budapest Ösztöndíj Program
megjelent: 2016. január 14, csütörtök

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Budapest Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdet.

A Budapest Ösztöndíj Program célja:

 • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A Program jellemzői, feltételei

  1. A Program időtartama: 10 hónap.
  2. A Program kezdési időpontja: 2016. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2017. február.
  3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 20 fő), az a
   • a magyar állampolgárságú,
   • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
   • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,
   • büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
    • valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
    • jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
    • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
    • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
    • a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
  4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

   Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Az elbírálás határideje: 2016. május 31.

   • A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.
   • A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melynek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.
   • Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.
   • Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.
   • A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

   Jelentkezés

   Pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve, lezárt borítékban, kizárólag postai úton vagy személyesen, a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.

   A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük megküldeni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

   Dokumentumok:

   • pályázati adatlap >>>
   • nyilatkozat >>>
   • szakdolgozati témák >>>
   • a vonatkozó önkormányzati rendelet >>>
   PhD utazási pályázat
   megjelent: 2016. január 12, kedd

   A Sporttudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktoranduszok és doktorjelöltek részére konferencián való részvétel (előadás, poszter) támogatására. Egy fő egy éven belül maximum 200 000 forint támogatásra pályázhat. Az utazás legkorábbi időpontja: 2016. március 14.

   A pályázati űrlap a nyomtatványok között található. >>>

   A benyújtási határidő: 2016. február 12., 12.00 óra, Doktori Titkárság. Kérjük, hogy az űrlapot ne kézzel, hanem számítógéppel töltsék ki!

   A Magyar Tudomány Napja (pályázati felhívás)
   megjelent: 2015. október 15, csütörtök

   Múlt, jelen és jövő – a sporttudományról és művelőiről.

   A pályázat célja

   A Testnevelési Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív javaslatok megírására felhívni a BSc képzésben részt vevő hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

   Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot” az önálló kutatói pályájuknak.

   • A pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati anyag.
   • Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc képzésében aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
   • Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba történő benyújtásának határideje 2015. október 30. (péntek).
   • Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet beküldeni!
   • A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.

   A pályázat díjazása

   Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

   1. helyezett: 100 000 Ft
   2. helyezett: 50 000 Ft
   3. helyezett: 25 000 Ft

   A pályázat formai követelményei

   A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell elkészíteni.

   A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani.

   • I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek.
    • 1. Kötéstábla. Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:
     • Pályázat
     • A pályázati anyag szerzőjének neve
     • A készítés évszáma
    • 2. Belső címlap (minta szerint)
    • 3. Tartalomjegyzék. A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása után, a túltagolás kerülendő.
    • 4. Mottó (nem kötelező). A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó, rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen és tartalmazza az idézet forrását.
   • II. A fő szöveget követő járulékos rész
    • 5. Irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.
   • III. A főszöveg néhány jellemzője
    • Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm
    • Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont
    • Sortávolság: 1,5
    • A szöveg igazítása: sorkizárt

   Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen.

   A hivatkozásról

   Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben, hivatkozásokban. A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző nevét és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

   • Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)
   • Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411) (Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”)
   • Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)
   • A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk. 1988) vagy (Johnson ed. 1988)
   • Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968) és (Mester P. 1986)
   • Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)

   Irodalomjegyzék

   1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.
   2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia bekezdésekkel formázni.
   3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel, kiskapitálissal, ne kövérítsük!
   4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.

   A művek leírásának formája lábjegyzetben

   • Ha könyvre hivatkozunk:
    • A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi szerzőknél egyaránt) kiskapitális
    • A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont
    • A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a kiadó.
    • Példa: Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris
   • Ha folyóiratcikkre hivatkozunk, a kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot. Példa: Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41. A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:”.Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”. A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!
   • Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk, jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.), (eds.), (hrsg.), (szerk.): 6. A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül. Példa: Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.
   • Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk, járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén. Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.
   • Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben). Példa: Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing. http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.). Törekedjünk arra, hogy az internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk, tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel! Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott változatra hivatkozzunk.

   Lábjegyzetek

   Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől meddig idézünk más szerzőtől.

   Ábrák, táblázatok

   A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését beszéljék meg a konzulensükkel!) A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is. A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok – pl. % – világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra címét!

   Plágium

   A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását, valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány, esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

   Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

   A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból – pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból.

   A Magyar Tudomány Napja

   Múlt, jelen és jövő – a
   Sporttudományról és művelőiről

   A pályázat célja

   A Testnevelési Egyetem A Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a
   sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív
   javaslatok megírására felhívni a II. évfolyamos, BSc képzésben részt vevő
   hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

   Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag
   megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák
   készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik
   elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot” az önálló kutatói
   pályájuknak.

   Pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati
   anyag

   Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc II. évfolyamos aktív jogviszonnyal
   rendelkező hallgatói.

   Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba
   történő benyújtásának határideje 2015. szeptember 25. (péntek).

   Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag
   eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet
   beküldeni!

   A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.

   Eredményhirdetés: A pályázat eredményhirdetésére 2015. novemberében, a
   tudománynapi ünnepélyes konferencián kerül sor, ahol az első három helyezet 5
   perces prezentáció keretében bemutathatja elkészült pályaművét.

   A pályázat díjazása

   Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

   1. helyezett: 100 000 Ft

   2. helyezett: 50 000 Ft

   3. helyezett: 25 000 Ft

   A pályázat formai követelményei

   A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es
   betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és
   felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal
   terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell
   elkészíteni.

   I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek
   A pályázati munka tagolása

   A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani.
   1. Kötéstábla

   Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:

   Pályázat

   A pályázati anyag szerzőjének neve
   A készítés évszáma

   2. Belső címlap

   A 1. sz. mellékletben szereplő minta szerint.

   3. Tartalomjegyzék

   A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása
   után, a túltagolás kerülendő.

   4. Mottó (nem kötelező)

   A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó,
   rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen
   és tartalmazza az idézet forrását.

   II. A fő szöveget követő járulékos rész

   5. Irodalomjegyzék

   Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom
   szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással
   kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.

   III. A főszöveg néhány jellemzője

   Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm
   Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont
   Sortávolság: 1,5
   A szöveg igazítása: Sorkizárt

   Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen.
   A hivatkozásról

   Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem
   szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem
   szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben,
   hivatkozásokban.

   A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző
   nevét
   és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

   Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)

   Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző
   neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411)

   (Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”)

   Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el
   egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a
   következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)

   A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk.
   1988) vagy (Johnson ed. 1988)

   Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968)
   és (Mester P. 1986)

   Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után
   tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)

   Iroda lomjegyzék

   1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom
   jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya
   esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.

   2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia
   bekezdésekkel formázni.

   3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel,
   kiskapitálissal, ne kövérítsük!

   4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.

   A művek leírásának formája lábjegyzetben
   Ha könyvre hivatkozunk:

   1. A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi
   szerzőknél egyaránt) kiskapitális

   2. A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont

   3. A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a
   kiadó.

   Példa:

   Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris
   Ha folyóiratcikkre hivatkozunk:

   A kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos
   oldalszámot.

   Példa:

   Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia.
   Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41.

   A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:”

   Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”.
   A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!

   Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk:

   Jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.),
   (eds.), (hrsg.), (szerk.): 6

   A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül.
   Példa:

   Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A
   közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.

   Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk:

   Járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén.

   Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet
   szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.

   Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor

   Jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben):
   Példa:

   Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing.
   http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.)

   Törekedjünk arra, hogy az Internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk,

   tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel!

   Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott

   változatra hivatkozzunk.

   Lábjegyzetek:

   Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől
   meddig idézünk más szerzőtől.

   Ábrák, táblázatok:

   A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését
   beszéljék meg a konzulensükkel!)

   A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe
   beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is.
   A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el.
   Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok – pl. % -
   világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra
   címét!

   Plágium

   A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben
   vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását,
   valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden
   felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány,
   esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a
   benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához
   felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell
   használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a
   pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

   Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata
   megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által

   készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját
   munkaként
   történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából
   történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más
   írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

   A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot,
   hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból – pl. a
   pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő
   szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból.

   Budapest, 2015. május 28.

   Harmos Andrea
   Tanulmányi Hivatalvezető

   OTKA pályázataink
   megjelent: 2015. október 1, csütörtök

   Tájékozatjuk a honlap olvasóit, hogy intézményünk 2015. januárjában 9 darab NKFIH (OTKA) pályázatot adott be, ebből a következők kaptak támogatást:

   • Dr. Nyakas Csaba(116511): Sport, hátrányos helyzet, esélyegyenlőség: a hazai sportszervezetekben uralkodó nézetek és gyakorlatok kvalitatív vizsgálata.
   • Dr. Sterbenz Tamás (116691): A magyar élsport versenyképessége az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében

   A rektor úr és a kancellár úr ígéretének megfelelően a nem-nyertes pályázatok a Testnevelési Egyetem kutatási alapjából kaptak 1-1 millió
   forint belső támogatást:

   • Géczi Gábor István (116339): Szervezeti működés kutatása a magyar sportban.
   • Dr. Dóczi Tamás (116575): Sport, hátrányos helyzet, esélyegyenlőség: a hazai sportszervezetekben uralkodó nézetek és gyakorlatok kvalitatív vizsgálata.
   • Dr. Vermes Katalin (116812): A fair play ereje: tények és értékek a 21. századi sport világában.
   • Dr. Tihanyi József (116872): A térdhajlító izmok mechanikai viselkedése az elülső keresztszalag sérülési rizikóját növelő gyakorlatoknál.
   • Dr. Tóth László (116909): A kognitív stratégiák érzelmi szabályozó szerepét magyarázó modell megalkotása és empirikus validálása az elit szintű csapat sportteljesítmény kontextusában: interkulturális megközelítés.
   • Dr. Barna Tibor (116995): Élvonalbeli birkózók felső­ és alsóvégtagi erőkifejtésének, sebességének és koordinációjának vizsgálata.
   • Dr. Radák Zsolt (115943): A testedzés és probiotikumok hatása az Alzheimer-kór kialakulására transzgenikus egereken.
   • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...