embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Látjátok feleim, mik vagyunk, íme… (MOM)
megjelent: 2003. október 29, szerda

Hallgatóink, Berdán László ás Takács Bence  nagy sikerrel léptek fel 2003. október 28-án – a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület meghívásának eleget téve – a MOM Színháztermében a “Látjátok feleim, mik vagyunk, íme…” című zenés irodalmi estünkkel.

Tulajdonképpen az április 11-i, Költészet Napján a TF Dísztermében előadott estünk sikerének eredménye volt ez a meghívás, de talán mégis több. Az Egyesület legutóbb június 17-én, Wass Albert estünkkel látta vendégül őket, s talán azon est hatalmas sikere is hozzájárult a mostani meghíváshoz.

A korábbi sikerek azonban nem ismétlésre, hanem változtatásra, az előadás még jobbá tételére ösztönözött mindenkit. Na, persze a környezet is: hiszen itt színpadról volt szó, amely azért mégis csak más!

A kísérő zenekar összetétele is változott: a csellóduó egyik tagja helyett Palojtay Erzsébet brácsás lépett színre, aki nem csak személyében, de hangszerével is új színt hozott az estbe. A kíséret felépítése most egységesebb volt: az estre komponált dallam szépen végigkísérte az előadást, vissza-visszatérő dallamával. Közöttük, pedig zseniális zenei betéteket hallhattunk.

Sok szempontból formabontó volt a nagyon jól felépített előadás. A különböző helyszínek, a zenei kíséret, a színpad osztása, a kifüggesztett és kivetített képek, mind-mind jól szétválasztották, ugyanakkor össze is kötötték az egyes részeket, és egyszerre nyújtottak hang és vizuális élményt a hallgatóságnak.

Bár összességében végig magas színvonalú volt az előadás, voltak kiemelkedő csúcspontok is: gondolok itt Takács Bence Buda Ferenc: Himnusz haza versmondására, Berdán László Radnóti: Nem tudhatom versére (zenei kísérettel).

Takács Bence Buda Ferenc versét adja elő.

Berdán László Radnóti Miklós versét szavalja.

De említhetném Bence Szentmihályi versét (Térdre magyar), ahol a zene tökéletes összhangban volt a vers mondanivalójával, vagy a végső Jókai Anna: Ima Magyarországért című verset, amelyet közösen mondtak el, s amelyben a zenei kíséret hangzásában tökéletes zárást adott az egész estnek.

Befejezés

Az esten elhangzó versek kemény szellemi teljesítményre ösztönözték a szereplőket, így nem csoda, ha némely vers esetében egy-két sor kimaradt. Összességében azonban ez nem befolyásolta kitűnő teljesítményüket.

A közönségről is érdemes szót ejtenem: ritka adománya volt az estnek a közönség azon érzékenysége, amellyel az első pillanatban rájött, hogy itt az egész est nem más, mint egy folyam. Senki sem tapsolt közbe a versek, vagy zenei betétek után, szinte lélegzetvétel nélkül követték végig a valóban nagyon szép este mintegy másfél óráját, ahogy azt előre el is terveztük. A végén viszont vastapssal köszöntötték őket.

Az utána történő beszélgetések, illetve a későbbi visszajelzések, pedig egyértelműen azt mutatják, hogy jól sikerült a fellépés és hogy folytatni kell ezeket az esteket. A két hallgató már nevet szerzett nem csak a TF-nek, de önmaguknak is: már jegyzik őket.

(szöveg: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina)

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

Emlékezés 56-ra
megjelent: 2003. október 25, szombat

Emléktábla avatás a Győri Úti bejáratnál

Délelőtt 11 órakor a TF Győri úti (volt leány) kollégiuma falán lepleztek le emléktáblát a TF Forradalmi Bizottságának tagjai. A megemlékezésen Úrvári Sándor, a Bizottság hallgatói képviselője mondott beszédet. A táblát végül Dr. Nyerges Mihály dékán és a kerület polgármestere, Dr. Mitnyan György közösen koszorúzta meg.

Az emléktábla leleplezése.

Ünnepi műsor az Aulában, majd szoboravatás a Főépület előtti parkban

Az 56-osok Országos Szövetsége nevében Kiss Imre lyukas zászlót adományozott a TF hallgatóinak. A zászlót Dr. Nyerges Mihály dékán vette át két hallgató kíséretében.

Az 56-osok Országos Szövetsége nevében Kiss Imre lyukas zászlót adományozott a TF hallgatóinak.

Az ezt követő műsor részeként a hallgatók és a közönség gyertyákat helyeztek el az áldozatok emlékére.

A műsor egy részlete.

A műsor egy részlete.

A műsor részeként a hallgatók és a közönség gyertyákat helyezett el az áldozatok emlékére.

A megemlékezésen megjelent Wittner Mária szabadságharcos, akit Dr. Schmitt Pál, a MOB elnöke köszöntött.

Az első beszédet Dr. Mitnyan György, a XII. kerületi polgármester tartotta, majd Dr. Schmitt Pál avatóbeszéde következett. Ezután Dr. Kovácsi Aladár, az egykori csapattárs emlékezett Hegedűs Istvánra. Az öttusa nagycsalád tagjaiból sokan jöttek el, hogy emlékezzenek társukra.

Dr. Nyerges Mihály a TF dékánja leleplezte az ifj. Tóth Béla által készített mellszobrot, melynek talapzatán Takács Kata, a TF első éves hallgatója helyezte el a TF emlékkoszorúját.

Dr. Nyerges Mihály a TF dékánja leleplezi az ifj. Tóth Béla által készített mellszobrot.

A Magyar Öttusa Szövetség nevében Pécsi Gábor főtitkár, Kálnoky-Kiss Attila elnök és Szondy István csapattárs helyezett el koszorút, majd a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja nevében dr. Móna István tisztelgett a mellszobor előtt. Következett Dr. Mitnyan György polgármester koszorúzása az Önkormányzat nevében. Az 56-osok Országos Szövetsége nevében Beke János helyezett el babérkoszorút, végül Hegedűs István leánya emlékezett.

Az esti előadás Jenei Szilveszter 1956 c. zenés emlékműsora volt XII. kerületi Művelődési Központban, a Magyarock Dalszínháza előadásában (amelyben TF-es hallgatók is szerepeltek).

A megemlékezésre készített szórólap

(szöveg: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, kép: ?, videó: Kiss Pál)

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

Emlékezés az aradi vértanúkra
megjelent: 2003. október 7, kedd

Bensőséges ünneplésre került sor október 6. hétfőn déli 12 órakor a Megemlékezések Helyén, a kettős kopjafánál.

A jéghideg, viharos széllel és időnként napsütéssel dacolva mintegy 100 ember gyűlt össze, hogy lerója tiszteletét és emlékezzen a 13 vértanú tábornokra, Batthyány Lajos miniszterelnökre.

Berdán László III. évf. hallgató szaval.

A félárbocra eresztett magyar zászló előtt megtartott rövid, de megható és méltóságteljes ünnepi műsor után a TF és az Önkormányzat nevében koszorúkat helyeztek el a kopjafán. Végül, a tiszteletadás részeként, a megjelentek gyertyát gyújtottak az ezen a napon kivégzett vértanúk emlékére.

Az I. éves lányok álltak “díszőrséget” a kivégzett tábornokok keresztjei előtt.

Az Egyetem részéről Nemerkényi Krisztina és Mocsai Lajos, az Önkormányzat részéről Kovács Lajos úr koszorúzott.

Sokan igyekeztek gyertyát gyújtani a kereszteknél.

(szöveg: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, kép: Fazakas Mónika, videó: Kiss Pál)

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...