embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Diplomaosztó
megjelent: 2012. július 18, szerda

267-en vehették át diplomájukat a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, a nyilvános ünnepi tanácsülés keretében megrendezett oklevélátadó ünnepségen.

Az angol nyelvű képzésen, az alap- és mesterképzési szakokon, a hagyományos egyetemi és főiskolai szakokon, valamint a felsőfokú szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatók esküvel tettek hitet amellett, hogy tudásukat a rájuk bízott egyének és közösségek, az ifjúság, a sportolók testi-lelki fejlődésének elősegítésére, egészségének megőrzésére fordítják, és tudásukkal törekszenek arra, hogy a testkultúra, a testnevelés és a sport megbecsülését előmozdítják.

A hallgatókat Dr. Tóth Miklós, a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja pedagógussá és sportszakemberré avatta, az oklevelek átadása után Dr. Szél Ágoston rektor kézfogásával testnevelő tanárrá, gyógytestnevelő tanárrá, humánkineziológussá, rekreáció-szervezővé, sportmenedzserré és szakedzővé, testnevelő-edzővé, humánkineziológussá, rekreációszervező és egészségfejlesztővé, sportszervezővé, rekreáció-szervezővé, és sportmenedzserré fogadta a végzetteket.

Szél Ágoston az ünnepségen úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem számára a testnevelési kar különlegesen fontos, mert –annak ellenére, hogy a tizenkét éve megkezdett integráció még most is tart – pótolhatatlan módon egészíti ki az egyetem oktatási, tudományos, kutatási palettáját.

Az ünnepségen átadták a 2012. évi mesteredzői díjakat is. A Magyar Edzők Társasága a Mesteredzői Kollégium 2012. május 14-i döntése alapján a nemzetközi eredményekben megmutatkozó kiemelkedő sportedzői tevékenység elismeréseként Mesteredzői címet adományozott Balaska Zsoltnak (öttusa), Csernoviczki Csabának (judo), és Laufer Bélának (torna).

forrás: Semmelweis Egyetem

I. Országos Labdarúgó Edző Konferencia
megjelent: 2012. július 6, péntek

Nagy sikerrel zárult a 2012. június 5-én megrendezett I. Országos Labdarúgó Edző Konferencia, melyen neves előadóink jelenlétükkel tovább emelték az esemény színvonalát. A szakmai prezentációkat többek között Prukner László, Urbán Flórián, Szalai László és Kondás Elemér tárta a tisztelt hallgatóság elé.

A konferencia kiemelt témakörei voltak:

  • Utánpótlás Akadémiák bemutatása: Gellei Imre (Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia), Szalai László (Magyar Futball Akadémia), Tóth László (Illés Akadémia)
  • U-19-es Válogatott bemutatása: Tuboly Frigyes, korosztályos válogatott edző
  • Képzéstől a beválásig: Kovács Kálmán, válogatott labdarúgó
  • Motiváció jelentősége, megjelenési formái: Urbán Flórián, válogatott labdarúgó
  • Játékrendszerek alakulása az élvonalban: Prukner László, Zalaegerszeg vezetőedző
  • Évértékelés, kitekintés a nemzetközi porondra: Kondás Elemér Debreceni VSC-TEVA vezetőedző
Dr. Vágó Béla edzői sikere
megjelent: 2012. július 4, szerda

Szabó Attila tavaly végzett a TF OKJ edzői szakán. Atlétikából szerezte meg egyetemünk oklevelét és az atlétika legbonyolultabb versenyszámában, a tízpróbában sikerült az olimpiai részvételt kiharcolnia.

Szabó Attila (edzője: Dr. Vágó Béla)

A Honvéd összetett versenyén Szabó Attila teljesítette az olimpiai B szintet! Az Iharos pályán rendezett tízpróbában 8003 pontos egyéni csúccsal – egy álomhatárt is átlépve – a következő részeredményeket érte el: 11,25/-2,7w – 728/+1,4w – 15,22 ecs – 192 – 49,83 – 14,87/+1,0w – 45,33 – 455 – 68,87 ecs – 4:40,77 ecs.

“Attila bebizonyította, hogy ha valaki nagyon akar egy eredményt, akkor arra minden körülmények között képes – mondta az 1500 méter után Dornbach Ildikó szakmai igazgató. – A legutóbbi tízpróba versenyén elcsúszott néhány ponttal, már akkor is több jó száma volt, de a kevésbé sikeres nyolcadik száma után kissé hitehagyott lett. Összekapta magát újra és bebizonyította, hogy lehetetlenek nincsenek, ha az ember azt akarja. Ebben a rettenetes melegben ezt a két napot keményen végig küzdötte. Három egyéni csúccsal! És a végeredmény is egyéni csúcs lett, ami már egy nagyon tisztességes eredmény.”

forrás: MTI

Sikeres Jean Monnet pályázat
megjelent: 2012. július 2, hétfő

A Társadalomtudományi Tanszék docensének, Dr. Farkas Péternek vezetésével karunk sikeresen pályázott az Európai Bizottság “Egész életen át tartó tanulás” pályázati típusába tartozó Jean Monnet Module-ra.

Ezen modulok rövid oktatási programok az európai integráció témakörében, és olyan intézmények pályázhatnak rájuk, melyeknek nem profilja az Unió történetének, intézményrendszerének, működésének oktatása. A pályázat a Karunkon már évek óta oktatott integrációs tárgyakat új rendszerbe foglalta, megnövelte az óraszámokat, illetve tartalmában feldúsította a tematikát. A modul további újításai között szerepel vendégelőadó meghívása, videókonferencia szervezése az Unió intézményeiben dolgozó magyar szakemberek részvételével, oktatási segédanyagok kiadása, valamint egy brüsszeli tanulmányút szervezése is.

A TF pályázatának címe „Sport in the EU – the EU in Sport”, mely arra utal, hogy az integrációról szóló általános kurzusokon kívül nagy hangsúlyt fektet az Unió sportpolitikájára is. Idén 447 pályázat érkezett be az Európai Bizottsághoz. Csak azon pályázatokat díjazták a független bírálók által adott javaslat alapján 4 kritérium alapján, amelyek értékelése elérte a 100 pontos skálán a 76,25%-os értéket. A TF Kar pályázatának eredménye 86,26%-os volt.

A pályázati anyagot Dr. Farkas Péteren kívül a tanszék adjunktusa, Dr. Dóczi Tamás, valamint a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság koordinátora, Bardocz-Bencsik Mariann készítette el. A modulokban a tanszék e két oktatóján kívül Dr. Szikora Katalin tanszékvezető, valamint Olajos Péter, egykori európai parlamenti képviselő fog oktatni, míg a pályázat adminisztrációjának felelőse Horváth Hajnalka, a Dr. Kozsla Tibor vezette Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság munkatársa.

A Jean Monnet Modul karunkon 2012 őszén indul, mintegy 20.000 euró értékben.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...