embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Emlékeztető az OV 2001. novemberi üléséről
megjelent: 2001. november 12, hétfő

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 31 területi szervezetének vezetői találkoztak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Dísztermében, hogy tanácskozzanak a közoktatás testnevelésében és sportjában érintett minisztériumok és társadalmi szervezetek vezetőivel és egyeztessék a mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggő közös törekvések aktuális feladatait.

A tanácskozás első részében a meghívott előadók tartottak előadást, melyet konzultáció követett.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében TÓTH JÓZSEF főosztályvezető-helyettes adott tájékoztatást az iskolai tanórán kívüli sportolást szabályozó OM-ISM miniszteri rendelet végrehajtásáról, valamint a versenysport utánpótlás-nevelés fejlesztésének minisztériumi elképzeléseiről, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskolai testneveléssel és sporttal.

Az Oktatási Minisztérium képviseletében TOMPA FERENC ismertette a jelenlévőkkel az iskolai testnevelés és diáksport jelenlegi helyzetének minisztériumi értékelését. Előadásában hangsúlyozta, hogy az oktatási törvényben előírt követelmények -melyek szerint az iskoláknak biztosítani kell a mindennapos testgyakorlási lehetőséget a tanulók számára- egyedülálló kezdeményezés Európában. Ugyanakkor elismerte, hogy ennek megvalósítása személyi, tárgyi és szemléleti feltételek hiányában várat magára.

Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) osztályvezetője DR. SONKODI BALÁZS tájékoztatta az MTTOE területi szervezeteinek vezetőit az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” részleteiről. Elemezte a program szerkezetét, felelőseit a megvalósítás során tartandó kapcsolatrendszert, külön kihangsúlyozva a mozgás gazdag életmód népszerűsítése érdekében tervezett akciókat, melyek kapcsolatban vannak az oktatási intézményekkel.

Az Egészségügyi Minisztérium tanácsosa, DR.SOMHEGYI ANNAMÁRIA értékelte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatát, melyet a mindennapos “egészségfejlesztő testmozgás” megvalósításának támogatására írt ki a minisztérium. Hangsúlyozta a Magyar testnevelő Tanárok Egyesületével történő eredményes együttműködés fontosságát az “Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” sikeres megvalósításában.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke KESZEI SÁNDOR tájékoztatta az Országos Választmányt az egyesület működéséről és eddigi eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete egyetért, azt támogatja és a későbbiekben történő egyeztetés alapján együttműködik.

A tanácskozás harmadik napján Dr. Istvánfi Csaba az MTTOE elnöke tartott előadást az egyesület 2002. évben tervezett feladatainak végrehajtásáról. Az előadást követően a területi szervezetek vezetői ismertették szervezetük munkáját, majd hangulatos szabadidős programmal fejeződött be a három napos tanácskozás.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...