embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Elhunyt Dobozy László
megjelent: 2015. október 28, szerda

Fájó szívvel értesültünk a hírről, hogy 2015. október 12-én reggel elhunyt Dobozy László, Laci bácsi. Szép csendben, fájdalom nélkül aludt el, viszont bennünk nagy fájdalmat, mély űrt hagyott maga után.

Elhunyt Dobozy László

Olyan példát mutatott nekünk, olyan értékrendet képviselt, amelyet mélyen őrzünk magunkban tovább. Óriási tudásával, megjelenésével, tetteivel, lendületességével, kifogyhatatlan energiájával és tenni akarásával tanított, nevelt minket felnőtteket is folyamatosan. A hallgatókhoz való viszonyulása különleges és példaértékű volt minden oktató számára. Minden hallgatóban felfedezte, megkereste az értékeket, ötleteiket támogatta, figyelemmel kísérte és segítette. Sok hallgató a képzések elvégzése után is felkereste őt, mert tudta, bizalommal fordulhat hozzá, őszinte véleményt, tanácsot, segítséget, kaphat tőle.

Laci bácsi 91 évet élt, melyből több mint 60 évet tevékenykedett a TF-ért. Utolsó napjaiban, perceiben is aktív volt, hatalmas tenni akarás és jobbítás jellemezte a TF-ért, a magyar sportért, a lovaskultúráért. Mindenkinek csodálatos példát mutatott arra, hogy hogyan dolgozzunk önzetlenül és kitartóan egy célért. Minden, amit elért, létrehozott pl. a sízés, rekreáció, lovaskultúra területén, maradandó és folytatásra érdemes.

Egy “kis” szeletet emelnék ki legkésőbbi tevékenységei közül: 2005-ben megalapította a lovaskultúra oktató szakot a TF-en, mely egyedülálló, országosan sikeres lett – már a 11. évfolyamot indítottuk el. Laci bácsi ismét olyat álmodott és valósított meg , amely jövőbe mutató és hiányt pótló. Fő célja a lovas értelmiség kinevelése volt, gazdag lovaskultúránk újjáélesztése. Lovaskultúra folyóiratot indított, a lovaskultúra iskolai, köznevelésbe való beépítéséért dolgozott. Hatása felbecsülhetetlen érték a magyar lovas társadalom számára, hiánya óriási, fájó veszteség.

Temetése 2015. november 6-án, pénteken 11.15-kor a Makovecz ravatalozóban lesz.

Laci bácsi! Nyugodj békében! Köszönjük azt a rengeteg önzetlen jót és segítséget, melyet tőled kaptunk szívünkben és tetteinkben őrzünk Téged!

Páska Idikó (lovaskultúra szakcsoport), Pordán Boróka (végzett lovaskultúra oktató)

Szakkollégiumunk tagjai Spanyolországban
megjelent: 2015. október 28, szerda

A Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiumnak két tagja képviselhetett minket szeptember 19-28.  között egy nemzetközi képzésen, amely az Erasmus+ keretein belül valósulhatott meg Barcelonában és annak környékén.

Szakkollégiumunk tagjai Spanyolországban

A képzés célja, hogy segítsen olyan ifjúsággal foglalkozó szakembereknek fejlődni, akik a nem-formális tanulás által fel tudják hívni a figyelmet a szociális befogadás fontoságára, valamint nap mint nap felveszik vele a harcot. A képzés tehát a nem-formális tanulás és a szociális befogadás témája körül zajlott, melyre mintegy 26 résztvevő érkezett 10 különböző országból: Portugália, Franciaország, Törökország, Lengyelország, Egyiptom, Jordánia, Tunézia, Moldova,  Spanyolország és Magyarország.

A projektben egyetemünk partnerszervezetként vett részt, ennek köszönhetően Fodor Anett, a Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiumnak nemzetközi referense, valamint Bognár Márton MA I. éves testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató utaztak a képzésre.

A projekthét fő sportja a korfball volt. A házigazda spanyol csapat először megismertette a kurzus résztvevőivel a játékot, majd megtanította őket arra, hogyan kell oktatni azt. A képzés utolsó két napján a frissen képzett trénereknek lehetőségük volt különböző általános iskolákba ellátogtani és gyerekeknek korfballt tanítani, valamint a helybéli korfball csapattal is összecsapni egy barátságos meccs során.

A délutánok különféle gyűlésekkel teltek a nem-formális tanulás sajátosságait, módszereit vagy a edzői tulajdonságokat és tapasztalatokat elemezve, jó gyakorlatokat cserélve, tradicionális sportokkal és workshopokkal gazdagítva. Ugyanúgy a változatos programnak köszönhetően többek között még sor került via ferrata túrára, éjszakai tájékozódási futásra, városnézésre, városházi fogadásra és nemzetközi est megtartására is.

A Szakkollégium számára fontos, hogy korszerű fejlődést nyújtson hallgatóinak, valamint minél szélesebb látókört biztosítson tagjainak, így elegendhetetlennek tartjuk a nemzetközi tapasztalatok feltérképezését. Az ilyen fajta tréningeknek köszönhetően számos külföldi partnerségre lehet szert tenni, valamint nemzetközi szinten növelni az Erasmus+ sport projektek megvalósításához értő szakemberek számát.

A nem-formális tanulásnak köszönhetően nem csak a sportról, az edzői kompetenciákról és a szociális befogadásról tanulhattak többet a résztvevők, de a kulturális sokszínűségről is.

Földesiné Szabó Gyöngyi kitüntetése
megjelent: 2015. október 26, hétfő

A TAFISA elnöksége Földesiné Szabó Gyöngyinek ítélte oda az idei Jürgen Palm díjat a nemzetközi Sport for All mozgalomban betöltött kiemelkedő szerepéért és a területen végzett elkötelezett munkásságáért. A díjat Wolfgang Baumann, a TAFISA főtitkára és Jürgen Palm özvegye adta át a Budapesten, október közepén tartott TAFISA világkongresszus záró estjén.

Földesiné Szabó Gyöngyi kitüntetése (TAFISA)

1956-ra emlékeztünk
megjelent: 2015. október 22, csütörtök

A 21-én szerdán 12-re érkezőket (a TF vezetőségét, tanárait és hallgatóit) ünneplőbe öltözött hallgatók fogadták a MOM Kulturális Központ színháztermének bejáratánál.  A TF-en történt tűzeset miatt, a megszokott helyszín helyett (Aula) kényszerültünk arra, hogy máshol emlékezzünk.  A MOM Kulturális Központ sietett segítségünkre.

56-ra emlékeztünk (2015. október 21.)

Rengetegen jöttek, így a műsorlap hamar elfogyott. Zsúfolásig megtelt a színházterem. Sokan állva hallgatták végig az ünnepi megemlékezés műsorát. Mindenki úgy érezte, hogy most, e tragédia után, együtt kell lenni, bizonyítva a TF-esek egységét!

A tiszta feketébe öltözött szereplők, nemzeti színű szalaggal a bal karjukon egy 40 perces műsort adtak elő. Ebben ismételten felvillantották sokfajta képességeiket: volt, aki prózát, volt, aki verset mondott, volt, aki táncolt vagy énekelt. A hallgatóság érzékeny lélekkel hallgatta végig a szépre sikeredett, megható és felemelő műsort, amelyben ismét feltűntek nemzetközi hallgatóink is. A NOB által támogatott nemzetközi edzőképzésben résztvevő argentin, valamint az ERASMUS egy speciális (Tudomány határok nélkül) programjában résztvevő brazil hallgató is elmondott egy-egy spanyol, illetve portugál verset, amit ezen országok költői az 56-os események hatására írtak. A magyar változatot pedig a kivetítőn olvashatták a nézők. A műsor alatt a kivetítőn  korabeli fényképek, illetve filmrészletek emlékeztettek azokra a napokra.

A közönség nagy szeretettel és nagy tapssal jutalmazta a műsort. A levegőben ott volt, hogy most fontos volt ez a közös együttlét. Ismét jó érzés volt TF-esnek lenni!

A műsor után szót kért Dr. Úrvári Sándor, volt TF-es hallgató, az 56-ban a TF-en megalakult Forradalmi Bizottság akkori egyik ifjúsági vezetője, aki nyugdíjából megspórolt pénzéből ajánlott fel a TF csarnokának újjáépítésére. A hallgatók vastapssal jutalmazták e bejelentést.

Mocsai Lajos rektor úr pedig egyrészt köszönetet mondott a kollégáknak és hallgatóknak a részvételért, amivel méltón emlékezhettünk az 56-os szabadságharcra, illetve röviden, pár mondatban beszámolt a kormányülés TF-et érintő megbeszéléséről.

A megemlékezés a TF (még rácsokkal őrzött) Szoborparkjában folytatódott, ahol a Magyar Öttusa Szövetség és a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőivel együtt Rektor Úr is koszorút helyezett el az intézmény nevében Hegedűs István szobránál.

Végül a Főépület félemeleti, illetve a Kollégium Győri úti emléktábláinak megkoszorúzásával fejeződtek be a szerdai megemlékezések.

Képek: Vasvári Ferenc (MOB), Fazakas Mónika és Monori Dániel (TF)

Szénné porladt emlékeim
megjelent: 2015. október 21, szerda

“Ma hajnalban, valamivel öt óra előtt tűz ütött ki a Testnevelési Egyetem Atlétika csarnokában. A Tűzoltóság, a Katasztrófa védelem nagy erőkkel vonult a helyszínre, hogy próbálják megmenteni a létesítményt és a közvetlen szomszédságában lévő irodaházat…”  Később: “Az Atlétika csarnok, a hozzá kapcsolódó Aula menthetetlen, az Új épület irodáit, tanszéki helységeit próbálják a lángoktól elszigetelni és megmenteni.”

Szénné porladt emlékeim

Nem szó szerint idéztem a híreket, de első megdöbbenésemben csak ennyi jutott el tudatomig. Röviden pergett le előttem ennek az emblematikus épületnek a múltja, jelene,… jövője? Ilyen esetekben szokták azt mondani: nem hiszem, nem hiszem el, hogy ez a katasztrófa megtörténhetett. Pedig a katasztrófáknak az a tulajdonsága, hogy megtörténnek, tragédiát okozva egy országnak, embereknek, egyéneknek, családoknak, közösségeknek.

Ez a mostani tűzeset a mi családunk, a TF nagy családjának tragédiája, azoké, akik évtizedekkel ezelőtt koptatták Egyetemünk padjait, vagy akár csak évekkel ezelőtt kapták meg diplomájukat, ez a tragédia közös, mindnyájunké. Emlék emlék  hátán tolul, nincs olyan tanár, kutató, testnevelő, edző és más szakos hallgató, nemzetközi tekintély, diplomata, honi és külföldi szakember, újságíró, tudósító, stb. aki most ne tudna emlékeiben felidézni történéseket, melyek mély nyomot hagytak benne, esetleg irányították életét, pályafutását.

Közéjük tartozom én is. A katasztrófa napján nem tudtam rávenni magam, hogy közelről is megnézzem a helyszínt. A televíziós csatornák tudósításai, híradásai, vezetőink sajtótájékoztatója leláncolt, a gondolataim szinte megfagytak a hihetetlen esemény következtében.

Másnap a tanszéki ügyes-bajos dolgaim után végigmentem a TF udvarán, de az uszoda mellett elhaladva lassultak lépteim, mintha ösztönösen, minél később akartam látni a tűz pusztította romokat, az üszkös maradványokat. Szemben a romokkal leültem egy padra és emlékeztem.

Talán elfogadnak hiteles tanúnak, hisz 1966 óta tanítok a TF-en: sokan nem tudják, hogy a most leégett épület helyén egy nagy füves terület (hatalmas hétvégi kispályás meccseknek) és két salakos  röplabda pálya volt, ezek helyére került az új épület-komplexum. Hány és hány generációt szolgált ki ez a nekünk nagyon hasznos, értékes épület-együttes!

És most magamba roskadva ülök a romok előtt, fékezhetetlen gondolataim csaponganak, emlékezem az üszkös falak előtt.

Az Atlétika csarnokban nem hivatásomat gyakoroltam, ezt szakember kollégáim oldották meg az atlétika órák, edzések során. RG-t sem tanítottam, csak néztem a kolléganők és a hallgatók pontos, fegyelmezett munkáját. De előttem van a végzős hallgatóink mosolya, megkönnyebbülése a diplomaosztók alkalmával, a Mesteredzői Díjat átvevő szakemberek büszkesége, a Bácsalmási Péter verseny nyüzsgése, kitűnő rendezése, a régvolt nagy kézilabda csapatok összecsapása, a birkózó versenyek magával ragadó hangulata, a sok száz amatőr fitnesz rajongó lelkesedése. És még mi minden maradandó esemény, ami már a múlté!

Az Aulához érzelmi szálak fűznek, elfogult vagyok. Még a hamu, a szén és az üszkös maradványok alól is feltör a Gaudeamus Igitur csodálatos dallama. Hányszor hallottuk ezt ünnepélyes évnyitókon, elsőévesek avatásán, jubileumi üléseken, díszdoktori avatásokon (Primo Nebiolo, Samaranch, Havalange).  Meghatóan szép megemlékezések (okt. 23., márc. 15,), a kultúra, a művészet, az irodalom kiemelkedő egyéniségeinek előadásai tették emlékezetessé ezt a kultikus épületet. Egyéb konferenciák, szimpoziumok, tudományos ülések, civil rendezvények  színesítették az eseménynaptárt.  Az idén megható ünnepélyen vettük át az Arany Diplománkat Rektor Úrtól. A miénk, az 1965-ben végzett évfolyamé volt az utolsó ilyen aktus az Aulában.

Nem hagyhatom ki az évente ismétlődő TF-Napokat, ahol az előadások, tréfák, humoros videók révén a tanár és diák kart karba öltve őrizte ezt az értékes TF hagyományt.

És a Sportcsillagok fala! Egyedülálló, pótolhatatlan relikviák! A világon egyedülálló gyűjtemény. Teljességgel soha nem pótolható, sajnos az életből eltávozottakkal együtt a kézlenyomatuk is az örök enyészeté lett.

Érzelmi kötődésem az Aulához még erősebb az eddig rendezett 26 Úszóedzői és Oktatói Konferencia kapcsán. Több, mint hatvan előadó, közel száz előadás hangzott el kiváló edzők, orvosok, pedagógusok, kutatók, sportvezetők, élversenyzők részéről. Nagysikerű élménybeszámolók színhelye volt ez a terem (Egerszegi, Rózsa, Czene, Gyurta). Bízom benne, hogy a teltházas előadások mély nyomot hagytak a hallgatókban és hozzájárultunk szakmai tudásuk, gondolkodásmódjuk formálásához.

Még jó néhány percig ültem a padon, szemerkélni kezdett az eső: “Esőisten siratja…” az Aulát.

Dr . Tóth Ákos, Úszás Tanszék

1956-ra emlékezünk
megjelent: 2015. október 20, kedd

Helyszín és időpontváltozás! Az egyetemen történt tűzeset miatt az október 21-i ünnepség helyszíne és kezdési időpontja megváltozott. Az új helyszín: MOM Kulturális Központ, Színházterem (Csörsz utca 18.). A 680 fős színháztermet a Hegyvidéki Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a Testnevelési Egyetem rendelkezésére. Kezdés 12.00-kor.

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára rendezett TF-es megemlékezésekre.

1956-ra emlékezünk

Az ünnepi esemény programjai:

 • 2015. október 19. (hétfő), 17.00: A „Szabadság, szerelem” című film vetítése (díjtalan). Helyszín: Hepp Ferenc terem.
 • 2015. október 21. (szerda)
  • 12.00: „Megmozdult a föld” a TF műhely és hallgatók ünnepi műsora. Helyszín: MOM Kulturális Központ, Színházterem (Csörsz u. 18.).
  • 13.05: Megemlékezés Hegedűs István szobránál a Magyar Öttusa Szövetséggel és a Hegyvidéki Önkormányzattal. Helyszín: Szoborpark.
  • 13.15: Koszorúzás a Hősi Halottak táblájánál. Helyszín: Főépület, félemelet.
  • 13.20: Koszorúzás a TF Kollégiumánál. Helyszín: Győri úti udvar.
 • 2015. november 4. (szerda), 7.55: Csendes tiszteletadás az 1956-os kopjafánál. Helyszín: Győri úti udvar.

Szeretettel várunk mindenkit!

Együttműködési megállapodás a MÜPA-val
megjelent: 2015. október 19, hétfő

Együttműködési megállapodás a MÜPA-valEgyüttműködési megállapodást írt alá a Művészetek Palotája (MÜPA) és a Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiuma 2015. október 7-én. A dokumentumot Káel Csaba, a MÜPA vezérigazgatója és Prof. Dr. Koller Ákos, a Szakkollégium vezetője látta el kézjegyével.

A Művészetek Palotája megkeresésének az ország 19 szakkollégiuma tett eleget. A MÜPA kedvezményes jegyekkel, az előadásokhoz terembiztosítással, és művészek részvételével emelheti a szakkollégiumok minőségét. A zökkenőmentes kommunikáció jegyében a nagyköveti program keretében Vándor Ágnes és Kurucz Anita képviseli majd a Klebelsberg Kuno Szakkollégiumot.

A MÜPA várja  TF hallgatóit!

Közlemény rendkívüli oktatási és munkaszünet elrendeléséről
megjelent: 2015. október 16, péntek

Tisztelt hallgatók, tisztelt munkatársak, kedves kollégák!

A Testnevelési Egyetemen történt tűzeset következtében Mocsai Lajos rektor úr és Genzwein Ferenc kancellár úr a szolgáltatások biztonságos helyreállítása miatt 2015. október 16. péntekre rendkívüli oktatási és munkaszünetet rendel el. Kérjük Önöket, hogy az elkövetkezendő munkanapokon az oktatás rendjében bekövetkező változásokat kísérjék fokozott figyelemmel.

Az egyetem vezetése ezúton fejezi ki köszönetét a működés biztosítására tett segítségekért, valamint felajánlásokért, továbbá bízik abban, hogy az oktatás október 19-től probléma nélkül folytatódhat. Az összefogás jegyében felajánlott további támogatásokat a Testnevelési Egyetem a megsérült értékek helyreállítására fordítja.

Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos rektor, Dr. Genzwein Ferenc kancellár.

Házi TDK
megjelent: 2015. október 15, csütörtök

Értesítünk mindenkit, hogy ebben az évben november 27-én kerül megrendezésre a Testnevelési Egyetemen a Házi Tudományos Diákköri Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény keretén belül.

Az absztraktokat 2015. november 9. (hétfő) 12.00-ig lehet elektronikus úton beküldeni Dr. Bognár József egyetemi docens úrnak, a Testnevelési Egyetem TDK új vezetőjének (bognar@tf.hu). Mindenkitől várunk absztraktot, különösen azoknak a témavezetőknek a hallgatóitól, akik TE-KA támogatásban részesültek.

A TDK Tudományos Bizottsága a beadott absztraktokat előértékeli és dönt arról, mely pályamunkák kerülnek szóbeli vagy poszter előadásra. A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll. A poszter előadások esetében a hallgatók 3 percben mutathatják be a zsűrinek munkájukat, amit 2 perc megbeszélés követ.

Az absztrakt formai es tartalmi követelményei a következők:

 • betűméret: 12 (Times New Roman)
 • sortávolság: mindenütt normál (szimpla)
 • a törzsszövegben a leütött karakterek száma szóközökkel: maximum 3000. (Szerző(k) neve cím, kutatóhely, téma- és konzulens tanár neve, cím és kulcsszavak nem számolandó!)
 • az összefoglalókat ábra, táblázat és stílus alkalmazása nélkül, Microsoft Office programmal szerkesztve, DOC fájlformátumban kell csatolni (nem DOCX, nem RTF, hanem DOC). Egyedüli megengedett stílus a kövér (F) betű, az alább olvasható minta alapján. A szerző(k) neve, előadás címe (stb.) ne legyen előlapon, külön!
 • a fejlécet az alábbi minta alapján kérjük elkészíteni (ne élőfej legyen!):
  • Szerző neve, Intézmény, szak, évfolyam
  • Kutatóhely
  • Témavezető, fokozat
  • Konzulens
  • Cím
  • Kulcsszavak: (max. 3 db)

Az idén lehetőség nyílik arra is, hogy a TDK kutatásaik elején levő hallgatók úgynevezett”review” absztraktot készítsenek, amely átfogóan bemutatja az adott téma szakirodalmát, eredményeit, azok összefüggéseit.

Hajrá TE-TF TDK!

A Magyar Tudomány Napja (pályázati felhívás)
megjelent: 2015. október 15, csütörtök

Múlt, jelen és jövő – a sporttudományról és művelőiről.

A pályázat célja

A Testnevelési Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív javaslatok megírására felhívni a BSc képzésben részt vevő hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot” az önálló kutatói pályájuknak.

 • A pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati anyag.
 • Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc képzésében aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
 • Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba történő benyújtásának határideje 2015. október 30. (péntek).
 • Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet beküldeni!
 • A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.

A pályázat díjazása

Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

 1. helyezett: 100 000 Ft
 2. helyezett: 50 000 Ft
 3. helyezett: 25 000 Ft

A pályázat formai követelményei

A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell elkészíteni.

A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani.

 • I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek.
  • 1. Kötéstábla. Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:
   • Pályázat
   • A pályázati anyag szerzőjének neve
   • A készítés évszáma
  • 2. Belső címlap (minta szerint)
  • 3. Tartalomjegyzék. A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása után, a túltagolás kerülendő.
  • 4. Mottó (nem kötelező). A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó, rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen és tartalmazza az idézet forrását.
 • II. A fő szöveget követő járulékos rész
  • 5. Irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.
 • III. A főszöveg néhány jellemzője
  • Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm
  • Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont
  • Sortávolság: 1,5
  • A szöveg igazítása: sorkizárt

Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen.

A hivatkozásról

Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben, hivatkozásokban. A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző nevét és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

 • Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)
 • Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411) (Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”)
 • Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)
 • A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk. 1988) vagy (Johnson ed. 1988)
 • Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968) és (Mester P. 1986)
 • Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)

Irodalomjegyzék

 1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.
 2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia bekezdésekkel formázni.
 3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel, kiskapitálissal, ne kövérítsük!
 4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.

A művek leírásának formája lábjegyzetben

 • Ha könyvre hivatkozunk:
  • A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi szerzőknél egyaránt) kiskapitális
  • A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont
  • A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a kiadó.
  • Példa: Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris
 • Ha folyóiratcikkre hivatkozunk, a kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot. Példa: Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41. A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:”.Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”. A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!
 • Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk, jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.), (eds.), (hrsg.), (szerk.): 6. A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül. Példa: Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.
 • Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk, járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén. Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.
 • Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben). Példa: Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing. http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.). Törekedjünk arra, hogy az internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk, tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel! Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott változatra hivatkozzunk.

Lábjegyzetek

Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől meddig idézünk más szerzőtől.

Ábrák, táblázatok

A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését beszéljék meg a konzulensükkel!) A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is. A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok – pl. % – világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra címét!

Plágium

A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását, valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány, esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból – pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból.

A Magyar Tudomány Napja

Múlt, jelen és jövő – a
Sporttudományról és művelőiről

A pályázat célja

A Testnevelési Egyetem A Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a
sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív
javaslatok megírására felhívni a II. évfolyamos, BSc képzésben részt vevő
hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag
megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák
készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik
elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot” az önálló kutatói
pályájuknak.

Pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati
anyag

Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc II. évfolyamos aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgatói.

Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba
történő benyújtásának határideje 2015. szeptember 25. (péntek).

Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag
eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet
beküldeni!

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.

Eredményhirdetés: A pályázat eredményhirdetésére 2015. novemberében, a
tudománynapi ünnepélyes konferencián kerül sor, ahol az első három helyezet 5
perces prezentáció keretében bemutathatja elkészült pályaművét.

A pályázat díjazása

Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

1. helyezett: 100 000 Ft

2. helyezett: 50 000 Ft

3. helyezett: 25 000 Ft

A pályázat formai követelményei

A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es
betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és
felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal
terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell
elkészíteni.

I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek
A pályázati munka tagolása

A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani.
1. Kötéstábla

Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:

Pályázat

A pályázati anyag szerzőjének neve
A készítés évszáma

2. Belső címlap

A 1. sz. mellékletben szereplő minta szerint.

3. Tartalomjegyzék

A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása
után, a túltagolás kerülendő.

4. Mottó (nem kötelező)

A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó,
rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen
és tartalmazza az idézet forrását.

II. A fő szöveget követő járulékos rész

5. Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom
szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással
kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.

III. A főszöveg néhány jellemzője

Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm
Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont
Sortávolság: 1,5
A szöveg igazítása: Sorkizárt

Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen.
A hivatkozásról

Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem
szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem
szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben,
hivatkozásokban.

A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző
nevét
és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)

Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző
neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411)

(Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”)

Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el
egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a
következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)

A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk.
1988) vagy (Johnson ed. 1988)

Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968)
és (Mester P. 1986)

Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után
tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)

Iroda lomjegyzék

1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom
jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya
esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.

2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia
bekezdésekkel formázni.

3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel,
kiskapitálissal, ne kövérítsük!

4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.

A művek leírásának formája lábjegyzetben
Ha könyvre hivatkozunk:

1. A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi
szerzőknél egyaránt) kiskapitális

2. A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont

3. A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a
kiadó.

Példa:

Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris
Ha folyóiratcikkre hivatkozunk:

A kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos
oldalszámot.

Példa:

Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia.
Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41.

A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:”

Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.”, sem „p”, sem pp”.
A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!

Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk:

Jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.),
(eds.), (hrsg.), (szerk.): 6

A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül.
Példa:

Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A
közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.

Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk:

Járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén.

Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet
szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.

Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor

Jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben):
Példa:

Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing.
http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.)

Törekedjünk arra, hogy az Internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk,

tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel!

Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott

változatra hivatkozzunk.

Lábjegyzetek:

Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől
meddig idézünk más szerzőtől.

Ábrák, táblázatok:

A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését
beszéljék meg a konzulensükkel!)

A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe
beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is.
A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el.
Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok – pl. % -
világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra
címét!

Plágium

A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben
vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását,
valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden
felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány,
esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a
benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához
felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell
használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a
pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata
megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által

készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját
munkaként
történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából
történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más
írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot,
hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból – pl. a
pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő
szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból.

Budapest, 2015. május 28.

Harmos Andrea
Tanulmányi Hivatalvezető

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...