embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Diplomaosztó
megjelent: 2015. július 24, péntek

Vasárnap már reggel hat órakor igen mozgalmas látvány fogadott a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. Többen színpadot építettek, sokan a csarnokot díszítették, a technikusok a hangosítás technikai feltételeit teremtették meg, ezalatt a TF-es csapat tagjai az ültetési rendet, az eskütétel szövegét és a diplomákat rakodták.

Diplomaosztó 2015. július 19.

Hét órára a TF-es hallgatók hostess csapata is megérkezett; kezdődhetett az eligazítás. Hamarosan mindenki elfoglalhatta a helyét és tette a dolgát.

Fél kilenc fele már szállingóztak az érintettek is, a frissen diplomát szerző hallgatók. A nézőtér is lassan benépesült a hozzátartozókkal. Minden készen állt a kezdésre.

Tíz órakor fel is csendült Beethoven Örömódája, amelyre a TF vezetősége – a magyar és TF zászlót követve – bevonult. Kezdetét vette az ünnepi szenátusi ülés.  A köszöntő beszédet Mocsai Lajos rektor úr tartotta, aki a 90 éves jubileumát ünneplő Testnevelési Egyetem megalapításában résztvevő nagy elődök méltatása után az egyetem előtt álló feladatokat és lehetőségeket tárta az ünneplő közönség elé. A következőképpen fogalmazott: “Amire vállalkoztunk, az nem egyéb és nem is csekélyebb dolog, mint az, hogy a testkultúra őreként és továbbfejlesztőjeként támogatjuk a sport valamennyi szegmensét. Bátran állunk a nagy erőpróbák előtt, mert csak így válhatunk sikeres egyetemmé, a magyar sport humánerőforrás hátterét biztosító intézményévé, a testkultúra, a sporttudomány első számú hazai képviselőjévé.”

Beszédének központi témája nem csak a sportban, hanem az élet bármely területén a tiszta lelkiismerettel elvégzett kemény munka – mint legfőbb érték – köré épült, mely az emberi méltóság, megbecsülés és a siker egyedüli záloga.

A haza bölcsét, Deák Ferencet idézte: “Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.”

Kiemelte, hogy a végzett hallgatók, fiatal kollégák a sport intellektuális, morális, és gazdasági erőforrásai, jövőjének alakítói, egyúttal kérte a friss diplomásokat, hogy mindenkor legyenek hűek, igazodjanak egy szilárd belső erkölcsi értékrend alakította irányvonalhoz és érezzék választott hivatásuk felelősségének súlyát annak tükrében, hogy milyen tartalmú tudást adnak át a felnövekvő generációknak, mellyel nem csak saját jövőjüket, boldogulásukat alakítják, hanem egy egészséges, sportszerető nemzet jövőjére és boldogulására is hatással vannak.

Hangsúlyozta, hogy bizonyosan sok nehézség és lemondás áll még előttük, de meggyőződése szerint készen állnak arra, hogy értelmet adva saját életüknek, alázattal szolgálják a jövő nemzedékeit, akár testnevelőként, edzőként, kineziológusként vagy menedzserként. Itt jegyezte meg, hogy a “szolgálat” szó különbözteti meg a “pályát” a “hivatástól”. Vannak sajátos életpályák, melyek bizonyos végzettséget, rátermettséget, elkötelezettséget kívánnak, de hivatásról általában akkor beszélünk – mondta – mikor ezek mellé társul az a késztetés, hogy a napi feladatok ellátásával és teljesítésével embertársainkat szolgáljuk, akár lemondások árán és a nehezebb utat választva is. Ünnepi beszédének zárásaként megkülönböztetett köszönetét és tiszteletét fejezte ki a szülőknek, hogy biztosították mind az erkölcsi, mind az anyagi hátteret gyermekeik továbbtanulásához.

Majd Simicskó István, sportért felelős államtitkár úr emelkedett szólásra, aki a hallgatók előtt felvázolta a sportoló nemzet már és még megvalósulás előtt álló koncepcióját, és felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy helyük és fontos szerepük van ebben a programban.

Immár 25 éves szokás szerint először a Mesteredzői díj átadására került sor. A Magyar Edzők Társasága minden évben kiírja a pályázatot a Mesteredzői címért, amit csak az arra érdemes, a sport bármely területén eredményes és sikeres edzők kaphatnak meg. Most is négy ilyen díj átadására került sor, amelyet Szabó Bence, a MOB főtitkára, Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke nyújtott át Györe Lajos vízilabda, Pongrátzné Vasvári Erzsébet sportlövő, Sántics Béla úszó és Takács Péter öttusa szakedzőnek. Az idén három Életműdíj átadására is sor került. Antalovits Ferenc súlyemelő, Czigány Károly vízilabda és Giczy Csaba kajak-kenu szakedzők több évtizeden át végzett magas színvonalú munkájukért nyerték el a kitüntető címet. Mocsai Lajos rektor úr is kézfogással köszöntötte őket.

Kollégánk, dr. Fekete Béla nyugállományban lévő egyetemi adjunktus, a kézilabda tárgy oktatója, a Sportjáték Tanszék volt munkatársa Felsőoktatásért emlékplakettet vehetett át Simicskó István államtitkár úrtól.

A 2014-es önállóvá válásunk óta immár második alkalommal avattunk doktorokat a Testnevelési Egyetemen. Most négy PhD hallgató védte meg disszertációját és szerezte meg a doktori címet, köztük  TF-es kollégáink, Kalmár Zsuzsa és Németh Endre egyetemi adjunktusok.

Ekanem Bálint, a TF műhely tagja egy énekszámmal emelte az ünnepélyességet, majd a diplomáikat átvevő hallgatók Diós Bence friss diplomás MA testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató előmondása után ismételték el az eskü szövegét.

Ezután következett a hallgatók számára a nap fénypontja, a diplomák átvétele. A különböző szakokon végzett hallgatók egyesével mentek fel a színpadra, és vették át diplomájukat a rektortól.

A végzett hallgatók nevében Nagy Máté MSc Sportmenedzser szakos hallgató tartott búcsúbeszédet, ami nem annyira szomorkásra, mint inkább vidámra, a szép TF-es évek részleteit visszaidézve, néhol kimondottan humorosra sikeredett, amit a közönség, a hozzátartozók is jól értettek; legalábbis az ott is felcsattanó nevetések és felhördülések ezt jelezték.

A TF műhely tagjai (Patakfali Edit és Szkokán Mónika) egy RG bemutatóval búcsúztatták a friss diplomásokat, amit a Honfoglalás című film “Kell még egy szó” betétdalára adtak elő, nagy sikert aratva mind a hallgatók, mind a közönség körében.

Hagyományteremtő céllal, a Testnevelési Egyetemen új szokással fejeződött be a diplomaátadási ünnepség: az idén először talárba öltözött hallgatók sapkájukat feldobva szabadultak meg a 3-5 (esetenként 7-8) évig tartó egyetemi éveiktől. Abban bizonyos vagyok, hogy mindannyiuk szívében megőrződik a TF és az ősi jelszónk: “Szellemet, erőt, erkölcsöt egyesíts”.

Az ünnepi ülés vezetőségének elvonulása után a hallgatók még hosszú ideig fényképezkedtek a TF zászlai előtt csoport- vagy évfolyamtársaikkal, illetve rokonaikkal.

A MOM Sport Uszoda és Sportközpont levegős, légkondicionált csarnoka kitűnő helyszínválasztásnak bizonyult a nyári hőségben. Az ünnepség nagyon jól és szépre sikeredett, és reméljük, hogy örök élményként marad meg a hallgatók és hozzátartozóik szívében.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György (képek letöltése egyben >>>)


Együttműködési megállapodás a Magyar Lovas Szövetséggel
megjelent: 2015. július 21, kedd

2015. július 20-án, hétfőn a Magyar Lovas Szövetség nevében Lázár Vilmos elnök és Stróbl Dorottya főtitkár, míg a Testnevelési Egyetem részéről Mocsai Lajos rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény képviselőiből felálló munkacsoport feladata lesz augusztus 25-ig az együttműködés pontos részleteinek kidolgozása, amelyeket a tervek szerint szeptembertől már gyakorlatban is alkalmazzni fognak a felek.

Együttműködési megállapodás a Magyar Lovas Szövetséggel

A nyolc ponból álló megállapodás alapvetően a testnevelő tanár képzésre, edzőképzésre, felnőttképzésre, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások területére, a sportmenedzser képzésre, valamint a lovassport specifikus sporttudományos konferenciák és továbbképzések szervezésére terjed ki.

A megállapodás értelmében az együttműködés felöleli a lovassport szinte valamennyi szakágát, figyelembe véve a Kincsem Nemzeti Lovasprogram vonatkozó sportszakmai iránymutatásait.

MTA-TF megállapodás
megjelent: 2015. július 17, péntek

Július 16-án csütörtökön délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA-TTK) és a Testnevelési Egyetem (TF) hosszú távú kutatásfejlesztési és innovációs együttműködési megállapodást kötött.

Keserű György, az MTA TTK főigazgatója szerint két kiválósági központ fog most össze határterületi kutatásban a magyar sport területén. Mocsai Lajos rektor elmondta, hogy a motorikus képességek fejlesztésének a személyiség fejlesztésen túl, ma már nemzetgazdasági jelentősége is van. Csépe Valéria, az MTA-TTK MRI-beruházásnak MTA elnöki megbízottja a tanulási képességek, az érzelmi motiváció és a mozgás kapcsolatának kutatási területét hangsúlyozta. Vidnyánszky Zoltán az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának vezetője, az új MRI módszerek sporttudományok területén történő alkalmazási lehetőségeiről beszélt, és arról, hogy az Agyi Képalkotó Központban minden rendelkezésre áll az MRI módszerek egyes sportágak specifikus szempontjainak megfelelően történő továbbfejlesztéséhez. Tóth Miklós, a TF professzora úgy vélekedett, hogy a magyar élsportolók vizsgálata, egyfajta Forma-1  terület, amelyben nyert eredmények a jövőben a mindennapi életre lesznek lefordíthatóak. A hazai tudományos életben első alkalommal történik meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezető kutatóhelye hivatalosan is kifejezi érdeklődését a stratégiai ágazatnak tekintett sportkultúra iránt.

MTA-TF megállapodás

Vidnyánszky Zoltán (az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának vezetője), Csépe Valéria (az MTA-TTK MRI-beruházásnak MTA elnöki megbízottja), Keserű György (a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója), Mocsai Lajos (a Testnevelési Egyetem rektora), Sterbenz Tamás (a Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettese) és Tóth Miklós (tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora).

A Mozgás Éjszakája
megjelent: 2015. július 10, péntek

Az idén is kirobbanó sikert hozott a második alkalommal megrendezett „A Mozgás Éjszakája” rendezvény, amelyet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet a Testnevelési Egyetemmel együttműködve szervezett meg. A több mint tizenhat sportágat felvonultató éjszakai szabadidősport-fesztiválon legalább 20 ezer ember vett részt.

A Mozgás Éjszakája

Jó volt ismét ilyennek látni a Hősök terét – ez volt az egyik leggyakoribb megállapítás szombatról vasárnapra virradóra a Városligetben. A második A Mozgás Éjszakáján legalább 20 ezren vettek részt. A zumbások, salsások és a tollasozók szinte teljesen megtöltötték a teret, és a Városliget környező sétányain is hömpölygött a futók, kerékpárosok, a sportolni vágyók tömege. Az eseményt a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet a Testnevelési Egyetem támogatásával szervezte meg. Az együttműködés részeként 147 hallgató segítette a lebonyolítást.

Az éjszakai eseménysorozatot Navracsics Tibor sportért felelős EU biztos, Török Krisztina, a NEFI főigazgatója, valamint Mocsai Lajos, egyetemünk rektora nyitotta meg, aki a rekreációs sport egészségmegőrző szerepéről beszélt.

A Mozgás Éjszakáján több mint tizenhat sportágat, mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők. Rendkívül látványos volt, ahogy a sárkányhajók szelték a Városligeti tó vizét. Dr. Irmai István, a Rekreáció tanszék vezetője irányította a helyszínt, ahol közel 3000-en kóstolhattak bele a különböző vízi sportokba.

Az idén az eseményt a határokon átívelő, Déva-Budapest közötti adománygyűjtő futás előzte meg. A futók a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak gyűjtöttek. Az ide érkező gyerekek egyhetes sport és szabadidős programjait rekreáció szakos hallgatóink és kollégáink (Grandpierre Judit, Pécs Eszter) szervezték.

A rendezvény főszervezői  között volt egyetemünk munkatársa, Lacza Gyöngyvér, a Rekreáció Tanszék docense, illetve korábbi hallgatója, Bordács Miklós is: „A szervezésbe fektetett rengeteg munka és éjszakázás abban a pillanatban megtérült, amikor újra megláttuk a Hősök terén együtt zumbázó emberek ezreit. Most már biztosak lehetünk abban, hogy a mozgás a legjobb bulik egyike. Büszkék vagyunk arra, hogy a rendezvény sportági helyszíneit többségében TF-et végzett kollégák irányították. Kiemelt köszönet illeti a mintegy százötven hallgatót, akik munkájukkal segítették a rendezvény lebonyolítását.”

fotó: Nemzeti Sport, Földi Attila

Evezős siker a Henley Royal Regattán
megjelent: 2015. július 9, csütörtök

A világ legrégebbi nyílt evezős versenyén, a Henley Royal Regattán, amelynek első futamát 1839. március 26-án rendezték meg, Csepregi Gábor, a magyar evezős válogatott könnyűsúlyú evezőse második helyezést ért el.

Evezős siker a Henley Royal Regattán

Az idei évben a Királyi Regattára 526 egység nevezett 20 különböző versenyszámban. Gábor 80000 néző előtt a „The Diamond Challange Sculls” Kupáért kiírt versenyszám döntőjében, a kizárólag normálsúlyú indulókat tartalmazó mezőnyben egyedüli könnyűsúlyúként csak az új-zélandi Mahé Drysdale olimpiai és világbajnoktól szenvedett vereséget.

Az elért eredmény mellett külön örömünkre szolgál, hogy Gábor felkészülését Dr. Csende Zsolt, a TF Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék vezetője irányította, aki 2012-es Londoni Olimpia után újabb sportági területen bizonyította az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának jelentőségét a sporttudomány területén.

Egyetemünk nevében gratulálunk Csepregi Gábornak és Csende Zsoltnak az elért eredményért.

fotó: Che

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...