embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Országos Választmány 2002
megjelent: 2002. február 24, vasárnap

2002. február 22., 10.00 óra
(SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Budapest XII. Alkotás u. 44. főépület I.em. 37. kis tanácsterem)

E M L É K E Z T E T Ő

Jelen vannak:

Választmányi tisztségviselők: Dr. Istvánfi Csaba elnök, Nikolicsné Szabó Erika alelnök,

Területi és tagszervezetek vezetői: Fenyves Alajos (Baranya, Pécs), Békés megye képviselettel, Gyülvészi István (Borsod-A-Z), Horváth Lászlóné (Dunaújváros) Esztergom képviselettel, Fejér megye képviselettel, Takács Zoltán (Főv.I.ker.), Csányi Barna (Heves), Szöginé Kotormán Zsuzsa (Hódmezővásárhely), Jász-Nagykun-Szolnok képviselettel, Kégel Tamás (Kecskemét), Keszthely képviselettel, Széles István (Kőbánya), Nagy István (Mór), Nógrád megye képviselettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselettel, Százhalombatta képviselettel, Szabó József (Szeged), Pünkösty Botond (Vas megye), Veszprém megye képviselettel, Kovács Zsuzsanna (Zalaegerszeg).

MTTOE tisztségviselők: Dr. Som Ferenc, Ónodi Szabolcs, Dr. Walter Károly MTTOE alelnökök, Gyenge József titkár, Termann Andrea gazd.vezető, Dr. Vittek Lajosné munkatárs.

Távol: Dr. Kovács Etele, Dr. Szatmári Zoltán, Weglárz Bálint (elnökségi tagok), Kovács Tibor (Békés), Dr. Magyar György (Esztergom), Fodor Tamás (Fejér), Dr. Király Tibor (Győr), Ökrös István (Hajdú-Bihar), Sebőkné Lóczi Borbála (Jászság), Bujáki Tibor (Keszthely), Fekete Zoltánné (Nagykanizsa), Bagyinszki Jenő (Nógrád), Nyikos Tivadar (Sopron), Máté János (Szabolcs-Sz-B.) Fekete Éva (Százhalombatta), Bácskai Sándor (Veszprém).

1. Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket. Az Országos Választmányi ülés céljának határozta meg az elmúlt időszak értékelését és a 2002. évi munka fő feladatainak meghatározását. Köszönetet mondott az MTTOE szervezetek vezetőinek a korábban elvégzett feladatokért:

 • Ónodi Szabolcsnak a bonyhádi Országos Választmányi gyűlés megrendezéséért;
 • Valamennyi szervezeti vezetőnek az Oktatási Minisztérium által előírt testnevelési felmérő próbák véleményezéséért, valamint az elmúlt időszakban megrendezett közgyűlések és helyi rendezvények megtartásáért.

Rendkívüli napirendként a választmány elfogadta Dr. Som Ferenc alelnök megünneplését 70. születésnapja alkalmából.

2. MTTOE 2000. december 1-én megtartott közgyűlése óta végzett munka főbb eredményei:

 • A 2000.december 19-én megszületett Sporttörvényben megteremtődtek az oktatási intézmények 1-4. osztályaiban megvalósítható mindennapos testnevelés törvényes feltételei, melyben az MTTOE-nek egyedüli érdemei vannak;
 • Elkészült a “Mérlegen a mindennapos testnevelés” című anyag, amely elemzi az 1998-2002. kormányzati időszakban végzett MTTOE tevékenységet. (Az anyagot a szervezetek megkapták.).
 • Az 1-4. osztályban törvényileg előírt mindennapos testnevelés szakmailag hatékony megvalósításának érdekében az OM által akkreditált programmal a TFTI-vel együttműködve továbbképzést hirdetett meg az MTTOE. Az ország valamennyi általános iskolájának igazgatóját levélben értesítette az egyesület a sporttörvényben előírt óraszám emeléséről és felhívta a figyelmet az alsó tagozatban testnevelést tanító pedagógusok számára szervezett továbbképzésre, javasolva az érintett pedagógusok beiskolázását.
 • Az eltelt időszakban kiépültek és hatékonyan működnek az MTTOE  kapcsolatai azokkal a szervezetekkel, melyek a mindennapos testnevelés általánossá válását érdemben befolyásolhatják. (Ifjúsági és Sportminisztérium, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Olimpiai Bizottság, TF, Egészségügyi Minisztérium, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat, Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága). Együttműködési megállapodás készül az MTTOE és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Testnevelés Sport Tanítási Társulattal.

3. A 2002. év főbb feladatai:

 • Az 1-4. osztályban testnevelést tanító pedagógusok számára induló továbbképző tanfolyamra jelentkezők beszervezése.

Felelős: szervezeti egységek vezetői, testnevelési szaktanácsadók
Határidő: 2002. március 30.

 • Valamennyi 1-4. osztályokban megvalósítandó heti 5 órás testnevelés feltételeinek számbavétele

országos viszonylatban:

Felelős: Gyenge József
Közreműködik: Gyülvészi István
Határidő: 2002. március 30.

egy-egy régió viszonylatában:

Felelős: Nagy Györgyné, Széles István
Határidő: március 30.

 • Az 5-8. osztályok heti testnevelési óraszámok országos felmérése, javaslat kidolgozása az heti óraszám emelésére.
Felelős: Gyenge József
Közreműködik: Takács Zoltán
Határidő: 2002. május 1.
 • Tájékoztató készítése a politikai és államigazgatási szervezetek számára az 1-4. osztályok számára törvényileg előírt heti öt kötelező testnevelési óra megvalósulásáról.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba
Határidő: 2002. június 1.
 • Az ISM-MTTOE, valamint az MDSZ-MTTOE együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítésének értékelése.
Felelős: Dr. Istvánfi Csaba
Határidő: 2002. október 30.
 • A közoktatásban kötelező fizikai próbák szakmai véleményezése.
Felelős: Kovács Zsuzsanna, Bujáki Tibor
Határidő: 2002. április 15.
 • Az ISM és az EüM. által támogatott szaktanácsadói kollégium programjának beindítása.
Felelős: Ónodi Szabolcs
Határidő: 2002. április 1.
 • Tanítóképző főiskolákon dolgozó kollégák bekapcsolása az MTTOE munkájába.
Felelős: Dr. Walter Károly és Dr. Magyar György
Határidő: 2002. május 1.
 • A területi és tagszervezetek működésének továbbfejlesztése regionális szervezeti sejtek alakításával.
Felelősök: Valamennyi szervezet vezetője
Témafelelősök: Bácskai Sándor és Nikolicsné Szabó Erika
Határidő: 2002. október 15.
 • Főváros szervezetek alakítása a II., a XII. és a XIV. kerületben.
Felelős: Dr.Istvánfi Csaba
Határidő: 2002. december 31.
 • Kitüntetési javaslatok felterjesztése a 2002. évi MTTOE közgyűlésre. (Szervezetenként 1 db. MTTOE aranyérem, 2 db. MTTOE oklevél, 1 db MOB kitüntetés, 1 db. ISM kitüntetés, Fair play díj pályázatok száma nincs megkötve!)
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője
Határidő: 2002. május 15.
 • A területi és tagszervezetek soron következő közgyűléseinek megtartása.
Felelős: Érintett szervezetek vezetői
Határidő: 2002. május 15.
 • A pedagógus életpályával összefüggő OM intézkedés nyomon követése és az MTTOE vélemény kidolgozása és csatlakoztatása.
Felelős: Dr. Som Ferenc (felsőoktatás), Fodor Tamás (közoktatás)
Határidő: 2002. május 1.
 • Az MTTOE területi szervezeteinek 2001. december 1- 2002. október 1. időszak szakmai és gazdasági működéséről szóló beszámoló jelentés megküldése. A jogi önállósággal rendelkező tagszervezetek (Békés, Kőbánya, Somogy, Tolna, Vas) azonos témájú tájékoztatóinak megküldése a 2002. évi közgyűlési beszámoló elkészítéséhez.
Felelős: Valamennyi szervezet vezetője
Határidő: 2002. október 15.
 • A tagság mozgósítása az önkormányzati választásoknál a testkultúrát értő és szerető jelöltek támogatására.
Felelős: Szervezetek vezetői
Határidő: értelemszerűen
Hozzászólások:
 • A pedagógusok aktuális szakmai továbbképzését a megyei pedagógiai intézet szervezi, a TF továbbképzést nem támogatják. 130 testnevelő tanár kapott éves pályabelépőt (Baranya, Pécs).
 • Dr. Daragó Lászlóné MTTOE tagot nevezték ki sportigazgatónak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
 • Együttműködési megállapodás megkötése javasolható az MTTOE és a MEFS között. Az állami feladatok teljesítését, ne pályázatokból szerzett támogatásból, hanem költségvetésből származó fedezetből kellene teljesíteni. A testnevelés tantárgyat osztályozni kell!! (Szeged).
 • A tanítók számára meghirdetett továbbképzésről a megyei pedagógiai Intézet hírlevélben értesítette az iskolák igazgatóit, valamint igazgatói értekezleten hívták fel a figyelmet a jelentkezésre. Március 22. (péntek) 16.00 órakor kezdődik a “Csókakői találkozó”, melyre minden MTTOE szervezetet szeretettel várnap a rendezők. Április 18-án szakmai konferenciát szervez a megyei Pedagógiai Intézet “Mérlegen a mindennapos testnevelés” címmel. A szervezetek vezetői kísérjék figyelemmel a megyei jogú városok most esedékes “sportkoncepciót” kidolgozó munkálatait. (Fejér megye).
 • A pedagógus életpálya modell kidolgozása keretében elkészült a testnevelő tanárokra vonatkozó tervezet, melyet az Oktatási Minisztérium első lépcsőben jóváhagyott. A tervezetet a közeljövőben az államtitkári fórum tárgyalja. (Dr. Som Ferenc).
 • Az MTTOE tájékozódjon a pedagógus szakvizsga szabályairól és tegyen lépéseket a testnevelő tanárokra vonatkozó speciális követelmények elfogadásáról. (Tolna megye).

4. Az újonnan alakult szervezetek (Főváros I. ker., Nagykanizsa, Kőbánya, Keszthely) képviselői tájékoztatást adtak szervezetük megalakulásáról és célkitűzéseikről.

5. A 2002. I. félévi ISM pályázatokkal összefüggő tudnivalók:

 • A területi szervezetek pályáznak, nem az iskolák! Egy szervezet legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Egynél több pályázat esetén a pályázatokat rangsorolni kell.
 • Maximálisan pályázható támogatás 60.000.- Ft, pályázatonként.
 • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek költségeit más forrásból is támogatnak.
 • Pályázható események:
 • A tanulók számára rendezett mozgásos programok, amelynek keretében testnevelő tanári szakmai tanácskozást is szerveznek;
 • Az iskola szakköri tevékenységének bemutatásával együtt rendezett sportünnepély, sportbemutató, sportvetélkedő, amelyet valamilyen nevezetes évfordulón, vagy tanév végén rendeznek.
 • A pályázatok beérkezésének határideje: 2002. március 21.
 • Az MTTOE titkárság miden pályázó területi szervezetet értesít az elfogadott pályázatokról.
 • Az MTTOE Intéző Bizottság csak hiánytalanul és szabályosan kitöltött pályázatot bírál el.
6. Egyebek:
 • Szegeden megalakult a “Sportolók és Sportkedvelők Pártja”;
 • A diákolimpiai versenyrendszerrel kapcsolatos MTTOE vélemény kialakításához a szervezetek sürgősen adjanak javaslatokat.
 • A bankszámlák kezelési költségeit a szervezetek vizsgálják felül és tájékozódjanak a legkedvezőbb helybeli lehetőségek felöl.
 • Az Országos Választmány tagjai köszöntötték Dr. Som Ferenc MTTOE alelnököt 70. születésnapja alkalmából.

Készítette: Gyenge József
Jóváhagyta: Dr. Istvánfi Csaba

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...