embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Elhunyt Lukovich István
megjelent: 2016. február 29, hétfő

Rövid súlyos betegség után, 86 éves korában, 2016. február 26-án elhunyt Lukovich István. Neve évtizedeken keresztül összeforrt a Magyar Testnevelési Főiskolával/Egyetemmel, a mai Testnevelési Egyetemmel.

Elhunyt Lukovich István

Fiatalon orosz hadifogságba került, és hazatérése után, 1948-1952 között végezte el a TF testnevelő tanári szakát. Eredetileg atléta szakképzős volt, de szeretett mestere és professzora, Dr. Duronelly László hatására vívó szakedzői diplomát is szerzett. Fiatalon került az Időszaki és Küzdősportok Tanszékre (később Küzdősportok Tanszék), tanársegédként. Kis megszakítással nyugdíjba vonulásáig (1992) adjunktusként, majd docensként tanított.

Lukovich István hosszú éveken keresztül a vívósport meghatározó egyéniségei közé tartozott. Hosszú oktatói pályafutása során mind a tanárképzésben, mind az edzőképzés különböző területein tevékenykedett. Az 1961-ben elindult nappali vívó szakedzői szakon a legnagyobbak mellett tanított, majd Hatz József külföldre távozása után a tőrvívás tanára lett. Részt vett az 1960-as római olimpiára utazók felkészítésben, majd éveken át a vívó válogatott kondíció edzője, illetve a junior tőr válogatott keretedzője is volt. Ő indította el a világhírnév felé többek között a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Bóbis ldikót. Neves tanítványai közé tartozott még a válogatott Nyomárkay Ödön, Perjámosi Sándor és Schnur János. Dr. Bay Béla nyugdíjba vonulását követően a Küzdősportok Tanszék vívó részlegének vezetője volt. Főiskolai és egyetemi munkássága mellett aktív szakosztályi munkát is végzett, többek között a Vörös Meteor, a Csepel, a BVSC, az Elektromos, az MTK, a Vasas, a BSE, valamint az OSC klubokban.

1971-es megalapítása óta a TF Nemzetközi Edzőképző Tanfolyam (NET/ICC) tőr tanára volt. Nyugdíjba vonulását követően, több mint két évig a tajvani vívó válogatottat készítette fel a világbajnokságokra és az ázsiai játékokra. Hazatérte után újra bekapcsolódott az egyetemi munkába, ahol gyakorlatilag élete végéig oktatott. Ezen hosszú időszak alatt a mestergenerációk sorát adta a magyar vívósportnak és kimagasló irodalmi munkásságot fejtett ki. Számos szakkönyv szerzője, amelyek a mai napig meghatározó szerepet töltenek be sportágunk oktatásában. Ezek közül többet angol illetve japán nyelvre is lefordítottak. Edzői, elméleti, valamint irodalmi munkásságát elismerve a Magyar Vívószövetség mesteredzői címet adományozott neki 1969-ben. Hazai és nemzetközi tapasztalataira hivatkozva több alkalommal meghívták Angliába edzőtáborokba és edző továbbképzésekre.

2015 decemberében a magyar vívás napján az MVSZ életmű díjjal tüntette ki, amit a szövetség főtitkára a lakásán személyesen adott át neki.

Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük. Nyugodjék békében.

PhD Szimpózium
megjelent: 2016. február 25, csütörtök

A Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2016. március 1-jére PhD Szimpóziumot szervez doktoranduszok részére, melynek keretében a hallgatók
bemutatják kutatási munkájuk haladását.

Ezúton tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a rendezvényre, melynek programját itt találják.

Sportanalitikai konferencia
megjelent: 2016. február 23, kedd

“Döntés és elemzés technikák felhasználása a sportági hatékonyság érdekében” címmel tartott közös telt házas konferenciát az MSTT és a TE múlt pénteken az egyetem Hepp Ferenc termében.

MSTT konferencia (2016.02.19.)

Mocsai Lajos rektor köszöntője és bevezető előadását követően többek között Koller Ákos, a Tudományos Tanács elnöke és Mérő László professzorok, Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázó, Kállai Gábor sakknagymester és Lénárt Ágota a Pszichológia Tanszék vezetője tartott nagy sikerű előadást.

A délutáni programban a különböző sportágak elemzési módszerei kerültek bemutatásra (Marton Tibor, Schuth Gábor, Kovács István, Berta Sándor, Kálnoki- Kis Attila). Végül  Sterbenz Tamás általános rektorhelyettes összegző előadása zárta a konferenciát, amelyben elmondta, hogy a Testnevelési Egyetem a tavaszi szemeszterben választható tárgyként elindította a Sportanalitika kurzust. Ez a tantárgy a 2017-ben induló új struktúrában  már törzsanyagként fog szerepelni a sportszakemberek képzésében.

A hallgatóság kérésének megfelelően a szervezők az egyéni sportágak körével tervezik a konferencia folytatását.

fotó: Szőts Gábor

Téli diplomaosztó
megjelent: 2016. február 23, kedd

A MOM Kulturális Központ Színházterme 10 órára tökéletesen berendezve és felkészülten várta a TF téli diplomaosztóján megjelenteket. A hallgatók talárban és sapkában – boldog mosollyal az arcukon – foglalták el az első sorokat, hiszek ők voltak a nap “ünnepeltjei”. A szülők a mögöttük lévő sorokat, míg a VIP vendégek (pl. Jörg Bauer, a konzisztórium elnöke, Fábián László a MOB sportigazgatója, stb.) és a tanárok az emeleti karzatról nézhették végig az eseményt.

Diplomaosztó (2016.02.20.)

Az ünnepélyes Szenátusi ülésre az Örömóda hangjaira bevonuló elnökségben ott voltak a TF vezetői, a sportért felelős államtitkár és a Doktori Tanács elnöke.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor avatóbeszédével kezdődött az ünnepség. Rektor úr beszéde elején gratulációját és köszönetét fejezte ki a végzős hallgatóknak. Elmondta, hogy akik jelen vannak tudásukat, kitartásukat, rátermettségüket bizonyították és biztos benne, hogy az egyetemen megszerzett minőségi tudást, gyakorlati tapasztalatot kamatoztatni fogják a felnövekvő nemzedékek javára, testi, lelki fejlődésükért.

Az ünnepségen megjelent szülőket megszólítva folytatta beszédét, akiknek megköszönte támogatásukat, és iránymutatásukat, mellyel hozzájárultak gyermekeik továbbtanulásához, és reményét fejezte ki, hogy ez az ünnepi pillanat a mérhetetlenül sok befektetett szeretetet, hitet és törődést hatványozottan megtéríti.

Ezután a végzősök és szüleik mellett köszönetet mondott az egyetem valamennyi oktatójának és itt végzett hallgatójának is, akik munkájukkal, hivatásukkal öregbítették a TF hírnevét. Hangsúlyozta, hogy az Ő teljesítményük és életpályájuk is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem most megújulhat és fejlesztésekbe kezdhet.

Beszédében kifejtette, hogy a Testnevelési Egyetem küldetése olyan szakemberek nevelése, akik a humán értelmiség részeként a sport legkülönbözőbb területein alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal, kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek, támogatva ezzel a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének fejlődését.

Majd Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony köszöntötte a frissen végzett hallgatókat. Az idén 2 fő doktorrá avatására is sor került, amelynek ceremóniáját Prof. Dr. Tihanyi József, a Doktori Tanács elnöke vezette le.

Következett az eskütétel, amelyet Szijjártó Mátyás végzős testnevelő-gyógytestnevelő hallgató mondott előre társainak.

A hallgatók nevében Hegedűs Ágnes, most diplomát szerzett testnevelő-gyógytestnevelő tanár búcsúzott el az egyetemtől, felidézve a szép, emlékezetes perceket. A mondanivalója befejezéseként említett “Szellemet, erkölcsöt, erőt, egyesíts!” TF mottót pedig már együtt mondta az összes frissen végzett.

A diplomaosztó egyes részeit összekötendő, két énekszám hangzott el, amelyeket Vránics Ildi és Ekanem Bálint, az egyetemen működő kulturális egyesület, a TF műhely tagjai adták elő, ezzel búcsúztatva a TF kötelékeit elhagyó társaikat.

A Szózat eléneklésével fejeződött be az ünnepség, majd az elnökség levonulása után a hallgatók ellepték a színpadot, hogy egy közös képet készítsenek, amivel visszaemlékezhetnek majd az itt eltöltött 3, 4 vagy 5 évre. Ezek már a felhőtlen, gondtalan jókedv pillanatai voltak. Buzgón kattogtak a barátok, szülők, rokonok fényképezőgépei.

Úgy tűnt, hogy a helyszín tökéletesen megfelelt az ünnepségnek: a terem mérete, a díszítés, a hangosítás, a fények, a színpad. Igazán méltó volt a TF diplomaosztójához!

fotó Papp György

TFSE női röplabda meccs
megjelent: 2016. február 23, kedd

2016. február 26-án (pénteken) 18.00 órakor a TFSE női röplabda csapata a Jászberényt fogadja a TF D-épületében. A belépés ingyenes, aki nem jön szurkolni, az magára vessen!

TFSE női röplabda meccs (plakát)

MSTT konferencia
megjelent: 2016. február 18, csütörtök

A 20. éves Magyar Sporttudományi Társaság és a Testnevelési Egyetem tisztelettel meghívja a „Döntés és elemzés technikák felhasználása a sportági hatékonyság érdekében” című sportszakmai konferenciára.

A konferencia időpontja: 2016. február 19. péntek 10.00-16.00. Helyszíne: Testnevelési Egyetem, Hepp Ferenc terem (Budapest XII., Alkotás utca 44., Főépület, I. emelet)

Program

 • 09.30-10.00 Regisztráció
 • 10.00-10.20 Köszöntők – a konferencia megnyitása
  • Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke
  • Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora
  • Koller Ákos, a Testnevelés Egyetem Tudományos Tanács elnöke
  • Agyműködés a döntési folyamatok közben
 • Délelőtti szekció (levezető elnök: Sterbenz Tamás)
  • 10.20-10.45 Modellek és makettek használata a döntésekben Mérő László (Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont)
  • 10.50-11.15 Döntések és elemzések kapcsolata a vízilabdasportban Gergely István (Magyar Vízilabda válogatott)
  • 11.20-11.45 Döntés, döntés-előkészítés a gyakorlati sportpszichológia szempontjából Lénárt Ágota (Testnevelési Egyetem)
  • 11.50-12.15 Kentaurtól a csapatgondolkodásig Kállai Gábor (Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont)
  • 12.20-12.45 A videózás és a videó elemzés a fejlődés egyik kulcsa a jégkorongsportág minden résztvevője számára Marton Tibor (MAC Budapest Jégkorong Akadémia, Magyar Jégkorong Szövetség)
  • 12.50-13.30 Büfé ebéd
 • Délutáni szekció
  • 13.30-13.55 Videó-analízis az élsportban Kálnoki Kis Attila, Thúróczy Gábor
  • 14.00-14.25 Sporttudományi mérések a mai, modern labdarúgásban Schuth Gábor (Magyar Labdarúgó Szövetség)
  • 14.30-14.55 Modern rendszerek felhasználása a játékos és a teljesítmény elemzésében Kovács István (InStat Football)
  • 15.00-15.25 Sportági döntés-előkészítés a kézilabdában Berta Sándor (Nemzeti Kézilabda Akadémia)
  • 15.30-15.55 Sportanalitika és intuíció Sterbenz Tamás (Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont)
 • 16.00 A konferencia zárása

A konferencián a részvétel ingyenes, de a várható nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztráció: 2016. február 18-án 12.00 óráig, Bendiner Nóránál: bendinora@hotmail.com

Sport Sciences Conference for Young Investigators
megjelent: 2016. február 17, szerda

On behalf of the University of Physical Education it is my pleasure to invite you to participate in the Sport Sciences Conference for Young Investigators.  The conference will be held on 11th July 2016 at the University of Physical Education which is located close the city centre and the Buda Castle.

The University of Physical Education is the oldest of education and training in sport and physical activity in Hungary with history spanning over 90 years, originally established in 1925 as the Royal College of Physical Education.

The conference covers wide range of topics within sport sciences. It will provide ample opportunities for oral and poster presentations for the young researchers to gain valuable feedback from the community and establish new collaborations and joint research projects among the participants.

Looking forward to seeing you in Budapest!

More information: http://english.tf.hu/sscyi/

OTKA felhívás
megjelent: 2016. február 16, kedd

Tisztelt Kutatók!

Tegnap, 2016. február 15-én kikerült a 2016. évi OTKA felhívás az NKFH honlapjára és megnyitották a rendszert is, tehát lehet pályázni az alábbi linken keresztül: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat-kutatasi/k-16

A végső beadási határidő: 2016. március 17.

TFSE női röplabda meccs
megjelent: 2016. február 16, kedd

2016. február 19-én (pénteken) 18.00 órakor a TFSE női röplabda csapata a TEVA Gödöllő csapatát fogadja a TF D-épületében. A belépés ingyenes, aki nem jön szurkolni, az papírkutya!

TFSE női röplabda meccs (plakát)

Falling Walls Lab 2016
megjelent: 2016. február 15, hétfő

Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretnénk a figyelmébe ajánlani egy fiatal innovátoroknak szóló kezdeményezést, a Falling Walls Lab-et. A Lab egy kiváló lehetőséget nyújt az akadémiában dolgozók, vállalkozók, és más szakmabeliek számára, hogy mindössze 3 percben megosszák kutatómunkájukat, üzleti modelljüket, vagy innovatív projektjeiket társaik, és egy válogatott üzleti és akadémiai szakemberekből álló zsűri előtt.

A Falling Walls Lab az év során a világ számos pontján kerül megrendezésre. Az egyes nemzeti Lab-ek győztesei lehetőséget kapnak, hogy ötletüket előadják a Falling Walls Lab Döntőn, amit minden évben november 8-án rendeznek meg Berlinben, melyet november 9-én a Falling Walls Konferencia követ. A Falling Walls Lab Konferencián 20 világszínvonalú kutató mutatja be munkásságát, mely választ ad arra a kérdésre, hogy “Melyik lesz a következő fal, amelyik le fog omlani?”

A Falling Walls Lab Budapest a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös szervezésében kerül megrendezésre április 29-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán. Jelentkezésre a http://www.falling-walls.com/lab weboldalon van lehetőség. A jelentkezési határidő 2016. március 31.

A legkiválóbb előadók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a Falling Walls Lab Döntőn és a Falling Walls Konferencián, melynek költségeit a Falling Walls Lab Foundation és a hazai szervezők állják.

Az április 29-én megrendezésre kerülő eseményre olyan BSc, MSc, PhD hallgatók, postdoc-ok, fiatal szakemberek, vállalkozók, és professzorok jelentkezését várjuk, akiknek

 • a BSc fokozatuk megszerzése óta nem több, mint 10 év telt el, vagy
 • az MSc fokozatuk megszerzése óta nem több, mint 7 év telt el, vagy
 • PhD fokozatukat az elmúlt 5 évben szerezték meg.

A Falling Walls Lab egy non-profit tudományos konferencia-sorozat, melynek célja, hogy kiépítse és ápolja a fiatal kutatók közti interdiszciplináris kapcsolatot. A Falling Walls Lab egy kooperatív projekt a Falling Walls Foundation, az A. T. Kearney és a Festo cégek között.

További információk: feiszthuber.helga@itk.ppke.hu vagy lab@falling-walls.com.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeretnénk a figyelmébe ajánlani egy fiatal innovátoroknak szóló kezdeményezést, a Falling Walls Lab-et. A Lab egy kiváló lehetőséget nyújt az akadémiában dolgozók, vállalkozók, és más szakmabeliek számára, hogy mindössze 3 percben megosszák kutatómunkájukat, üzleti modelljüket, vagy innovatív projektjeiket társaik, és egy válogatott üzleti és akadémiai szakemberekből álló zsűri előtt.
A Falling Walls Lab az év során a világ számos pontján kerül megrendezésre. Az egyes nemzeti Lab-ek győztesei lehetőséget kapnak, hogy ötletüket előadják a Falling Walls Lab Döntőn, amit minden évben november 8-án rendeznek meg Berlinben, melyet november 9-én a Falling Walls Konferencia követ. A Falling Walls Lab Konferencián 20 világszínvonalú kutató mutatja be munkásságát, mely választ ad arra a kérdésre, hogy “Melyik lesz a következő fal, amelyik le fog omlani?”

A Falling Walls Lab Budapest a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös szervezésében kerül megrendezésre április 29-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán. Jelentkezésre a http://www.falling-walls.com/lab weboldalon van lehetőség.  A jelentkezési határidő 2016. március 31.

A legkiválóbb előadók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a Falling Walls Lab Döntőn és a Falling Walls Konferencián, melynek költségeit a Falling Walls Lab Foundation és a hazai szervezők állják.

Hogy a Falling Walls Lab Budapest eseményre való felhívás minden kiváló jelölthöz eljusson, nagyon hálásak lennénk, ha továbbítaná felhívásunkat az Ön intézményében dolgozó fiatal kutatók és szakemberek számára, beleértve a jelenlegi és már végzett hallgatóikat is. 

Az április 29-én megrendezésre kerülő eseményre olyan BSc, MSc, PhD hallgatók, postdoc-ok, fiatal szakemberek, vállalkozók, és professzorok jelentkezését várjuk, akiknek
-a BSc fokozatuk megszerzése óta nem több, mint 10 év telt el, vagy
-az MSc fokozatuk megszerzése óta nem több, mint 7 év telt el, vagy
-PhD fokozatukat az elmúlt 5 évben szerezték meg.

A Falling Walls Lab egy non-profit tudományos konferencia-sorozat, melynek célja, hogy kiépítse és ápolja a fiatal kutatók közti interdiszciplináris kapcsolatot. A Falling Walls Lab egy kooperatív projekt a Falling Walls Foundation , az A. T. Kearney, és a Festo cégek között. 

Ha bármilyen kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, bátran írjon a feiszthuber.helga@itk.ppke.hu email címre vagy a Falling Walls Foundation-nek (lab@falling-walls.com).

Tisztelettel,
A PPKE-ITK Technológia Transzfer Irodájának Munkatársai
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...