embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


A TF műhely vendégjátéka
megjelent: 2006. október 25, szerda

A TF műhely vendégjátéka az 1956-os forradalom 40. évfordulója alkalmából a Zugligeti Általános Iskolában.

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

1956 50. évfordulóján
megjelent: 2006. október 25, szerda

2006. október 25-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Nemzetközi Megemlékezést tartott a TF műhely a XII. kerületi Művelődési Központ Kupolatermében.

A megemlékezésen, amelyen további TF-es tanárok, magyar és külföldi diákok, valamint 2 meghívott vendég is részt vett, 17 külföldi költő 56-ról írt versei hangzottak el eredeti (többek között angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, norvég, bolgár, cseh, ukrán, román, stb.) és magyar nyelven.

A rendezvény meghívója a műsorral, és fellépők teljes névsorával.

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

Állásfoglalás
megjelent: 2006. október 1, vasárnap

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének állásfoglalása a 2006. évi LXXI. Tv-ről, mely módosította a Közoktatási Törvényt.

A közös gondolkodás reményében szeretnénk az igazgatók segítségére sietni, hogy a megváltozott jogi környezetben a tanulók iskolai testnevelése, sportoláshoz való viszonyulása ne csorbuljon, a testnevelők teljesítményének megítélésében az egyenlő bánásmód érvényesüljön.

Szerintünk az iskola vezetője akkor jár el helyesen, ha NEM VÁLTOZTAT ezen terület korábbi iskolai gyakorlatán! Miért az Ön segítségét kérjük?

  • mert a módosított törvény 18.§ (8) értelmében amennyiben szükséges, úgy elrendelheti munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül a heti +2 órát. Tehát Önön múlik!

Gondoljuk végig közösen, hogy szükséges-e?

  • ugye a jogszabályváltozás a fenntartót semmire sem kötelezi. Így a fenntartó által biztosított intézményi időkeret nem csökkent!
  • a pedagógiai programba foglalt a – fenntartó által jóváhagyott – feladatokat nem módosította!

Ha sem az időkeret, sem a feladat nem változott, akkor miért is változtatnánk? Kell-e plusz 2 órát elrendelni a testnevelőnél? Szerintünk nem! Miért nem?

- mert az új jogszabály nem módosítja a Közokt. Törvény 52.§ (9)-ét. Továbbra is kötelessége maradt az iskolának a mindennapi testedzés és iskolai sportkör működésének feltételeit biztosítani;
- a tanulókkal való közvetlen foglalkozásnak számítanak – továbbra is – a házibajnokságok, sportköri foglalkozások és az iskolák közötti versenyek 53.§ (2/d);
- a felsorolt feladatokat – továbbra is – a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére kell ellátni 52.§ (9).

Ha a testnevelő kötelező feladatot lát el, akkor megilleti a túlmunkáért járó bérezés! (Attól függetlenül, hogy az délelőtti testnevelés óra, délutáni sportóra, sportköri óra vagy a tanulók versenyre való kísérete). Kérjük, hogy a testnevelő tanítási időkeretének megállapításánál mindezt vegyék figyelembe. Akkor mi az újszerű?

Az, hogy ezt hogyan adminisztráljuk. Ebben viszont nem tartjuk magunkat illetékesnek. Ami az iskolai gyakorlat, az a testnevelőre nézve is kötelező. A feladatellátási terv készítésénél, a munkaidőkeret összeállításánál (intézményen kívüli tevékenységnél) fogadják bizalommal a “testnevelő lét” sajátosságait.

A tantestületen belüli egyenletes feladatelosztásnál kérjük, hogy továbbra is a diákok érdekei kapjanak prioritást. Amennyiben ezen érdekek a testnevelőt többletfeladatokkal terhelik, úgy kérjük, hogy ezt “kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés“-sel honorálják. (186/2006. Korm. rendelet 5.§(1-2-3))

Ahogy ezt korábban is megtették.
Az együtt gondolkodás megtisztelő volt.
Megértését köszönjük!
Az ügy iránti elkötelezettségét nagyra becsüljük.

Bonyhád, 2006. szeptember 29.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...