embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Összetartozunk
megjelent: 2016. június 8, szerda

Az idén június 2-án, csütörtökön tartotta a TF műhely Kulturális Egyesület zenés-irodalmi megemlékezését a  Nemzeti  Összetartozás Napja alkalmából. A mintegy 30 perces, emelkedett hangulatú műsorban versekkel, énekkel és tánccal emlékeztünk az 1920-as Trianoni békediktátum eredményeként határon túlra került magyarokra és életükre.

A Nemzeti Összetartozás Napja 2016

A vizsgák és a felvételik közé beiktatott eseményen – a kollégák és néhány hallgató mellett – képviseltette magát a Hegyvidéki Önkormányzat is, és többen megjelentek az 50 éve végzett hallgatók, illetve a környék lakosai közül is.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó:  Kerekes Zoltán | video: Varga Ferenc

A Nemzeti Összetartozás Napja
megjelent: 2016. május 31, kedd

A TF műhely zenés-irodalmi megemlékezése 2016. június 2-án (csütörtökön) 13.00 órako lesz a Hepp Ferenc teremben.

A Nemzeti Összetartozás Napja 2016

A 48-as megemlékezés
megjelent: 2016. március 17, csütörtök

Az idén nagyon korán, március 10-én tartotta az egyetem az 1848-as forradalom és szabadságharcra történő megemlékezést. A helyszín a MOM Kulturális Központ volt, amely gyönyörű környezetet teremtett a megemlékezésnek.

A 48-as megemlékezés (2016)

A szépen, piros-fehér-zöld színekkel megvilágított színpadon sorakoztak fel a szereplők, hogy előadják mintegy 35 perces műsorukat. A műsor első részében a szabadságharcról szóló versek váltakoztak Liszt zenére szalaggal és karikával előadott táncokkal. A néptánc-betét utáni részben pedig az énekek és a versek egymásutánisága következett. A Himnusz elszavalása után a Nemzeti dal eléneklésével ért véget az ünnepség. A TF tanáraiból és hallgatóiból álló közönség vastapssal hálálta meg a TF műhely és TF-es barátaik által előadott színvonalas műsort. A teljes program:

 • Madách Imre: Nem féltelek hazám! (Kurucz Anita)
 • Rakovszky József: Óda márciushoz (Illés Flóra)
 • Liszt Ferenc: Magyar fantázia (Patakfalvi Edit)
 • Radványi Sándor: Március (Vránics Ildi)
 • Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger (Pekár Attila)
 • Liszt Ferenc: Rákóczi induló (Szkokán Mónika)
 • Garay János: Szabadsági dal (Michl Dorottya)
 • Néptánc (néptáncosok)
 • Gyulai Pál: Hadnagy uram (Bozi András)
 • Petőfi Sándor: 4 nap dörgött az ágyú (Tóth Donát)
 • Margit József: Harangok dala (Horváth Móni, Vránics Ildi, Ekanem  Bálint)
 • Gyulai Pál: Szeresd magyar hazád (Laskovics Tímea)
 • Várkonyi Mátyás: Eskü (Ekanem Bálint)
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz (Latinovics Ádám)
 • Petőfi S.-Tolcsvay L.: Nemzeti dal (kórus)

Március 15-én a TF koszorút helyezett el a Gesztenyés-kertben álló emlékműnél a kerületi ünnepségen.

1956-ra emlékeztünk
megjelent: 2015. október 22, csütörtök

A 21-én szerdán 12-re érkezőket (a TF vezetőségét, tanárait és hallgatóit) ünneplőbe öltözött hallgatók fogadták a MOM Kulturális Központ színháztermének bejáratánál.  A TF-en történt tűzeset miatt, a megszokott helyszín helyett (Aula) kényszerültünk arra, hogy máshol emlékezzünk.  A MOM Kulturális Központ sietett segítségünkre.

56-ra emlékeztünk (2015. október 21.)

Rengetegen jöttek, így a műsorlap hamar elfogyott. Zsúfolásig megtelt a színházterem. Sokan állva hallgatták végig az ünnepi megemlékezés műsorát. Mindenki úgy érezte, hogy most, e tragédia után, együtt kell lenni, bizonyítva a TF-esek egységét!

A tiszta feketébe öltözött szereplők, nemzeti színű szalaggal a bal karjukon egy 40 perces műsort adtak elő. Ebben ismételten felvillantották sokfajta képességeiket: volt, aki prózát, volt, aki verset mondott, volt, aki táncolt vagy énekelt. A hallgatóság érzékeny lélekkel hallgatta végig a szépre sikeredett, megható és felemelő műsort, amelyben ismét feltűntek nemzetközi hallgatóink is. A NOB által támogatott nemzetközi edzőképzésben résztvevő argentin, valamint az ERASMUS egy speciális (Tudomány határok nélkül) programjában résztvevő brazil hallgató is elmondott egy-egy spanyol, illetve portugál verset, amit ezen országok költői az 56-os események hatására írtak. A magyar változatot pedig a kivetítőn olvashatták a nézők. A műsor alatt a kivetítőn  korabeli fényképek, illetve filmrészletek emlékeztettek azokra a napokra.

A közönség nagy szeretettel és nagy tapssal jutalmazta a műsort. A levegőben ott volt, hogy most fontos volt ez a közös együttlét. Ismét jó érzés volt TF-esnek lenni!

A műsor után szót kért Dr. Úrvári Sándor, volt TF-es hallgató, az 56-ban a TF-en megalakult Forradalmi Bizottság akkori egyik ifjúsági vezetője, aki nyugdíjából megspórolt pénzéből ajánlott fel a TF csarnokának újjáépítésére. A hallgatók vastapssal jutalmazták e bejelentést.

Mocsai Lajos rektor úr pedig egyrészt köszönetet mondott a kollégáknak és hallgatóknak a részvételért, amivel méltón emlékezhettünk az 56-os szabadságharcra, illetve röviden, pár mondatban beszámolt a kormányülés TF-et érintő megbeszéléséről.

A megemlékezés a TF (még rácsokkal őrzött) Szoborparkjában folytatódott, ahol a Magyar Öttusa Szövetség és a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőivel együtt Rektor Úr is koszorút helyezett el az intézmény nevében Hegedűs István szobránál.

Végül a Főépület félemeleti, illetve a Kollégium Győri úti emléktábláinak megkoszorúzásával fejeződtek be a szerdai megemlékezések.

Képek: Vasvári Ferenc (MOB), Fazakas Mónika és Monori Dániel (TF)

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
megjelent: 2015. október 8, csütörtök

Az idő megkegyelmezett nekünk október 6-án. Bár borús és hűvös volt, de az eső nem esett, így a D-épület előtti udvarra tervezett megemlékezésre már jóval a kezdés előtt gyülekeztek a kollégák és hallgatók. Az ünneplőbe öltözött I. évesek nyakában ott díszelgett a tanévnyitókor kapott TF-es sál és nyakkendő.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A 13.00-kor kezdődő műsor kicsit formabontó volt, hiszen egy néptánccal indult, majd ezt követően egy vers gondolataira engedték a fiúhallgatók félárbocra a zászlókat a D-épület előtt.

Az alkalomhoz kiválasztott verseket méltóságteljes hangulatú zenei kísérlettel adták elő a szereplők. Bár sokak számára már ismerős lehet az a pár sor, amit a tizenhárom, Aradon kivégzett tábornokról olvastak fel, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a nevekről, hanem a tábornokok származásáról, családjáról, érzelmeiről is essék szó, hiszen ezek mind kifejezik azt, hogy miért érezte magát elkötelezettnek a magyar ügy mellett számos, nem magyar származású tábornok, legyen az szerb, örmény, német vagy horvát, illetve legyen bár nemesi, vagy egyszerű paraszti származású.

A koszorúzáson a TF közössége nevében Mocsai Lajos rektor, Hamar Pál rektorhelyettes, illetve Bognár Gábor korábbi kollégánk, a TF nyugdíjas adjunktusa, vívóoktató vett részt. Bognár tanár úr nagy szerepet játszott a D-épület előtti kettős kopjafa felállításában.

Az új első éves hallgatóknak ez volt az első lehetőség arra, hogy “bemutatkozzanak” a TF közösségének.

Úgy gondolom, hogy ezzel az alkalomhoz méltó megemlékezéssel ez sikerült.

Nemerkényi Krisztina


48-ra emlékeztünk
megjelent: 2015. március 13, péntek

Mivel március 15-e az idén vasárnapra esik, a Testnevelési Egyetem már 12-én, csütörtökön emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésére.

48-ra emlékeztünk

Az Aulába vártuk a kollégákat és hallgatókat, valamint az érdeklődőket, akik elég szép számban meg is jelentek. Volt, akin már kokárda díszelgett, de aki otthon felejtette, annak az ajtóban álló hallgató leányok kis kosárkából nyújtottak át egyet a 48-as forradalmat szimbolizáló kis piros-fehér-zöld ruhadíszből.

11.15-kor kezdetét vette az ünnepi megemlékezés. A nagyszámú szereplőgárda zászlókkal és énekkel vonult be. Az “Ébredj magyar” című műsor ismét változatosra sikeredett: szebbnél szebb versek, énekek, és táncok váltogatták egymást. A főleg 19. századi magyar költőktől választott versek közé ékelődött be a zászló és a szalag-tánc, a rock-musicalekből vett 48-as témájú dalok, illetve a Baranta-csapat néptánca. Bár az influenza megtizedelte sorainkat, majdnem mindent sikerült úgy bemutatni, illetve előadni, ahogy azt elterveztük. A műsor végén versben hangzott el a Szózat, amit utána a 48-as megemlékezésekből kihagyhatatlan Nemzeti dal követett és fejezett be. Ezt már a közönséggel együtt énekeltünk el.

A megemlékezés a D-épület előtti kopjafánál fejeződött be, ahol Mocsai Lajos, a TF rektora és Hamar Pál oktatási rektorhelyettes közösen helyezett el koszorút és hajtott fejet a szabadságharc hősei előtt. A Hegyvidéki Önkormányzat nevében Gilicze Zoltán, az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője és Gonda Attila közművelődési referens helyezett el koszorút.

Reméljük, hogy az előadáson készült felvételek hűen adják vissza a műsor hangulatát, amelyet a TF műhely és TF-es barátaik adtak elő – úgy tűnik szép sikerrel.

A mellékelt műsorlapon pedig olvasható a szereplők névsora is.

48-ra emlékeztünk

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György


Méltóságteljes megemlékezés
megjelent: 2014. október 22, szerda

Bár úgy tűnt, hogy minden összeesküdött ellenünk (rossz időjárás, a terem foglaltsága miatt nem igazán készülhettek fel a szereplők, a technikai berendezés részleges javítás alatt áll, illetve az utolsó napon több szereplő is beteget jelentett), ez nem szegte a TF műhely tagjainak és barátaiknak kedvét és méltó módon emlékeztek az 58 évvel ezelőtti eseményekre.

Megemlékezés 1956-ról

Elég nagyszámú közönség gyűlt össze dél körülre az Aulában, ahol már feldíszített terem várta őket. Az izgatott, mindennapos zsongás azonban hamar elült a teremben, amikor felcsendült Beethoven Egmont nyitánya, a forradalom zenéje, amely a forradalom 14 napja alatt a legtöbbet közvetített zene volt az akkori Magyar Rádióban, és amely azóta szorosan összefonódott az 56-os eseményekre történő megemlékezésekkel szerte az országban. A zászlók felvezetésével erre a zenére vonultak be a szereplők.

A nézők csendben, feszült figyelemmel, sokak szemében könnyel hallgatták végig a zenével, táncokkal, énekkel, verssekkel, képek és film vetítésével megidézett eseményeket. Senki nem maradt közömbös a versek, a zene hallatán, illetve a vetítés során.

Szokás szerint most is két, átmenetileg a TF-en tanuló hallgató szerepelt a műsorban: egy ERASMUS-os spanyol és egy, a NOB Nemzetközi Edzőképzésében résztvevő dán hallgató, akik saját anyanyelvükön mondták el a költőik által az események hatására írt verseket.

Az ünnepi megemlékezést az idén megtisztelte jelenlétével az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes is, több volt régi hallgatónk és kollégánk, akik meghatottan mondtak köszönetet a műsor után a résztvevő diákoknak.

Az emlékezés befejezéseként koszorúzásokra került sor a Magyar Öttusa Szövetséggel és a Hegyvidéki Önkormányzattal együtt, a 10 éve felavatott Hegedűs István szobornál.  Az Öttusa Szövetségből Martinek János (kétszeres olimpiai- és négyszeres világbajnok) és Pálvölgyi Miklós után az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Osztályának munkatársai (Gilicze Zoltán és Gonda Attila), a család nevében Virág Andrea, Hegedűs István leánya, végül Dr. Hamar Pál, az oktatási ügyekkel megbízott vezető helyezett el koszorút a szobor talapzatánál, majd a Főépület I. emeleti, végül a Kollégium Győri úti falán elhelyezett emléktáblánál.

Befejezésül álljon itt a  szereplők névsora: Ábrahám Vanda, Bozi András, Ekanem Bálint, Gintner Domonkos, Illés Flóra, John Dylan Bermejo DeVal, Kertész Réka, Laskovics Tímea, Makó László, Mads Vetli Hjerskov, Michl Dorottya, Patakfalvi Edit, Popovics Polett Nelli, Szijártó Mátyás, Szkokán Mónika, Vránics Ildikó

Köszönet minden segítőnknek és a megemlékezést értő és érző szívvel végighallgató közönségnek.

A műsor hatása sokáig elkísér majd minket.

szöveg: Nemerkényi Krisztina, a műsor szervezője, a TF műhely elnöke | fotó: Kerekes Zoltán, Fazakas Mónika és Hodován Juli

“És meghaltak dicsőn, mint az istenek”
megjelent: 2014. október 7, kedd

Kegyeibe fogadott minket az időjárás az aradi vértanúkra emlékezés napján, október 6-án.

Kora őszi napsütés ragyogta be a D-épület előtti udvart, amikor dél körül felcsendült a zene, mely a hallgatókat és dolgozókat hívta az ünnepi megemlékezésre.

Az aradi vértanúk ünnepén (2014)

A leányok és fiúk ünnepi öltözetben, TF sálban és nyakkendőben várták a kezdést.  Kezükben nemzeti színű és gyászszalaggal, hogy amikor a műsorban a szereplők megnevezik a vértanúkat, odasétáljanak a kettős kopjafa körül felállított 14 kis keresztek egyikéhez és felkötözzék azokat.

Az órákról érkező hallgatók (sokan sortban, vagy éppen dzsúdó ruhában) hallgatták az emlékező verseket, szövegrészleteket.  A méltóságteljes és megható műsor csúcspontja a koszorúzás volt, amivel a TF közössége lerótta tiszteletét az Aradon kivégzettek előtt.  A Szózat eléneklésével, majd mécsesek gyújtásával fejeződött be a megemlékezés.

Délután, amikor az udvar sportolásból hazainduló gyerekekkel telt meg, édesanyák és nagymamák gyermekeik, unokáik kezét fogva sétálgattak a keresztek között, sorolva a neveket, mesélve az aradi hősökről.

A sötétedő udvaron még pislogtak a mécsesek a keresztek előtt, emlékeztetve az Aradon kivégzett tábornokokra és Batthyányi Lajos miniszterelnökre.

Nyugodjanak békében.

(nhk)


Lángoljon a Világegyetem!
megjelent: 2014. március 18, kedd

Ezzel a címmel tartotta ünnepi megemlékezését a TF műhely és TF-es barátaik március 13-án ebédszünetben, az aulában. A műsort megtisztelte jelenlétével Dr. Tímár József, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese is.

ܜnnepi megemlékezés 1848-ról (2014)

A jelentős számú szereplőgárda mintegy 30 perces műsort adott elő, melyben a versek mellett tánc, néptánc, furulya és ének is szerepet kapott.

Tánc:

Néptánc:

Ének:

Vers:

A nem túl nagyszámú, de értő közönség nagy tapssal jutalmazta a szép műsort és a lelkes szereplőket.  Ők voltak azok: Bozi András, Ekanem Bálint, Falatovics Ádám, Gintner Domonkos, Illés Flóra, Kiss Annamária, Kovács Dorina, Michl Dorottya, Mikolai Marcell, Németh Viktor, Patakfalvi Edit, Szekeres Gábor, Szijártó Mátyás, Szokol Balázs, Vránics Ildikó, Zavarkó Máté.

Köszönet a segítőinknek: Budavári Dániel és Pausz Tamás zászlóvivőknek, Füstös Fanni fotósnak és Pap Eszter videósnak.

szöveg: Nemerkényi Krisztina, a TF műhely elnöke, a műsor összeállítója |  fotók: Füstös Fanni | videó: Pap Eszter

kapcsolódó: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

Egy nép úgy határozott
megjelent: 2013. október 25, péntek

A forradalom zenéjére, Beethoven Egmont nyitányára gyülekeztek a nézők (tanárok és hallgatók) az aulában október 21-én, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezzünk. Az eseményen tiszteletét tette a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kulturális és Közművelődési Osztályának vezetője, Gilicze Zoltán és munkatársa Praimajer Mária is, de ott voltak a TF 1956-ban tanult és végzett diákjai közül is néhányan.

Egy nép úgy határozott (TF műhely, 2013. október 23.)

Az idén sok új arc, elsős, vagy először szereplő „fellépő” volt, ami új színfoltot vitt a műsorba. Az új szavalók mellett kitűnő énekesek is csatlakoztak hozzánk, akik a versek között rock-operákból, filmekből vett részletekkel, megzenésített versekkel tarkították a műsort. Táncosaink is „hozták a formájukat” hangsúlyozva, hogy a TF azért mégis csak a sportmozgás „fellegvára”.

Az idei műsorban egy francia és egy török Erasmus-hallgatót kértem fel szereplésre: ők az 1956-os eseményekhez kapcsolódó saját irodalmukból idéztek, anyanyelvükön (a közönség pedig magyarul olvashatta a kivetített műveket). A műsor végén az 1956-ban IV. évfolyamos Poppé György kért szót, és Verbényi József, akkori tanára, és saját élményeiről tartott egy rövid beszámolót.

A megemlékezésről felvételt készített a Hegyvidék Televízió is, és nagyjából 10 nap múlva tűzi műsorára ünnepi megemlékezésünket.

Az esemény a Szoborparkban, Hegedűs István szobránál folytatódott, ahol a TF dékánja és dékánhelyettese, valamint a Magyar Öttusa Szövetség vezetősége, olimpiai bajnoktársak és tanítványok, a Hegyvidéki Önkormányzat és Hegedűs István leánya helyezett el koszorút a fiatalon elhunyt sportoló szobránál. Ezt követően még a Főépület félemeleti és a Kollégium falán lévő emléktábláknál is koszorúk elhelyezésére került sor.

Az ünnepi emléksorozat 29-én este 6 órakor a Tabán moziban levetítésre kerülő „A halálraítélt” című filmmel folytatódik. November 4-én reggel 7.55-kor pedig a Győri úti udvaron álló kopjafánál, mécsesgyújtással emlékezünk az áldozatokra.

Az aula az idén sem telt meg, pedig a fellépők megérdemeltek volna egy nagyobb közönséget, mind az oktatók, mind a hallgatók részéről.

Végezetül álljon itt azok neve, akik ebben a szép emlékezésben részt vettek: Bozi András, Ekanem Bálint, Halil Karagöl, Illés Flóra, Ion Harriet, Kiss Annamária, Kovács Dorina, Michl Dorottya, Patakfalvi Edit, Szijártó Mátyás, Zavarkó Máté.

szöveg: Nemerkényi Krisztina (a műsor összeállítója) | fotó: Füstös Fanni

kapcsolódó: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...