embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Tablóavatás
megjelent: 2015. június 4, csütörtök

Május 27-én került sor az 1953-ban végzett testnevelő tanárok tablójának avatására a Testnevelési Egyetemen.

Tablóavatás

Az ünnepségen jelen volt Mocsai Lajos rektor, Dr. Genzwein Ferenc kancellár, valamint Figler Kálmán tanár úr is, aki a TF-en több évtizeden keresztül oktatóként működött, és egyben ennek az évfolyamnak végzőse volt.

Nagy örömünkre az eseményen az 1953-as évfolyam több hallgatója is jelen lehetett.

Kettős avatás
megjelent: 2015. március 31, kedd

Egy-egy jó ötletből akkor lesz igazán jó ötlet, ha nem marad meg ötlet szintjén.

Mint például a  Testnevelési Egyetem európai trendet követő kezdeményezése, a baba-mama szoba, amely megkönnyítheti az intézményünkben tanuló vagy dolgozó kismamák mindennapjait. Büszkén jelentjük, ez a kezdeményes már nem kezdeményezés, hanem valóság!

Kettős avatás

A baba-mama szobát prof. dr. Hamar Pál rektorhelyettes adta át; az eseményen részt vett dr. Krizbay-Hangel Katalin, a TE stratégiai igazgatója, valamint Könczöl Emőke kollégiumi ügyintéző, aki köszönetét fejezte ki Mocsai Lajos rektor úrnak a támogatásért. Köszöntőjében prof. dr. Hamar Pál rektorhelyettes hangsúlyozta: az ő idejében, amikor még diák volt, esély sem nyílhatott efféle terv megvalósítására, ezért is tölti el örömmel a kollégiumban létrehozott baba-mama szoba megalapítása.

Beszéde végén aztán kiderült, tényleg nincs jobb rendező az életnél: amint befejezte mondandóját, az egyik kismama jelezte, egyértelmű jelet kapott csemetéjétől: muszáj lesz felavatnia a pelenkázót.

Dicsőségtáblákat avattunk
megjelent: 2015. március 18, szerda

Régi adósságot törlesztett a mai napon a TF. Végre felavattuk a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpia magyar aranyérmeseinek dicsőségtábláit. Az esemény fontosságát mutatta a számtalan megjelent kamera és újságíró jelenléte is.

Dicsőségtáblákat avattunk

A korábbi években nem sokkal az aktuális olimpia befejezése után kerültek fel a márványtáblák a Főépület I. emeleti folyosójára, megörökítve a győztesek nevét.  Pénzügyi problémák miatt azonban ennek a kettő táblának az elkészítése elmaradt.

Ahogy azt Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a Magyar Olimpiai Bizottság sietett segítségünkre abban, hogy a TF hagyományait folytatva pótoljuk ezt a hiányt. Szabó Bence, a MOB főtitkára beszédében megemlítette, hogy a MOB anyagi támogatása mellett baráti összefogásra is szükség volt ahhoz, hogy a táblák mihamarabb elkészüljenek, és arany betűkkel hirdessék a TF-en is a magyar sport dicső napjait.

A hiányt most bepótoltuk. Azért maradt még hely ezen a folyosón 2016-ra is.

Felavattuk Dr. Nyerges Mihály emléktábláját
megjelent: 2014. január 27, hétfő

Az immár évek óta a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék 65 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt tanszékvezetőjének emlékére megrendezett menedzserkonferencia záróeseményeként január 23-án emléktáblát avattunk a Tanszék bejáratánál. Az ünnepségen a Tanszék munkatársai, Nyerges Mihály gyermekei, Karunk dékánja, több jelenlegi és volt kolléga, valamint konferencia-résztvevő volt jelen.

Felavattuk Dr. Nyerges Mihály emléktábláját

Az emléktábla állítására “A jó életminőségért” Alapítvány és a Sportmenedzsment Tanszék kezdeményezésére került sor, megvalósításához pedig több egyéni adakozó is hozzájárult.

A Tanszék elhelyezkedése – lévén egy keskeny folyosó végén található –, nem bizonyult megfelelőnek az egész esemény lebonyolítására, így a laudációra még a konferencia helyszínén, a Hepp Ferenc teremben került sor.

Ennek keretén belül Dr. Nemes András, a Tanszék sportjoggal foglalkozó docense először Nyerges Mihály sportbeli pályafutását méltatta (válogatott tízpróbázó atléta volt), majd közéleti munkásságát dicsérte (a TF dékánja, a Magyar Atlétika Szövetség főtitkára, a Magyar Olimpiai Bizottsági tagja volt). Ezt követően szakmai pályaívéről emlékezett meg kiemelve, hogy több hazai és nemzetközi menedzserszervezet tagja volt. Külön kiemelte legfőbb érdemét: a sportmenedzser szak és a Tanszék megalapítását, amelynek 15 éven keresztül volt vezetője. Emberi tulajdonságainak méltatásához a fia, Nyerges Attila által írt könyvet hívta segítségül, amelyben – többek között – erős jelleméről, emberségéről, bátorságáról, igazságérzetéről olvashatunk.

Ezt követően vonultunk fel a Tanszékhez, ahol a tábla leleplezése is megtörtént, leánya, Nyerges Andrea segítségével. Gyermekei hálás szívvel és könnyes szemmel köszönték meg, hogy ilyen szépen őrzik édesapjuk emlékét. Megható pillanatok voltak…

Mától e fekete gránittábla és azon a szöveg feletti portré emlékeztet minket Nyerges Mihályra.

szöveg és fotó: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina

Doctor Honoris Causa avatási ünnepség
megjelent: 2009. október 27, kedd

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Doctor Honoris Causa avatási ünnepség november 6-án, 11 órakor lesz a Semmelweis Egyetem – Központi épület – Semmelweis Szalonjában, majd ezt követően díszdoktoraink 14 órakor tartják előadásaikat a TF Dísztermében, melyet a márványtábla leleplezése követ.

Kérjük, hogy minél nagyobb létszámban szíveskedjenek megjelenni, és segítsenek a hallgatókat is delegálni!

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Radák Zsolt
tudományos dékánhelyettes

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...