embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


ISSSS konferencia felhívás
megjelent: 2015. június 29, hétfő

Az International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) “Sport in changing social, economic, political and cultural contexts” témájú, 7. nemzetközi konferenciájának a TF ad otthont 2015. november 12-14 között.

A magyar résztvevőknek nagyon kedvezményes (90 euro) regisztrációs díjú konferenciára július 15-ig lehet absztrakttal jelentkezni. Várjuk az
előadásokat a sporttörténet, a sportpszichológia, a sportpedagógia, a sportfilozófia, a sport-közgazdaságtan, a sportmenedzsment, a sportmarketing, a sportszociológia, a rekreáció és a sportturizmus területeiről! A szervezők a szerzőknek a teljes tanulmány (a konferencia
időpontjáig történő) beküldése esetén publikációs lehetőséget is biztosítanak.

Részletes információk itt.

TF-es hallgató képviselte az OTDK Sporttudományi Szekcióját
megjelent: 2015. június 24, szerda

Június 16-án hatodik alkalommal került sor az Akadémia Kistermében az OTDT TDK Prezentációs-díj Versenyre. A versenyre azok kaptak meghívást, akik az idei OTDK szekcióiban kiemelkedő előadást, illetve magas színvonalú prezentációt mutattak be, és ott ezért külön díjban részesültek.

A Sporttudományi szekciót Nagy Máté, a TF sportmenedzser szakos hallgatója képviselte, aki a Pécsett megtartott eseményen nyerte el ezt a díjat “A kiválasztás csapdái – relatív életkor” című előadásáért.

TF-es hallgató képviselte az OTDK Sporttudományi Szekcióját

A 16 különböző témakörben megtartott előadást a bíráló bizottság tagjai – akik között akadémikus, professzor, tanár, kutató és újságíró is volt – több szempont figyelembevételével értékelték, így például az előadói stílust, a szemléltető eszközök használatát, az eredmények bemutatását, a vitakészséget (és ezen keresztül a kommunikációs képességet), de azt is, hogy mennyire tudta az előadó betartani a számára megszabott időt (mindenkinek 10 perc állt rendelkezésére).

Érdekessé tette a helyzetet, hogy nem szakmai bírálók, hanem laikus közönség előtt kellett előadni a témákat, úgy, hogy az mind a 16 különböző tudományterületről érkező résztvevőnek és a közönségnek is érdekes és jól követhető legyen.

Máté jól érezte magát ezen a versenyen, és úgy gondolja, hogy sikerült a követelményeknek eleget tennie.

Kollégáink a Sportszociológiai Világkongresszuson
megjelent: 2015. június 23, kedd

A Társadalomtudományi Tanszék három munkatársa, Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, dr. Gál Andrea és dr. Dóczi Tamás nagy sikerű előadást tartott a Nemzetközi Sportszociológiai Társaság megalakulásának fél évszázados jubileuma alkalmából rendezett Sportszociológiai Világkongresszuson, Párizsban, tovább öregbítve ezzel a Testnevelési Egyetem és a magyar sportszociológia nemzetközi elismertségét.

A Világkongresszus egyik kiemelkedő eseménye volt a Találkozás a legendákkal címet viselő parti, ahol az ISSA vezetése és a résztvevők melegen ünnepelték a Társaság jelenlévő négy tiszteletbeli tagját, közöttük Földesiné Szabó Gyöngyit.

Kollégáink a Sportszociológiai Világkongresszuson

Újabb együttműködési megállapodás
megjelent: 2015. június 19, péntek

Együttműködési megállapodást kötött a Testnevelési Egyetem (TE), az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) és a GenePointPlus Magyarország Kft., amelynek értelmében segítik egymás kutatási munkáját a genetikai és egyéb, biomarkereken alapuló mintagyűjtemények adatbázisának kialakításában.

TE-OSEI-GenePointPlus együttműködési megállapodás

A nagyszabású terv fontos eleme, hogy a kutatások eredményeit hazai és nemzetközi szinten is publikálják a felek. Az együttműködési megállapodást Mocsai Lajos, a TE rektora, prof. dr. Koller Ákos, a TE tudományos rektorhelyettese, dr. Soós Ágnes, az OSEI főigazgató főorvosa, valamint Gyulai Lászlóné, a GenePointPlus Magyarország Kft. ügyvezetője írta alá.

A pedagógusokat és a jubileumi diplomásokat köszöntöttük
megjelent: 2015. június 18, csütörtök

A kora hajnalban kitárt ajtók csak kissé tudták hűteni az Aula levegőjét, ahol 12-én, pénteken már 12 óra előtt kezdtek gyülekezni a jubileumi diplomaátadóra, illetve a pedagógusnapra érkezők.

Pedagógusnap 2015

Bár tudjuk, hogy a jubileumi diplomásoknak a Hepp-terem (akkori nevén Beloiannisz, majd Díszterem) volt az a hely, ahol minden ünnepséget megtartottak, a nagy hőség annyira felmelegítette annak levegőjét, hogy azt nem lehetett volna lehűteni.  No, meg ott van az a lépcsősor. Bár, be kell valljam, alig volt a kitüntetettek között, aki csak nehézségek árán jutott volna fel a terembe: mindannyian határozott, “stramm testnevelő tanáros” léptekkel mentek átvenni az oklevelet.

Nem csak mi készültünk az ünnepségre, hanem az aranydiplomások közül egy volt hallgató is, aki már jóval az esemény előtt egy-egy diploma-hengert helyezett el a székeken, benne az évfolyam-tablóval, a névsorral, a hengeren a régi fotóval és névvel: így tudták meg, hogy kinek hova kell ülnie.

Jelenlétével megtisztelte az eseményt Lindner Ernőné, Zsuzsika néni is, az egyetlen olyan végzett hallgatónk, aki már gránit oklevéllel rendelkezik (Zsuzsika nénit 100. születésnapján köszöntöttük otthonában, az erről készült cikk itt olvasható).  Sok hallgató örült jelenlétének, hiszen egyik kedvenc tanáruk volt.

Az ünnepség egy szavalattal indult (ezt és a később elhangzott dalokat a TF műhely tagjai adták elő). A köszöntőt Mocsai Lajos rektor tartotta, aki megígérte, hogy az ismét önállóvá vált Testnevelési Egyetem megőrzi, illetve feleleveníti a TF-es hagyományokat. Kiemelte, hogy a most okleveleket átvevő évfolyam azért is különleges, mert közöttük számtalan olyan személy van, aki jelentős szerepet játszott mind a magyar sportban (többszörös olimpiai bajnok vagy helyezett, országos bajnok, szövetségi kapitány, válogatott edző), mind az egyetem életében (professzorok, dékánhelyettesek, tanszékvezetők, tanár kollégák). A pedagógusnapi ünnepi beszédet Gombocz János tanár úr tartotta, aki a tőle megszokott stílusban (egy gyermekkorából felvillanó emlékképből levezetve) emelte ki a testnevelő tanárok egyik legfontosabb feladatát: a rendre és fegyelemre nevelést; sokaknak nagy tetszésére.

Jó volt újra látni az oklevelet átvevők (2 vas, 25 gyémánt, 76 arany diploma átadására került sor) között ülő volt kollégáinkat, és visszaemlékezni a velük eltöltött időkre. A következő programpontként aranydiplomás kollégánk, Tóth Ákos mondott köszönetet és emlékezett kedves szavakkal a régi, szép TF-es időkre, majd megnéztük Ákos 1995-ben az intézményről készített “Ki viszi át a szerelmet” című filmjét, amely visszaidézte, no, nem az 50, hanem “csak” a 20 évvel ezelőtti hangulatot. Mai felgyorsult világunkban ez már történelem.

3 óra körül pedig egy kis állófogadás következett a szoborparkban, ahol levegős környezetben, kellemesen beszélgetve, a pedagógusként kapott egy-egy szál virággal a kezünkben idéztük fel a régmúlt, vagy az ünnepség egy-egy szép pillanatát.

A kollégák közül azok, akik ott voltak – sajnos csak kevesen – felemelő élményként élték meg és fognak emlékezni erre a napra, azért „imádkozva”, hogy a most végző hallgatók is ennyire a magukénak érezzék a TF-et, és ilyen örömmel térjenek majd vissza 20 vagy 50 év múlva.

Szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György


Gyászjelentés: Kozmanovics Endre
megjelent: 2015. június 17, szerda

Kozmanovics Endre gyászjelentése

Tanulmányi ösztöndíj fogyatékossággal élők számára
megjelent: 2015. június 16, kedd

A Cotrugli Üzleti Iskola pilóta projekt keretében online, angol nyelvű MBA képzési lehetőséget és hozzá 10 000 euró értékű tanulmányi ösztöndíjat ajánl fogyatékossággal élők számára.

Ezt a kezdeményezést hosszú távú projektként kívánják folytatni, melynek célja, hogy létrejöjjön az online MBA-t végzettek nemzetközi közössége.

Az MBA program teljes rugalmasságot biztosít. A tanulás földrajzi helyzettől, naptól, időtől függetlenül folytatható. Magasan képzett oktatási anyagok jellemzik a szakoktatókat, a teljes tananyag és online kommunikáció is biztosítja a széleskörű tapasztalatcserét, kizárólag angol nyelven. Az online MBA program 16 modulból áll egyéves időszakra. Hetente szerveződik a tanulók tanulmányi ideje, a modulok 3-6 hétig tartanak a befektetett munka függvényében.

Modulok: vezetőképzés, pénzügyek (haladó), személyi fejlesztés és menedzsment, üzleti kommunikáció, stratégiai menedzsment, működési menedzsment, értékesítési menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, pénzügyi menedzsment, pénzügyi és ügyvezetési számvitel, döntéshozatal, ügyvezetői gazdasági mennyiségi módszerek, sratégiai információs technológiai menedzsment, üzleti működés alapjai, stratégiai piackutatás, vállalkozástan.

A Cotrugli Üzleti Iskola büszke arra, hogy az MBA képzéssel hasznára lehet fogyatékossággal élő embereknek, szakmai tudásukat javítva üzleti hálózat kiépülését és társadalmi befogadásukat segíti elő.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

További felvilágosítás angol nyelven: Petra Jug, Project Manager (petra.jug@cotrugli.eu | +38599 266 0476 | cotrugli.org)

forrás: rehabportal.hu

A TF-en edz a női felnőtt női röplabda válogatott
megjelent: 2015. június 15, hétfő

Június 15-16. és 22-23. között a TF “D” termében edz a szeptemberi Európa-bajnokságra – 28 év után végre ismét – kijutó női
röplabda válogatott, Jan de Brandt és Jókay Zoltán edzők irányításával. Az edzések délelőtt 10.00-12.30 és délután 16.00-18.30 órás időpontokban megtekinthetők, várunk mindenkit szeretettel!

Köztársasági ösztöndíj 2015/2016
megjelent: 2015. június 15, hétfő

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából.

A pályázatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére ezen ösztöndíjra javasolt hallgatóik nevét.

Pályázati adatlap letöltése >>>

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően köztársasági ösztöndíj folyósítására jogosultak az államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók.

A köztársasági ösztöndíj összege 34 ezer forint havonta.

Részletes tájékoztató az államtitkárság honlapján.

forrás: EMMI, Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

Kreatív pályázat a jövő közlekedéséről
megjelent: 2015. június 11, csütörtök

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva ismét meghirdeti egyéni, családi és csoportos kreatív pályázatát. Az alkotások az idei évi Európai Mobilitási Hét témájához kapcsolódva a közlekedési módok helyes megválasztásának üzenetét közvetítik majd.

A pályamunkák a jövő közlekedését ábrázolva valós vagy elképzelt lehetőségeket mutatnak be a közlekedési eszközök kombinálására, a felesleges egyéni autóhasználat kiváltására egyéb közlekedési módokkal. A három kategóriában (rajz, fotó, szabadon választott technika) külön díjazzák hét csoport (óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolás, 14-18 éves, fiatal felnőtt, családi és csoportos alkotások) legjobbjait. A környezetbarát eszközök és anyagok felhasználásával készült művek az elbírálásnál előnyben részesülnek.

A hagyományos pályázatot évről évre növekvő érdeklődés mellett rendezik meg a minisztériumok, tavaly több mint 2100 pályamunka érkezett az ország minden részéből és a határokon túlról is.

A pályázatokat 2015. június 30-ig kell postára adni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium “Európai Mobilitási Hét pályázat” 1440 Budapest, Pf. 1. címre vagy elektronikus úton beküldeni az emhfotopalyazat@nfm.gov.hu címre.

A legjobban sikerült művek alkotóit kerékpárral, rollerrel, a csoportos alkotások fődíjasait program alapú nyereményekkel jutalmazzák. A szeptemberi Európai Mobilitási Hétre tervezett eredményhirdetésen és díjátadón további értékes különdíjak is gazdára találnak.

Letölthető a részletes pályázati felhívás itt.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...