embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


A Költészet Napja
megjelent: 2016. április 12, kedd

2016. április 11-én a TF műhely tagjai egy flashmob keretében, rövid műsorral emlékeztek meg a Költészet Napjáról.

A Költészet Napja

Az ebédszünetben, a Kollégium udvarán, kellemes időben hangzottak el különböző hangulatú (részben megzenésített) versek Kosztolányitól, Adytól, József Attilától, Kányáditól, illetve Varró Dánieltől. A kisszámú, de lelkes közönség örömmel fogadta ezt a rövid, üdítő  eseményt.

fotó: Fazakas Mónika és Nemerkényi Krisztina

90 éves Jubileumi és Jótékonysági Est
megjelent: 2015. december 3, csütörtök

Szombat este (november 28-án) tartotta a Testnevelési Egyetem az alapításának 90. évfordulójára rendezett bált, ami – a tűzeset miatt – egyben Jótékonysági Estté is változott.

A nagyszabású eseményre az Iparművészeti Múzeum impozáns Aulájában került sor. A terem gyönyörűen és elegánsan volt berendezve, kellemes, meleg fény világította meg a hófehérbe öltöztetett asztalokat, székeket, valamint az Aula díszes falát, mintázatát.

90 éves Jubileumi és Jótékonysági Est

Az előtérben szépen felöltözött hallgatók fogadták, irányították vagy kísérték az érkező vendégeket. Mellettük kerültek felállításra azok a táblák, amelyeken a nagyrészt megsemmisült és megsérült kézlenyomatok – a Magyar Sportcsillagok Fala – rekonstrukciójához és a majdan létesítendő Emlékmúzeum létrehozásához adakozhattak a vendégek.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Balog Zoltán és Dr. Simicskó István miniszter urak a fővédnöki, míg Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony és Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár úr a védnöki tisztségekre elfogadták a felkérést. A volt köztársasági elnök Schmitt Pál és több társegyetem rektora is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

Hamar megtelt a terem. Sok régi ismerős arc bukkant fel. Természetesen a TF-en tanult sportolók is eljöttek partnereikkel; közülük a kajakosok és a labdarúgók képviseltették nagyobb számban magukat. A legnépesebb létszámban pedig a TF dolgozói (tanárai és munkatársai) jelentek meg.

Az esemény Mocsai Lajos rektor úr köszöntőjével kezdődött, amellyel megnyitotta az Estet. Majd következett a műsor, amelynek számai nem egy tömbben, hanem több részletben kerültek bemutatásra az est folyamán.

Elsőként hallgatóink „90 év 3 percben” címmel mutattak be táncot, változatos koreográfiával és zenére, majd következett egy opera-blokk, amelyben a testnevelő tanárként végzett, de operaénekesként híressé vált Németh József hozta el barátait, és különböző operákból mutattak be áriákat. Később a TF műhely emlékezett – képek vetítésével – a 90 éves TF-re és a tragikus tűzesetre, amely egy dallal és közben bemutatott tánccal fejeződött be, és amely a TF-es létet, az ahhoz kapcsolódó érzelmeket mutatta be. Végül az RG-s leányok szép és felemelő karika- és szalagbemutatója fejezte be a műsort, amelyben a jövő évi Riói Olimpia képét is felvillantották.

Az est folyamán még egy fontos esemény zajlott: ez alkalommal került sor a hagyományos TF-es díjak átadására is. Dr. Istvánfi Csabának, Mocsai Lajos rektor úr a Rector Emeritus díjat nyújtotta át, aki egyetemünk rektoraként végzett kiemelkedő, iskolateremtő munkájáért, a Testnevelési Egyetem fejlődését és gyarapodását elősegítő tevékenységéért, egész életművéért érdemelte ki ezt a kitüntető címet, és aki a TF történetében ezen egyedülálló cím mellett a TF Aranygyűrű kitüntetésben is részesült. Az idén még két vezető pozícióban volt kolléga kapta meg a „TF Aranygyűrű” elismerést: Dr. Gombocz János és Dr. Pavlik Gábor professzor urak, akik életművükkel hozzájárultak az intézmény küldetésének magas szintű teljesítéséhez.

A Dr. Hepp Ferenc díjat hazai és nemzetközi tudományos tevékenységének elismeréseként, a sporttudomány területén elért kiemelkedő eredményeiért Dr. Nemes András, a Kerezsi-díjat az oktató-nevelő munkában, szakember-képzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, „iskolateremtő” tevékenységért Dr. Reigl Mariann, a Pro Universitate díjat pedig – iskolateremtő oktató-, kutatómunkájáért és tudományos tevékenységért – Dr. Szikora Katalin docensek vehették át.

Eközben persze – a műsorszámok között – szolgálták fel a vacsorát, ami finomnak, ízletesnek és elégnek is bizonyult az előételtől a desszertig.

A desszert egy TF-es torta volt. A csokoládétortán a marcipán kék és fehér színben pompázott, amelyet rektor úr és felesége vágott fel.

Majd következett a tánc: a zenét a Vegas Showband szolgáltatta, akik remek slágerekből állították össze az est programját, így hamarosan a vendégek – fiatalabbaktól az idősebbekig –megtöltötték a táncteret. Az Est éjjel kettőig tartott: ekkorra nagyrészt már csak a legfiatalabb korosztály tartott ki.

A 90 éves Jubileumot méltó módon ünnepeltük meg és adományainkkal hozzájárultunk egy nemes cél eléréséhez is.

fotó: Papp György

Diplomaosztó
megjelent: 2015. július 24, péntek

Vasárnap már reggel hat órakor igen mozgalmas látvány fogadott a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. Többen színpadot építettek, sokan a csarnokot díszítették, a technikusok a hangosítás technikai feltételeit teremtették meg, ezalatt a TF-es csapat tagjai az ültetési rendet, az eskütétel szövegét és a diplomákat rakodták.

Diplomaosztó 2015. július 19.

Hét órára a TF-es hallgatók hostess csapata is megérkezett; kezdődhetett az eligazítás. Hamarosan mindenki elfoglalhatta a helyét és tette a dolgát.

Fél kilenc fele már szállingóztak az érintettek is, a frissen diplomát szerző hallgatók. A nézőtér is lassan benépesült a hozzátartozókkal. Minden készen állt a kezdésre.

Tíz órakor fel is csendült Beethoven Örömódája, amelyre a TF vezetősége – a magyar és TF zászlót követve – bevonult. Kezdetét vette az ünnepi szenátusi ülés.  A köszöntő beszédet Mocsai Lajos rektor úr tartotta, aki a 90 éves jubileumát ünneplő Testnevelési Egyetem megalapításában résztvevő nagy elődök méltatása után az egyetem előtt álló feladatokat és lehetőségeket tárta az ünneplő közönség elé. A következőképpen fogalmazott: “Amire vállalkoztunk, az nem egyéb és nem is csekélyebb dolog, mint az, hogy a testkultúra őreként és továbbfejlesztőjeként támogatjuk a sport valamennyi szegmensét. Bátran állunk a nagy erőpróbák előtt, mert csak így válhatunk sikeres egyetemmé, a magyar sport humánerőforrás hátterét biztosító intézményévé, a testkultúra, a sporttudomány első számú hazai képviselőjévé.”

Beszédének központi témája nem csak a sportban, hanem az élet bármely területén a tiszta lelkiismerettel elvégzett kemény munka – mint legfőbb érték – köré épült, mely az emberi méltóság, megbecsülés és a siker egyedüli záloga.

A haza bölcsét, Deák Ferencet idézte: “Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.”

Kiemelte, hogy a végzett hallgatók, fiatal kollégák a sport intellektuális, morális, és gazdasági erőforrásai, jövőjének alakítói, egyúttal kérte a friss diplomásokat, hogy mindenkor legyenek hűek, igazodjanak egy szilárd belső erkölcsi értékrend alakította irányvonalhoz és érezzék választott hivatásuk felelősségének súlyát annak tükrében, hogy milyen tartalmú tudást adnak át a felnövekvő generációknak, mellyel nem csak saját jövőjüket, boldogulásukat alakítják, hanem egy egészséges, sportszerető nemzet jövőjére és boldogulására is hatással vannak.

Hangsúlyozta, hogy bizonyosan sok nehézség és lemondás áll még előttük, de meggyőződése szerint készen állnak arra, hogy értelmet adva saját életüknek, alázattal szolgálják a jövő nemzedékeit, akár testnevelőként, edzőként, kineziológusként vagy menedzserként. Itt jegyezte meg, hogy a “szolgálat” szó különbözteti meg a “pályát” a “hivatástól”. Vannak sajátos életpályák, melyek bizonyos végzettséget, rátermettséget, elkötelezettséget kívánnak, de hivatásról általában akkor beszélünk – mondta – mikor ezek mellé társul az a késztetés, hogy a napi feladatok ellátásával és teljesítésével embertársainkat szolgáljuk, akár lemondások árán és a nehezebb utat választva is. Ünnepi beszédének zárásaként megkülönböztetett köszönetét és tiszteletét fejezte ki a szülőknek, hogy biztosították mind az erkölcsi, mind az anyagi hátteret gyermekeik továbbtanulásához.

Majd Simicskó István, sportért felelős államtitkár úr emelkedett szólásra, aki a hallgatók előtt felvázolta a sportoló nemzet már és még megvalósulás előtt álló koncepcióját, és felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy helyük és fontos szerepük van ebben a programban.

Immár 25 éves szokás szerint először a Mesteredzői díj átadására került sor. A Magyar Edzők Társasága minden évben kiírja a pályázatot a Mesteredzői címért, amit csak az arra érdemes, a sport bármely területén eredményes és sikeres edzők kaphatnak meg. Most is négy ilyen díj átadására került sor, amelyet Szabó Bence, a MOB főtitkára, Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke nyújtott át Györe Lajos vízilabda, Pongrátzné Vasvári Erzsébet sportlövő, Sántics Béla úszó és Takács Péter öttusa szakedzőnek. Az idén három Életműdíj átadására is sor került. Antalovits Ferenc súlyemelő, Czigány Károly vízilabda és Giczy Csaba kajak-kenu szakedzők több évtizeden át végzett magas színvonalú munkájukért nyerték el a kitüntető címet. Mocsai Lajos rektor úr is kézfogással köszöntötte őket.

Kollégánk, dr. Fekete Béla nyugállományban lévő egyetemi adjunktus, a kézilabda tárgy oktatója, a Sportjáték Tanszék volt munkatársa Felsőoktatásért emlékplakettet vehetett át Simicskó István államtitkár úrtól.

A 2014-es önállóvá válásunk óta immár második alkalommal avattunk doktorokat a Testnevelési Egyetemen. Most négy PhD hallgató védte meg disszertációját és szerezte meg a doktori címet, köztük  TF-es kollégáink, Kalmár Zsuzsa és Németh Endre egyetemi adjunktusok.

Ekanem Bálint, a TF műhely tagja egy énekszámmal emelte az ünnepélyességet, majd a diplomáikat átvevő hallgatók Diós Bence friss diplomás MA testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató előmondása után ismételték el az eskü szövegét.

Ezután következett a hallgatók számára a nap fénypontja, a diplomák átvétele. A különböző szakokon végzett hallgatók egyesével mentek fel a színpadra, és vették át diplomájukat a rektortól.

A végzett hallgatók nevében Nagy Máté MSc Sportmenedzser szakos hallgató tartott búcsúbeszédet, ami nem annyira szomorkásra, mint inkább vidámra, a szép TF-es évek részleteit visszaidézve, néhol kimondottan humorosra sikeredett, amit a közönség, a hozzátartozók is jól értettek; legalábbis az ott is felcsattanó nevetések és felhördülések ezt jelezték.

A TF műhely tagjai (Patakfali Edit és Szkokán Mónika) egy RG bemutatóval búcsúztatták a friss diplomásokat, amit a Honfoglalás című film “Kell még egy szó” betétdalára adtak elő, nagy sikert aratva mind a hallgatók, mind a közönség körében.

Hagyományteremtő céllal, a Testnevelési Egyetemen új szokással fejeződött be a diplomaátadási ünnepség: az idén először talárba öltözött hallgatók sapkájukat feldobva szabadultak meg a 3-5 (esetenként 7-8) évig tartó egyetemi éveiktől. Abban bizonyos vagyok, hogy mindannyiuk szívében megőrződik a TF és az ősi jelszónk: “Szellemet, erőt, erkölcsöt egyesíts”.

Az ünnepi ülés vezetőségének elvonulása után a hallgatók még hosszú ideig fényképezkedtek a TF zászlai előtt csoport- vagy évfolyamtársaikkal, illetve rokonaikkal.

A MOM Sport Uszoda és Sportközpont levegős, légkondicionált csarnoka kitűnő helyszínválasztásnak bizonyult a nyári hőségben. Az ünnepség nagyon jól és szépre sikeredett, és reméljük, hogy örök élményként marad meg a hallgatók és hozzátartozóik szívében.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György (képek letöltése egyben >>>)


A pedagógusokat és a jubileumi diplomásokat köszöntöttük
megjelent: 2015. június 18, csütörtök

A kora hajnalban kitárt ajtók csak kissé tudták hűteni az Aula levegőjét, ahol 12-én, pénteken már 12 óra előtt kezdtek gyülekezni a jubileumi diplomaátadóra, illetve a pedagógusnapra érkezők.

Pedagógusnap 2015

Bár tudjuk, hogy a jubileumi diplomásoknak a Hepp-terem (akkori nevén Beloiannisz, majd Díszterem) volt az a hely, ahol minden ünnepséget megtartottak, a nagy hőség annyira felmelegítette annak levegőjét, hogy azt nem lehetett volna lehűteni.  No, meg ott van az a lépcsősor. Bár, be kell valljam, alig volt a kitüntetettek között, aki csak nehézségek árán jutott volna fel a terembe: mindannyian határozott, “stramm testnevelő tanáros” léptekkel mentek átvenni az oklevelet.

Nem csak mi készültünk az ünnepségre, hanem az aranydiplomások közül egy volt hallgató is, aki már jóval az esemény előtt egy-egy diploma-hengert helyezett el a székeken, benne az évfolyam-tablóval, a névsorral, a hengeren a régi fotóval és névvel: így tudták meg, hogy kinek hova kell ülnie.

Jelenlétével megtisztelte az eseményt Lindner Ernőné, Zsuzsika néni is, az egyetlen olyan végzett hallgatónk, aki már gránit oklevéllel rendelkezik (Zsuzsika nénit 100. születésnapján köszöntöttük otthonában, az erről készült cikk itt olvasható).  Sok hallgató örült jelenlétének, hiszen egyik kedvenc tanáruk volt.

Az ünnepség egy szavalattal indult (ezt és a később elhangzott dalokat a TF műhely tagjai adták elő). A köszöntőt Mocsai Lajos rektor tartotta, aki megígérte, hogy az ismét önállóvá vált Testnevelési Egyetem megőrzi, illetve feleleveníti a TF-es hagyományokat. Kiemelte, hogy a most okleveleket átvevő évfolyam azért is különleges, mert közöttük számtalan olyan személy van, aki jelentős szerepet játszott mind a magyar sportban (többszörös olimpiai bajnok vagy helyezett, országos bajnok, szövetségi kapitány, válogatott edző), mind az egyetem életében (professzorok, dékánhelyettesek, tanszékvezetők, tanár kollégák). A pedagógusnapi ünnepi beszédet Gombocz János tanár úr tartotta, aki a tőle megszokott stílusban (egy gyermekkorából felvillanó emlékképből levezetve) emelte ki a testnevelő tanárok egyik legfontosabb feladatát: a rendre és fegyelemre nevelést; sokaknak nagy tetszésére.

Jó volt újra látni az oklevelet átvevők (2 vas, 25 gyémánt, 76 arany diploma átadására került sor) között ülő volt kollégáinkat, és visszaemlékezni a velük eltöltött időkre. A következő programpontként aranydiplomás kollégánk, Tóth Ákos mondott köszönetet és emlékezett kedves szavakkal a régi, szép TF-es időkre, majd megnéztük Ákos 1995-ben az intézményről készített “Ki viszi át a szerelmet” című filmjét, amely visszaidézte, no, nem az 50, hanem “csak” a 20 évvel ezelőtti hangulatot. Mai felgyorsult világunkban ez már történelem.

3 óra körül pedig egy kis állófogadás következett a szoborparkban, ahol levegős környezetben, kellemesen beszélgetve, a pedagógusként kapott egy-egy szál virággal a kezünkben idéztük fel a régmúlt, vagy az ünnepség egy-egy szép pillanatát.

A kollégák közül azok, akik ott voltak – sajnos csak kevesen – felemelő élményként élték meg és fognak emlékezni erre a napra, azért „imádkozva”, hogy a most végző hallgatók is ennyire a magukénak érezzék a TF-et, és ilyen örömmel térjenek majd vissza 20 vagy 50 év múlva.

Szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György


A Nemzeti Összetartozás Napja
megjelent: 2015. június 5, péntek

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a TF műhely Kulturális Egyesület megemlékezést tartott a Hepp Ferenc teremben.  A zenés irodalmi műsor keretében elsősorban határon túli költők verseivel, illetve írásaival idéztek fel tényeket és érzelmeket az elmúlt 95 évből.

A Nemzeti Összetartozás Napja

fotó: Varga Ferenc


Flashmobbal emlékeztünk a Költészet Napjára
megjelent: 2015. április 10, péntek

Csodaszép időben, csütörtökön fél 1-kor került sor a TF-en a Költészet Napját megünneplő flashmobra. Az egyetemi élet sajátosságai miatt a csütörtöki ebédidőre esett a választásunk.

A Költészet Napja (2015)

A versek különböző helyszínekről hangzottak el a TF műhely tagjai* és néhány kolléga** előadásában: volt, aki a Főépület első emeleti ablakában, volt, aki az udvaron, egy kövön állva, volt, aki a Marketing Osztály ablakából, vagy a parkba vezető lépcsősoron állva mondta el versét. Nagy örömünkre Mocsai Lajos rektor úr elfogadta a felkérést és csatalakozott a szavalókhoz: ő a Rektori Hivatalhoz vezető lépcsősoron állva mondta el versét. Az esemény záró számaként pedig egy megzenésített verset hallhattunk, saját gitár kísérettel.

A nézők nagy többségét adó kollégák az udvaron állva hallgatták végig a kb. 10 perces mob-ot. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk: a szerdai zuhogó esőben csak vágyakozhattunk erre a jó időre, ami szerencsére bejött. Így kimondottan jól esett az ebédidő egy részét ily módon – szellemi táplálékkal – eltölteni.

Már csak egy kérdés maradt: hogyan lehetne a hallgatóságot is rávenni arra, hogy minél többen vegyenek részt az ilyen eseményeken? A jövő próbálkozásai majd megadják a választ erre a kérdésre.

* Illés Flóra, Kurucz Anita, Laskovics Tímea, Michl Dóra, Vránics Ildi
** Heintz Bernadett, Vízkeleti László

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Fazakas Mónika

Összdolgozói értekezlet és karácsonyi ünnepség
megjelent: 2014. december 19, péntek

A TF közössége 18-án, csütörtökön, összdolgozói értekezlet keretében találkozott először hivatali minőségében a frissen kinevezett rektorral, Mocsai Lajossal.

Összdolgozói értekezlet és karácsonyi ünnepség

Az aulát szinte teljesen megtöltő oktatók, tanárok, adminisztratív dolgozók, néhány érdeklődő PhD és nappalis hallgató jelenlétében megtartott értekezleten Mocsai Lajos felvázolta elképzeléseit a TF jelenével és jövőjével kapcsolatban, megemlítve a tervezett szerkezeti változtatásokat is. Ekkor került sor a kancellár, Genzwein Ferenc első hivatalos, az egész TF előtt történő bemutatására is. Mocsai Lajos megköszönte Sterbenz Tamásnak munkáját, aki ideiglenes intézményvezetőként igazgatta a TF mindennapjait csaknem 4 hónapon keresztül, és egyben megbízta az általános rektorhelyettesi pozíció betöltésével.

Ezt követően a résztvevők átsétáltak a Főépületbe, ahol az ünnepien feldíszített Hepp Ferenc teremben először meghallgatták a TF műhely és TF-es barátaik már évek óta megszokott, színvonalas karácsonyi műsorát.

Összdolgozói értekezlet és karácsonyi ünnepség

Az egyéni és közös énekekkel, tánccal, verssel és prózával, zenével tarkított műsor az idén is nagy sikert aratott.  A műsor után még leültünk egy rövid beszélgetésre, majd békés boldog ünnepeket kívánva visszamentünk dolgozni.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | kép: Farkas Judit

Szubjektív vélemény az évnyitóról
megjelent: 2014. szeptember 2, kedd

Jó érzés ismét TF-esnek lenni!

Tegnap volt az ismét önállóvá váló TF első tanévnyitója az Aulában.

Mi, a TF-en oktatók és dolgozók, talán nagyobb “izgalommal” vártuk az eseményt, mint az elsős hallgatók zöme, hiszen nekünk ez egy régi “új kezdet”-et jelentett.

Valahogy másként nézett ki az Aula is. Pedig már megszoktuk, hogy minden évben új hallgatók sokasága tölti meg a termet. Ez most sem volt másként.

Talán a hangulat, talán a várakozás, talán a rég nem látott kollégák arcai tették azzá.

Sok volt, most már nyugdíjas kollégánk érezte azt, hogy részt kell vennie ezen az ünnepi megnyitón.  Így nem csak a hallgatók számára fenntartott helyek, hanem az első két sor is “tömve” volt.

Az ünnepi hangulatot emelt az a tény is, hogy a megnyitót 3 magas rangú állami vezető tisztelte meg jelenlétével: Dr. Simicskó István, sportért felelős államtitkár (aki rendszeres résztvevője ünnepi üléseinknek) mellett itt volt Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, és Kiss Norbert, sportért felelős helyettes államtitkár is.

A pulpituson ült természetesen az intézmény ideiglenes megbízott vezetője, Dr. Sterbenz Tamás docens úr, és két leköszönő dékánhelyettesünk is, Dr. Hamar Pál és Dr. Berkes István, akik  mind – az átmeneti jelleget hangsúlyozva -, talár nélkül vettek részt az eseményen.

Sterbenz Tamás beszéde nyitotta az eseményt, amelyben – többek között – megköszönte Dr. Radák Zsolt leköszönő dékán mintegy kétéves munkáját. Beszéde végén – egy igazi TF-es sportos “performance”-szal –, a kosárlabdában használatos feldobással indította az évet.

A beszédek után a TF által adományozható díjak átadására került sor: Dr. Faludi Judit a Pro Facultate, Dr. Szmodis Márta a Kerezsi Endre, míg Dr. Hamar Pál a Hepp Ferenc díjat érdemelte ki. A díjak átadásán a díjat alapítók rokonai is részt vettek.

A hangulatot fokozta két műsorszám is, amit a TF műhely két tagja, Ekanem Bálint (ének) és Kiss Annamária (tánc) adott elő, nagy sikerrel.

Nagyon szép látvány volt az a sok (csaknem 380) hallgató, akik a TF-es kendőben és nyakkendőben várták, hogy a megbízott intézményvezető úr kézfogásával az egyetem polgáraivá fogadja őket. Az ünnepélyes eskütétellel pedig elfogadták a TF ősi jelszavát: “Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!”.

Az eső sajnos elmosta a tanévnyitó betervezett záró aktusát: a zászlófelvonást, ami a D-épület előtt történt volna meg, néhány hallgató sportos megjelenésével együtt.

Így – miután az elsősök átvették a TF zászlaját a végzett hallgatóktól – az Aulában, a Szózat eléneklésével zárult az esemény.

A tanévnyitó nagyon szépre sikeredett, méltó volt az újjászülető TF-hez!

Nemerkényi Krisztina

Beszámoló A gyógytestnevelés mint hungarikum című konferenciáról
megjelent: 2014. május 30, péntek

Május 23-án A gyógytestnevelés mint hungarikum címmel nagysikerű Országos Továbbképzést rendezett a Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesülete és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara.

Beszámoló A gyógytestnevelés mint hungarikum című konferenciáról

Az ország gyógytestnevelő-tanár társadalmának színe-java képviseltette magát az eseményen. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Radák Zsolt, Karunk dékánja, és Dr. Hamar Pál, általános dékánhelyettes is.

A zsúfolásig megtelt Hepp Ferenc teremben Prof. Dr. Radák Zsolt köszöntötte a konferencia résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a gyógytestnevelés fontosabb Karunk számára, mint valaha, hiszen a szakpáros tanárképzésben a testnevelőtanár szak párja, és különleges, a testkultúra és a medicinális ismeretek interdiszciplináris tudományterülete, amely a gyógytestnevelő-tanárképzésünk színes és felelősségteljes feladatait adja. Eredményes, hasznos tanácskozást kívánt.

Ezt követően a Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina tanárnő vezette TF Műhely tagjai, Kiss Annamária és Ekanem Bálint produkciója aratott a szokásosnál is nagyobb sikert.

Dr. Gunda András, a gyógytestnevelő-tanár szak szakvezető tanára, a GYGYOE elnöke bevezető gondolataiban a gyógytestnevelés rossz törvényi szabályozásából fakadó nehézségekből való kilábalás valós stációit említette meg. Azzal bíztatta a konferencia résztvevőit, hogy a töretlen lelkesedés, a jól végzett munka, mint minta, és mint életforma előbb-utóbb kivívja a társadalom teljes elismerését. A gyógytestnevelés felkeltette a döntéshozók, az oktatási tárca, a média, más civil szervezetek és a társadalom szélesebb rétegeinek érdeklődését, és ezeken a fórumokon az Elnök Úr vezette delegációk komoly diplomáciai sikereket értek el a gyógytestnevelés helyzetének normalizálása és hungarikummá nyilvánítása terén.

Vass Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség Testnevelés Stratégiai Munkacsoportjának vezetője vázolta a Szövetség 2015 és 2020 közötti időszakának sport-testnevelés stratégiai elképzeléseit az Európai Unió keretei, illetve a magyarországi viszonyok között. Kiemelte, hogy a gyógytestnevelés e rendszernek szerves része, és valamennyi terület uniós pályázati pénzekből történő fejlesztéseiből a gyógytestnevelés sem marad ki. Leszögezte, hogy a gyógytestnevelésnek vissza kell kerülnie az iskolába, ahogy a gyógytestnevelő-társadalom is óhajtja, visszahelyezve a gyógytestnevelő-tanárokat pedagógusi szerepkörükbe.

Pánger Andrea, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményének gyógytestnevelő-tanára, gyógytornász “A gyógytestnevelés szakterület a Pedagógiai Szakszolgálat rendszerében – fogalmi és eljárásrendi kérdések” címmel tartott előadást, amelyben a gyógytestnevelés jelenlegi és távlati protokollját mutatta be. Hangsúlyozta, hogy jelen protokoll egy váz, amelyet mindenkinek a saját területén kell teljessé tenni.

Dr. Gundáné Szántó Katalin gyógytestnevelő-tanár, gyógypedagógus, az SE-TSK óraadó tanára, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkatársa “Az SNI-s gyermekek gyógytestnevelése, a velük való bánásmód sajátosságai” címmel a mai közoktatásban oly jellemző inkluzív nevelés nehézségeiről számolt be a hallgatóság kifejezett érdeklődésére.  Bemutatta, kik tartoznak az SNI-s tanulók, gyermekek körébe, valamint összehasonlította a magyarországi értelmezést az EU országaiéval. Jellemezte a sérült személyiséget, és ábrázolta a gyógytestnevelés szemszögéből a velük való foglalkozás módszereit, a harmonikus személyiségfejlesztés motoros feltételeinek megteremtését, a mozgásigény felkeltésének metodikáit. Rávilágított arra a tényre, hogy csak magasabb szintű elméleti és gyakorlati megalapozottsággal biztosítható a sajátos nevelési igényű gyerekek eredményes habilitációja, rehabilitációja.

Dr. Stuber István kutatóorvos, az SE-TSK Háromdimenziós Morfológiai és Mozgáselemző Laboratóriumának vezetője a “Háromdimenziós kvantitatív vizsgálatok alkalmazása a gerincdeformitások diagnosztizálásában” címmel tartott látványos előadást. A háromdimenziós képalkotó, képmegjelenítő, mérő, modellező, mozgáselemző és műtéti navigációs rendszer, a Stereomedical rendszer sokoldalú felhasználásának bemutatásával a rendszer gyógytestnevelésbeli alkalmazásának lehetőségeit is megvilágította, és biztatta a résztvevőket a tudományos és gyakorlati együttműködésre, az eredményes gyógytestnevelő-tanári munka mérésének fontosságát hangsúlyozva.

Árva Istvánné, Gálfalviné Reé Krisztina, Dr. Gundáné Szántó Katalin, Kálmán Viktória, Nagy Zoltán, Schermann Zsuzsanna, Szőke Judit, Szűcs Bettina gyógytestnevelő-tanárok, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkaközössége “A scoliosis gyógytestnevelésének mozgásanyaga a Budapest II. kerületi gyógytestnevelő-tanár munkacsoport gyakorlatában” címmel tartottak formabontó, szakmailag kimagasló, fordulatos, a gyermekek számára kifejezetten élvezhető bemutatót.

A kerettörténetbe foglalt, négy tematikus egységre tagolódó foglalkozást Nagy Zoltán, Gálfalviné Reé Krisztina, Szűcs Bettina és Schermann Zsuzsanna vezette. Üde színfoltként a konferencia résztvevői is bekapcsolódtak a gyakorlati munkába gyógytestnevelésre utalt gyermekek, a SE-TSK gyógytestnevelő-tanár szakos hallgatói mellett.

A továbbképzés a résztvevők egyöntetű véleménye alapján abszolút betöltötte szerepét, feltöltődve, jelentős szakmai munícióval térhettek haza a továbbképzést követő GYGYOE Közgyűlés után.

szöveg: Dr. Gunda András GYGYOE elnök | fotók:  Kovács Gyöngy Anna MA gyógytestnevelő-tanár szakos, I. évfolyamos hallgató

Flashmob a magyar költészet napja tiszteletére
megjelent: 2014. április 11, péntek

A TF műhely Kulturális Egyesület tagjai, valamint TF-es barátaik villámcsődülettel, úgynevezett flashmobbal emlékeztek a magyar költészet napjára.

Flashmob a magyar költészet napja tiszteletére

Az emléknapot 1964 óta országszerte költészeti eseményekkel ünneplik az egyik legnagyobb magyar költő, József Attila születésnapján, április 11-én.

Karunkon az udvaron és a Főépület különböző helyszínein a szereplők Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Szabó Lőrinc és József Attila verseivel emlékeztek a magyar költészet nagyságaira.

A hallgatók egy része és a Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia számos résztvevője az udvaron, illetve az ablakokból nézte végig a rövid műsort, és tetszéssel fogadta az eseményt.

szöveg: Nemerkényi Krisztina ötletgazda, a TF műhely vezetője | fotó: Füstös Fanni

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...