embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Dosek Ágoston győzelme
megjelent: 2012. január 31, kedd

Dosek Ágoston a rekreáció szak vezetője, az OSC sportolója felnőtt rövidtávú sítájfutó magyar bajnokságot nyert Mátraszentimrén, 2012 január 29-én, a hószegény viszonyok között készülő fiatalabb hazai ellenfeleivel szemben. Kedvére való volt a szövevényes, komoly tájékozódási rutint igénylő nyomhálózat és az igazi terepsízés, amelyre többek között a TF sítáborainak kiszolgálása alatt készül folyamatosan.

Gratulálunk!

Kalabiska Irina PhD házi vitája
megjelent: 2012. január 30, hétfő

Értesítjük az érdeklődőket, hogy Kalabiska Irina PhD hallgató házi vitájára 2012. február 3-án, pénteken 10 órakor kerül sor a Kistanácsteremben. A téma címe: Életbeli jellemzők, testméretek és motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Témavezető: Dr. Pavlik Gábor, professor emeritus.

2. Nemzetközi Neveléstudományi Diákkonferencia
megjelent: 2012. január 30, hétfő

Szeretnénk a hallgatóság figyelmébe ajánlani a 2. Nemzetközi Neveléstudományi Diákkonferenciát: ISCE II.  Diverse Societies / Sokszínű társadalmak címmel.

Hallgatóink közül sokan jelentkeztek olyan előadásokkal a Házi TDK-ra, amelyek a meghirdetett konferencia témákhoz kiválóan illik (pl.: fogyatékosok, életútkutatások, migráns tanulók, második esély).

Részletes információk itt olvashatók.

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

Hipotézis pályázat
megjelent: 2012. január 30, hétfő

Elsősorban a sportági tanszékeken tevékenykedő hallgatók és tanárok számára “Hipotézis pályázatot” hirdetünk olyan hipotézis felállítására, mely a meglévő ismeretek alapján megalapozott, így például a hipotézis tesztelése új gondolkodásmódot vagy új felkészülési lehetőséget nyithat meg.

Formai követelmények

 • Terjedelem: 3-5 oldal
 • Szükséges: min. 20 irodalmi hivatkozás
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Sortávolság: 1,5

Díj: 50.000.- Ft

Beadási határidő: 2012. április 30. Kérjük, hogy a pályaműve(ke)t a Tudományos Csoportra szíveskedjenek leadni!

Éljenek a lehetőséggel!

Tudományos pályázat
megjelent: 2012. január 30, hétfő

Örömmel értesítünk minden 35 év alatti kedves tanár kollégát és TF hallgatót arról, hogy ismételten be lehet nyújtani tudományos témájú pályázati munkát, melyek közül a legjobbakat pénzjutalomban részesítünk.

 • A tanárok által elnyerhető díj: 50.000.- Ft
 • A hallgatók által elnyerhető díj: m30.000.- Ft

Formai követelmények

 • 10-20 oldal
 • Times New Roman 12 betűtípus
 • Sortávolság 1,5

Beadási határidő: 2012. április 30. Kérjük, hogy a pályaműve(ke)t a Tudományos Csoportra szíveskedjenek leadni!

Reméljük, idén is sokan kedvet kapnak erre a kihívásra és élnek majd a lehetőséggel. Sok sikert kívánunk!

Az adó 1%-a
megjelent: 2012. január 23, hétfő

Tisztelt adózók!

A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány célja a TF irányításával folyó sportszakember képzés szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, a tanuló ifjúság – különösen a hátrányos helyzetű fiatalok – segítése, az egyetemi sporttevékenység felkarolása, a tudományos kutatás elősegítése és támogatása, a TF távlati céljainak segítése, nemzetközi hírnevének öregbítése.

Céljaink eléréséhez támogatásra van szükségünk.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány az  adomány és annak célszerinti felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. § -ának 1/a. pontjában meghatározott és a törvény 7.§. (1) bekezdésének z) pontja szerinti adóalap csökkenésre jogosító feltételeknek megfelel.

Kijelentjük továbbá, hogy szervezetünk kiemelten közhasznú szervezet.

Amennyiben céljaink megvalósításához hozzájárulnak, kérjük adójuk 1 %-át ajánlják fel a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványnak!

Alapítványunk adatai:

 • Név: Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány
 • Székhely: Budapest, 1123. Alkotás u. 44.
 • Nyilvántartási szám: 1031
 • Bejegyzési (lajstrom) szám: 8.P.K 64712/2
 • Adószám: 19014795-2-43
 • Számlaszám: UniCredit Bank Rt. 10918001-00000423-22170001
 • Jogállása: kiemelten közhasznú

Köszönjük, hogy támogatja céljainkat!

Hamar Pál kitüntetése
megjelent: 2012. január 20, péntek

Dr. Réthelyi Miklós miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Budapesti Torna Szövetség vezetőinek – Dr. Horváth Gábornak, Szakály Ernőnek, Varga Lajosnak és Dr. Magyar Bélának – ajánlásával, Kiss Árpád-díjat adományozott Dr. Hamar Pál tanszékvezető egyetemi tanárnak, a TF tanulmányi dékánhelyettesének.

A Kiss Árpád-díj a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként adható szakmai kitüntetés. Évente öt személy kaphatja meg.

Gratulálunk!

A Házi TDK új időpontja!
megjelent: 2012. január 19, csütörtök

A Házi TDK időpontja megváltozott! Új időpont: 2012. február 13. (hétfő). A várható program:

 • 8:30 Megnyító / Hepp Ferenc terem
 • 8:45 Megbeszélés bizottsági tagoknak | Technikai berendezések ellenőrzése
 • 9:00 Szekciók / Hepp Ferenc terem, Kistanács terem, 43-as és 60-as terem
 • 13:00 Eredményhirdetés

Több, mint 40 előadással jelentkeztek hallgatóink, amelyből kettőt formai hiányok miatt vissza kellett utasítani. Az elfogadott előadásokat a következő szekciókban ismertetik majd a hallgatók:

 • A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai
 • A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai
 • A mozgás humánbiológiai vizsgálatai
 • A mozgás biomechanikai vizsgálatai

A beküldött összefoglalók szakmai értékelése után hamarosan elkészítjük a részletes szekciónkénti beosztást. A részletes program és az összefoglalók január végétől honlapunkon olvashatók.

Szeretettel várunk minden érdeklődő Kollégát és Hallgatót!

Hiba az elektronikus kérvények rendszerében!
megjelent: 2012. január 19, csütörtök

Sajnálatos hiba folytán a Tanulmányi és vizsgabizottsághoz elektronikusan (a Tanulmányi Osztály “Kérvények” oldalán lévő listából elérhető oldalak valamelyikén keresztül) benyújtott kérvények egy része elveszett. Ezért arra kérjük a hallgatókat, hogy aki január 19. (csütörtök) 12.00 előtt adta be kérelmét, az ismételje meg a lépést! A hiba – és így a kérés is – minden elérhető kérvénytípusra vonakozik.

Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és köszönjük a megértést!

MTTOE Hírlevél 2012/1
megjelent: 2012. január 18, szerda

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete oldaláról letölthető a szervezet legfrissebb hírlevele >>>

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...