embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Tisztújító Közgyűlés 2008
megjelent: 2008. december 15, hétfő

Emlékeztető a 2008. december 14-i Tisztújító Közgyűlésről

Időpont: 2008.december 14. (vasárnap) 10:00 órai kezdet.
Színhely: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Főépület. Díszterem
Résztvevők: a tagszervezetek szavazati joggal delegált küldöttei 159 fő. Meghívottak, a társszervezetek képviselői.

Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket, közöttük az elismerő okleveleket átadó:

 • dr. Schmitt Pál MOB elnököt,
 • Jakab Pétert az ÖM Sport Szakállamtitkárság szakreferensét, valamint házigazdánkat
 • prof. Tihanyi Józsefet, a TF dékánját.

A közgyűlés napirendje előtt a résztvevők néma felállással emlékeztek az utóbbi időszakban elhunyt kollegák közül:

 • Gyenge József, MTTOE titkárra,
 • Nagy Istvánra, a móri szervezet elnökére,
 • Zsivótzky Gyulára, a nemzet sportolójára,
 • Lénárt Zoltánra a kőbányai szervezet tagjára.

A szakmai program előtt szavalatok hangzottak el Takács Bence testnevelő tanár, PhD hallgató részéről, majd Németh József testnevelő tanár, operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, Liszt-díjas érdemes művész opera áriákat adott elő.

Dr. Som Ferenc az MTTOE tiszteletbeli elnöke látta el az üléselnöki tisztséget. Vezetésével megválasztásra kerültek az alábbi tisztségviselők:

Mandátumvizsgáló bizottság

 • Elnök: dr. Szalay Piroska, MTTOE titkár,
 • Tagok: prof. Szabó Béla, Márkus László

Szavazatszedő és számlálóbizottság

 • Elnök: dr. Nemes András, jogtanácsos
 • Tagok: dr. Szalay Piroska, Horváth Lászlóné, Márkus László, Kégel Tamás, Lengyel László, prof. Szabó Béla.

Jegyzőkönyvvezető: dr. Vittek Lajosné
Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga András, dr. Reigl Mariann.

A javasolt személyeket a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Istvánfi Csaba elnök beszámoló jelentésében átfogó képet és értékelést adott az egyesület tevékenyégéről.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentését dr. Szalay Piroska ismertette miszerint 214 küldöttből 159 fő volt jelen, ami 78%-os részvételt jelent, ezért a közgyűlés határozatképes volt. Dr. Kovács Etele elnök felolvasta a felügyelőbizottság jelentését, amelyben egyaránt kitért az eredményekre és javítandókra is. Hozzászólások az elhangzott elnöki beszámolóhoz és a felügyelőbizottsági jelentéshez. Monostori Attila, az MTTOE XIV. kerületi alelnöke aggodalmát fejezte ki a sportpályák megszüntetése miatt és javasolta, hogy a szlovákiai magyar verések miatt egyesületünk is határozottabban lépjen fel. Befejezésül Wass Albertet idézte és adventi köszöntőt olvasott fel.

Prof. Tihanyi József dékán üdvözölte a közgyűlést, további együttműködéséről és támogatásáról biztosította az egyesületeket. Dr. Schmitt Pál MOB elnök hangsúlyozta az iskolai testnevelés és diáksport társadalmi jelentőségét, nevelési hatását és abban a testnevelő tanárok kiemelt szerepét. Elismerve az egyesület eddigi eredményes munkáját a hatékonyság növelése érdekében 4 M Ft. támogatást ajánlott fel a MOB részéről, amit a közgyűlés hosszantartó  tapssal fogadott.

Dr. Farkas Judit felszólalásában határozottabb szakmai érdekvédelemre biztatott. Deák György a Magyar Diáksport Szövetség elnöke pozitívan szólt az MTTOE-val való együttműködésről. Támogatást kért a szeptemberi dátumhoz kapcsolódó “diáksport nap” meghirdetéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához. Jelzést adott arról, hogy a diáksport korábbi támogatása egy csökkentett összeggel várhatóan visszaállításra kerül. (450 Ft/fő/év).

Dr. Istvánfi Csaba reagált a hozzászólásokra, kiemelte, hogy a plusz pénzügyi támogatást elsősorban a tanévvégi sportünnepélyek pályázati úton történő megszervezésére és lebonyolítására fogja javasolni. Ehhez kérte a közgyűlés támogató egyetértését.

A közgyűlés az elnöki beszámolót és a felügyelőbizottsági jelentést a javslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

Elismerések átadása

 • Prof. Istvánfi Csaba MTTOE oklevelek és “aranyplakett” 40 fő részére.
 • Jakab Péter és prof. Istvánfi Csaba ÖM-MTTOE elismerő oklevelet 15 fő részére.
 • Dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba MOB-MTTOE elismerő oklevelet 22 fő részére.

Befejezésül Matolay-Elek életműdíj átadásra került sor. A kitüntett dr. Bali Mihály 87 éves szegedi testnevelő tanár, aki az oklevelet meghatottan vette át. Az oklevelet dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba adták át.

Az elismerések átadása után az elnökség lemondott. Dr. Nemes András a szavazatszedő és számlálóbizottság elnöke tájékoztatást adott az előzetes jelölésről és a szavazás lebonyolításáról. A jelen lévő delegáltak szavazólappal rendelkeztek. A jelöltek közül visszalépet Banga Endre. A jelölőlistára nyílt szavazás eredményeként felkerült még dr. Hamar Pál és dr. Petrovics László, valamint a felügyelőbizottság korábbi elnöke dr. Kovács Etele és tagjai Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monstori Attila. Ennek megfelelően az elnökségi tagságra 26 fő, a felügyelőbizottságra pedig 3 fő lett jelölve. Az elnöki tisztségre Istvánfi Csaba korábbi elnök személyében egy javaslat érkezett. Az érvényes alapszabály lehetővé tette, hogy a közgyűlés az elnökség létszámát 26 főben állapíthassa meg. Titkos szavazás alapján így minden jelölt elnökségi tag lett.

Az MTTOE Tisztújító Közgyűlés választási eredménye

Elnök: Prof. dr. Istvánfi Csaba

Elnökségi tagok

 1. Kovács T. László, Baja
 2. Prohászka Zsolt, Békés
 3. Fazekas Miklósné, Borsod
 4. Rátkay Péter, Esztergom
 5. dr. Reigl Mariann, Főváros
 6. Takács Zoltán, Bp. I. ker.
 7. Varga András, Bp. VIII. ker.
 8. Pozsgai Péter, Győr
 9. Kövérné Fejes Anikó, Hajdú
 10. Hegedűsné Lóczi Borbála, Heves
 11. dr. Lóczi Márta, Jászság
 12. Enyingi József, Keszthely
 13. Molnár István, Mór
 14. Bagyinszki Jenő, Nógrád
 15. Kovács Zoltán, Somogy
 16. Krasznai Andrea, Sopron
 17. Szondy György, Szabolcs
 18. dr. Szatmári Zoltán, Szeged
 19. Csontos Kálmán, Tiszafüred
 20. Ónodi Szabolcs, Tolna
 21. Szallár Csaba, Vas
 22. Edvy László, Veszprém
 23. Hajmási Ferenc, Zala
 24. Dr. Hamar Pál, Bp. Főváros
 25. Dr. Petrovics László, Bp. Főváros

Felügyelőbizottság

 • Elnök: dr. Kovács Etele
 • Tagok: Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monostori Attila

Az újraválasztott elnök Istvánfi Csaba javaslatot tett a közgyűlésnek a korábbi három alelnök Ónodi Szabolcs, Prohászka Zsolt és Varga András tisztségének a megerősítését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  Dr. Makszin Imre megemlékezett gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter (1922-1931) munkáságról, majd résztvevők megkoszorúzták szobrát.

A közgyűlést ebéd, majd hangulatos baráti társalgás, nótázás és beszélgetés követte.

Kmf.

A kiadvány hiteléül: Dr. Reigl Mariann, Varga András

Az MTTOE felügyelőbizottság jelentése (2004-2008)
megjelent: 2008. december 11, csütörtök

A felügyelőbizottság körültekintően elemző munka alapján megállapítja, hogy az egyesület a beszámolási időszakban az alapszabálynak megfelelően működött. Ezt a megállapítást az alábbiakkal támasztja alá:

 • Tevékenyégével elősegítette az oktatás, sport és az egészségpolitikában kitűzött kormányzati célkitűzések megvalósítását.
 • Az iskolai testnevelés fejlesztése érdekében álláspontját, szakmai véleményét folyamatosan kifejtette.
 • Az oktatás és sportirányítás különböző fórumain (pl. Nemzeti Sporttanács, Parlament Ifjúsági és Sportbizottsága, Magyar Olimpiai Bizottság) képviselte a testnevelés tanításának és a testnevelő tanároknak az érdekeit.
 • A testnevelés tantárgy óraszáma, értékelése, valamint a testnevelést tanítók szakmai képzettsége vonatkozásában számos javaslatot fogalmazott meg az oktatásirányítás számára.
 • Szakmai konferenciák, továbbképzések keretében hívta fel a figyelmet az ifjúság megromlott egészségi állapotára, életvitelére és módszertani megoldásokat fogalmazott meg a változás érdekében.
 • Pályázati formában mozgósította a tanuló ifjúságot a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, túrázásokon, táborozásokon való részvételre.
 • Növelte az egyesület tagjainak és tagszervezeteinek számát.
 • Az önkormányzatiság elvét figyelembe véve az egyesület elnöksége összefogta, koordinálta az egyre nagyobb önállósággal működő 36 tagszervezet tevékenységét.
 • Gazdasági tevékenységét ésszerű takarékosság jellemezte, de költségvetési támogatását nem növelte.
 • Az egyesület elektronikus irányító rendszerét eredményesen működtette.
 • Új tagsági kártyák használatát vezette be.
 • A felügyelőbizottság elismeréssel állapította meg, hogy az MTTOE Országos-Szakmai-Módszertani konferenciája (Gyula, 2008. augusztus) állást foglalt a mindennapos tanórai testnevelés bevezetéséről a közoktatás alsó tagozatán, valamint arról, hogy az 1-4 évfolyamokon csak testnevelő tanárok és műveltségterületre képzett tanítók oktathassanak testnevelést.

Az eredmények mellett a felügyelőbizottság kötelessége azoknak a hiányosságoknak a bemutatása is, amelyek kiküszöbölése elősegítheti az egyesület hatékonyabb működését. Ennek alapján a felügyelőbizottság a közgyűlés számára a következő határozati javaslatok elfogadást terjeszti elő:

 • Az elnökség tegyen határozottabb lépeseket az egyesület reális állami költségvetési támogatása érdekében
 • Az MTTOE vezetősége vizsgálja felül az ÖM-mel lejáró szerződését.
 • Az egyesület tovább erősítse együttműködését a Magyar Diáksport Szövetséggel.
 • Működtesse hatékonyabban a honlapját.
 • A tagszervezetek erősítsék meg vezetőségüket. Vonjanak be nyugdíjas és fiatal kollegákat egyaránt.
 • A tagszervezetek készítsék el napra kész tagnyilvántartásukat és bővítsék tagságuk létszámát. Fokozzák a tagdíjfizetési fegyelmet.
 • Az MTTOE fővárosi szervezet vezetősége fokozza hatékonyságát. Mielőbb fogadja tagjai közé azokat a fővárosi testnevelőket, akik nem tagjai valamelyik kerületi szervezetnek
 • Az elnökség és az intézőbizottság készítsen olyan fejlesztési programot, amelyek eredményeként a főváros minden kerületében megalakulhatnak az MTTOE kerületi szervezetei.
 • Az egyesület az MTTOE-ÖM pályázatok elszámolása során tartsa be a számviteli fegyelmet. Vegye figyelembe a lezajlott ÖM pénzügyi revízió észrevételeit.
 • Az egyesület tegyen további kísérletet A Gyermek mozgásfejlődése és kondicionális képességek című film közkinccsé tételére.
 • A felügyelőbizottság javasolja, hogy a tagszervezetek vegyenek részt a Wesselényi Közalapítvány pályázatain.
 • Az MTTOE minden szinten javítsa kapcsolatait a médiákkal.

A felügyelőbizottság kéri a közgyűlést, hogy javaslatait fogadja el és emelje azokat határozatra.

Budapest, 2008. december 9.

Dr. Kovács Etele, elnök | Nagyné dr. Kovács Ildikó s. k., tag | Monostori Attila s. k., tag

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...