embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Vendégek a chichesteri egyetemről
megjelent: 2016. április 18, hétfő

2016. április 11-15. között vendégeink voltak a chichesteri egyetem tanárai. Dr. Németh László, egykori TF hallgató, jelenlegi Chichester-i tanár hozta el látogatóba két kollégáját Dave Eldridge-t és Craig Pulling-ot.

Vendégek a chichesteri egyetemről

A két futballedző és tanár 2 gyakorlati és 3 elméleti órát is tartott a TF-en. A csütörtöki előadásra, melynek címe „Kiválasztás, képzés,  versenyeztetés sajátosságai az angol profi labdarúgásban” volt, megtelt a Hepp Ferenc terem. Rektor úr és kancellár úr is fogadta vendégeinket, melynek során a jövőbeni közös együttműködésről tárgyaltak.

A Partiumi Keresztény Egyetem képviselőinek látogatása
megjelent: 2016. április 6, szerda

A Testnevelési Egyetem folyamatosan bővíteni kívánja nemzetközi kapcsolatrendszerét, mind a Kárpát-medencei magyar oktatási nyelvű egyetemek, mind pedig a nyugat-európai egyetemek körében. Ezen törekvéshez illeszkedik a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem által kezdeményezett kapcsolatfelvétel.

A Partiumi Keresztény Egyetem képviselőinek látogatása

Az egyeztetésen részt vett többek között Tőkés László püspök úr a PKE elnöke és Dr. Pálfy József rektor, valamint a TF részéről Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor úr és Dr. Genzwein Ferenc kancellár úr.

Mindkét egyetem számára kiemelt jelentőségű a magas színvonalú képzés, valamint a határokon átívelő nemzeti összetartozás erősítése, ezért az egyetemi vezetők tárgyalást folytattak az együttműködés lehetséges területeiről. Egyúttal kifejezték azon szándékukat, hogy a kölcsönös előnyökön alapuló partnerség elvei mentén együttműködnek minden olyan területen, amely mindkét felsőoktatási intézmény oktatási és kutatási színvonalának emelését szolgálja. Továbbá megállapodtak abban, hogy az együttműködés részleteit közösen kidolgozzák és a gyakorlati megvalósulás érdekében közös intézkedéseket hoznak.

Stratégiai együttműködési megállapodás Velence Város Önkormányzatával
megjelent: 2016. április 5, kedd

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Velence Város Önkormányzata és a Testnevelési Egyetem.

A megállapodást Koszti András polgármester, Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, valamint Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos rektor és Dr. Genzwein Ferenc kancellár írták alá 2016. március 24-én a Testnevelési Egyetemen.

Stratégiai együttműködési megállapodás Velence Város Önkormányzatával

Az együttműködés általános célja, hogy Velence Város Önkormányzata és a Testnevelési Egyetem kölcsönösen segítsék egymást a helyi és regionális oktatási-kutatási és sporttevékenység fejlesztése érdekében. Velence Város Önkormányzata első számú stratégiai partnerének tekinti az Egyetemet és a városfejlesztés, valamint a városban folyó sporttevékenység kérdéseiben alapoz és támaszkodik az Egyetem által képviselt kompetenciákra, szakmai tapasztalatokra és ezek megvalósítása során a lehetőségeire. A TF a regionális oktatási és kutatási tevékenysége során kiemelt hangsúllyal veszi figyelembe az Önkormányzat érdekeit és minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja azokat.

Stratégiai együttműködési megállapodás Velence Város Önkormányzatával

A közös célok elérése érdekében az Egyetem a vagyonkezelésében lévő fejlesztési célú ingatlanok hasznosítási terveit az Önkormányzattal egyeztetve készíti el és ennek megvalósítása során szorosan együttműködnek.

Az együttműködési megállapodás kölcsönös előnyökkel jár, hozzájárul Velence Város további fejlődéséhez, valamint a Testnevelési Egyetem oktatási-képzési színvonalának emeléséhez és mindkét fél számára képes hosszú távon megelégedéssel garantálni a presztízs értékű eredményt.

Micsoda lehetőség!
megjelent: 2015. december 21, hétfő

Együttműködési szerződést kötött a Testnevelési Egyetem és a Kastélypark Klinika Kft. A megállapodás értelmében a TE hallgatói számára műtéti látogatás lehetősége, továbbá a rehabilitációs, rekreációs, testnevelés szakos hallgatók gyakorlati képzése és oktatása lesz biztosítva.

Együttműködés a Kastélypark Klinika Kft.-vel

Együttműködési megállapodást kötött az TE és az NKE
megjelent: 2015. november 17, kedd

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Testnevelési Egyetem (TE) sportéletének fejlesztése, a fizikai aktivitással és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai támogatás, valamint az NKE sportkoncepciójának kidolgozása – ezek a főbb pontjai annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet ma írt alá a két intézmény vezetője, Prof. Dr. Mocsai Lajos és Prof. Dr. Patyi András a Testnevelési Egyetemen.

Együttműködési megállapodást kötött az TE és az NKE

“Mindkét egyetem nemzeti missziót hajt végre, ezért is fontos a kölcsönös együttműködés”- mondta Patyi András az eseményen. Az NKE rektora kiemelte, hogy az olyan speciális egyetemek számára, mint amilyen a két intézmény is, különösen fontos, hogy támogassák egymást közös céljaik elérésében. Mocsai Lajos szólt a gyakorlati doktori képzés jelentőségéről. Mint mondta, a TE-n kimagasló jelentősége van a gyakorlati sporttudománynak, ahol a XXI. századi szemléletet kell meghonosítani. Ehhez azonban a doktori képzést is a gyakorlati irányába kell elmozdítani. A két rektor megállapodott abban is, hogy a doktori képzések összehangolásában is együttműködik a két egyetem.

A dokumentum értelmében a TE közreműködik az NKE sportkoncepciójának kidolgozásában, amelynek alapját az NKE hallgatóinak, oktatóinak és dolgozóinak sportolási igényeit felmérő adatlapok eredményei adják.  A TE továbbá stratégiai tervezési segítséget is nyújt a Ludovika Campus közeljövőben átadásra kerülő sportlétesítményeinek szakmailag hatékony és szakszerű működtetésére.

Az NKE a közszolgálat, szervezetfejlesztés, valamint az államtudomány területén szerzett ismereteivel támogatja a TE-t, de a két egyetem együttműködik a sporttudomány és a testnevelés oktatás területén is.

forrás: NKE

Együttműködési megállapodás a MÜPA-val
megjelent: 2015. október 19, hétfő

Együttműködési megállapodás a MÜPA-valEgyüttműködési megállapodást írt alá a Művészetek Palotája (MÜPA) és a Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiuma 2015. október 7-én. A dokumentumot Káel Csaba, a MÜPA vezérigazgatója és Prof. Dr. Koller Ákos, a Szakkollégium vezetője látta el kézjegyével.

A Művészetek Palotája megkeresésének az ország 19 szakkollégiuma tett eleget. A MÜPA kedvezményes jegyekkel, az előadásokhoz terembiztosítással, és művészek részvételével emelheti a szakkollégiumok minőségét. A zökkenőmentes kommunikáció jegyében a nagyköveti program keretében Vándor Ágnes és Kurucz Anita képviseli majd a Klebelsberg Kuno Szakkollégiumot.

A MÜPA várja  TF hallgatóit!

TE-MKOSZ együttműködési megállapodás
megjelent: 2015. szeptember 29, kedd

A Magyar Kosárlabdázás Napjának égisze alatt idén egy fontos együttműködési megállapodás aláírására kerül sor.

A Tesetnevelési Egyetem rektora, Mocsai Lajos és az MKOSZ elnöke, Szalay Ferenc látta el kézjegyével azt az együttűködési megállapodást, amelynek célja a magyar edzők képzésének színvonalemelése. Eszerint a TE teljes körű és az MKOSZ-szel egyeztett szakmai hátteret nyújt a kosárlabda sportág szakoktatásához, cserébe a szövetség anyagilag és eszközökkel is támogatja a Testnevelési Egyetemet és a közeli jövőben világhírű külföldi szakembereket is bevonnak majd a magyar edzőképzés folyamatába. A terv az, hogy a legmagasabb szintű képzésben részt vevők már az oktatás közben a gyakorlatban is kipróbálhassák a Testnevelési Egyetemen tanultakat.

A kosárlabda edzőképzés minőségi javulásához nagyban hozzájárulhat az, hogy az MKOSZ korábbi főtitkára, korábbi szövetségi kapitány, Sterbenz Tamás a TE általános rektorhelyetteseként az intézményen belülről segítheti a szakképzés sikerességét.

forrás: kosarsport.hu

Együttműködési megállapodás a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel
megjelent: 2015. augusztus 12, szerda

2015. augusztus 11-én a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség nevében Juhász Miklós elnök, míg a Testnevelési Egyetem részéről Mocsai Lajos rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény képviselőiből felálló munkacsoport feladata lesz augusztus 25-ig az együttműködés részleteinek és menetének kidolgozása, amelyeket a tervek szerint szeptembertől már gyakorlatban is alkalmazni fognak a felek.

A hét pontból álló megállapodás alapvetően a testnevelő tanár képzésre, edzőképzésre, felnőttképzésre, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások területére, a sportmenedzser képzésre, valamint a sportági specifikus tudományos konferenciák és továbbképzések szervezésére terjed ki.

Együttműködési megállapodás a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel

A képen balról jobbra: Dr. Genzwein Ferenc TE kancellár, Mocsai Lajos TE rektor, Juhász Miklós MTFSz elnök, Dr. Lacsny Márton MTFSz alelnök és Kovács Balázs MTFSz alelnök.

Együttműködési megállapodás a Magyar Lovas Szövetséggel
megjelent: 2015. július 21, kedd

2015. július 20-án, hétfőn a Magyar Lovas Szövetség nevében Lázár Vilmos elnök és Stróbl Dorottya főtitkár, míg a Testnevelési Egyetem részéről Mocsai Lajos rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény képviselőiből felálló munkacsoport feladata lesz augusztus 25-ig az együttműködés pontos részleteinek kidolgozása, amelyeket a tervek szerint szeptembertől már gyakorlatban is alkalmazzni fognak a felek.

Együttműködési megállapodás a Magyar Lovas Szövetséggel

A nyolc ponból álló megállapodás alapvetően a testnevelő tanár képzésre, edzőképzésre, felnőttképzésre, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások területére, a sportmenedzser képzésre, valamint a lovassport specifikus sporttudományos konferenciák és továbbképzések szervezésére terjed ki.

A megállapodás értelmében az együttműködés felöleli a lovassport szinte valamennyi szakágát, figyelembe véve a Kincsem Nemzeti Lovasprogram vonatkozó sportszakmai iránymutatásait.

MTA-TF megállapodás
megjelent: 2015. július 17, péntek

Július 16-án csütörtökön délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA-TTK) és a Testnevelési Egyetem (TF) hosszú távú kutatásfejlesztési és innovációs együttműködési megállapodást kötött.

Keserű György, az MTA TTK főigazgatója szerint két kiválósági központ fog most össze határterületi kutatásban a magyar sport területén. Mocsai Lajos rektor elmondta, hogy a motorikus képességek fejlesztésének a személyiség fejlesztésen túl, ma már nemzetgazdasági jelentősége is van. Csépe Valéria, az MTA-TTK MRI-beruházásnak MTA elnöki megbízottja a tanulási képességek, az érzelmi motiváció és a mozgás kapcsolatának kutatási területét hangsúlyozta. Vidnyánszky Zoltán az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának vezetője, az új MRI módszerek sporttudományok területén történő alkalmazási lehetőségeiről beszélt, és arról, hogy az Agyi Képalkotó Központban minden rendelkezésre áll az MRI módszerek egyes sportágak specifikus szempontjainak megfelelően történő továbbfejlesztéséhez. Tóth Miklós, a TF professzora úgy vélekedett, hogy a magyar élsportolók vizsgálata, egyfajta Forma-1  terület, amelyben nyert eredmények a jövőben a mindennapi életre lesznek lefordíthatóak. A hazai tudományos életben első alkalommal történik meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezető kutatóhelye hivatalosan is kifejezi érdeklődését a stratégiai ágazatnak tekintett sportkultúra iránt.

MTA-TF megállapodás

Vidnyánszky Zoltán (az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának vezetője), Csépe Valéria (az MTA-TTK MRI-beruházásnak MTA elnöki megbízottja), Keserű György (a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója), Mocsai Lajos (a Testnevelési Egyetem rektora), Sterbenz Tamás (a Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettese) és Tóth Miklós (tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora).

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...