embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Összetartozunk
megjelent: 2016. június 8, szerda

Az idén június 2-án, csütörtökön tartotta a TF műhely Kulturális Egyesület zenés-irodalmi megemlékezését a  Nemzeti  Összetartozás Napja alkalmából. A mintegy 30 perces, emelkedett hangulatú műsorban versekkel, énekkel és tánccal emlékeztünk az 1920-as Trianoni békediktátum eredményeként határon túlra került magyarokra és életükre.

A Nemzeti Összetartozás Napja 2016

A vizsgák és a felvételik közé beiktatott eseményen – a kollégák és néhány hallgató mellett – képviseltette magát a Hegyvidéki Önkormányzat is, és többen megjelentek az 50 éve végzett hallgatók, illetve a környék lakosai közül is.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó:  Kerekes Zoltán | video: Varga Ferenc

A Nemzeti Összetartozás Napja
megjelent: 2016. május 31, kedd

A TF műhely zenés-irodalmi megemlékezése 2016. június 2-án (csütörtökön) 13.00 órako lesz a Hepp Ferenc teremben.

A Nemzeti Összetartozás Napja 2016

A Költészet Napja
megjelent: 2016. április 12, kedd

2016. április 11-én a TF műhely tagjai egy flashmob keretében, rövid műsorral emlékeztek meg a Költészet Napjáról.

A Költészet Napja

Az ebédszünetben, a Kollégium udvarán, kellemes időben hangzottak el különböző hangulatú (részben megzenésített) versek Kosztolányitól, Adytól, József Attilától, Kányáditól, illetve Varró Dánieltől. A kisszámú, de lelkes közönség örömmel fogadta ezt a rövid, üdítő  eseményt.

fotó: Fazakas Mónika és Nemerkényi Krisztina

A 48-as megemlékezés
megjelent: 2016. március 17, csütörtök

Az idén nagyon korán, március 10-én tartotta az egyetem az 1848-as forradalom és szabadságharcra történő megemlékezést. A helyszín a MOM Kulturális Központ volt, amely gyönyörű környezetet teremtett a megemlékezésnek.

A 48-as megemlékezés (2016)

A szépen, piros-fehér-zöld színekkel megvilágított színpadon sorakoztak fel a szereplők, hogy előadják mintegy 35 perces műsorukat. A műsor első részében a szabadságharcról szóló versek váltakoztak Liszt zenére szalaggal és karikával előadott táncokkal. A néptánc-betét utáni részben pedig az énekek és a versek egymásutánisága következett. A Himnusz elszavalása után a Nemzeti dal eléneklésével ért véget az ünnepség. A TF tanáraiból és hallgatóiból álló közönség vastapssal hálálta meg a TF műhely és TF-es barátaik által előadott színvonalas műsort. A teljes program:

 • Madách Imre: Nem féltelek hazám! (Kurucz Anita)
 • Rakovszky József: Óda márciushoz (Illés Flóra)
 • Liszt Ferenc: Magyar fantázia (Patakfalvi Edit)
 • Radványi Sándor: Március (Vránics Ildi)
 • Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger (Pekár Attila)
 • Liszt Ferenc: Rákóczi induló (Szkokán Mónika)
 • Garay János: Szabadsági dal (Michl Dorottya)
 • Néptánc (néptáncosok)
 • Gyulai Pál: Hadnagy uram (Bozi András)
 • Petőfi Sándor: 4 nap dörgött az ágyú (Tóth Donát)
 • Margit József: Harangok dala (Horváth Móni, Vránics Ildi, Ekanem  Bálint)
 • Gyulai Pál: Szeresd magyar hazád (Laskovics Tímea)
 • Várkonyi Mátyás: Eskü (Ekanem Bálint)
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz (Latinovics Ádám)
 • Petőfi S.-Tolcsvay L.: Nemzeti dal (kórus)

Március 15-én a TF koszorút helyezett el a Gesztenyés-kertben álló emlékműnél a kerületi ünnepségen.

90 éves Jubileumi és Jótékonysági Est
megjelent: 2015. december 3, csütörtök

Szombat este (november 28-án) tartotta a Testnevelési Egyetem az alapításának 90. évfordulójára rendezett bált, ami – a tűzeset miatt – egyben Jótékonysági Estté is változott.

A nagyszabású eseményre az Iparművészeti Múzeum impozáns Aulájában került sor. A terem gyönyörűen és elegánsan volt berendezve, kellemes, meleg fény világította meg a hófehérbe öltöztetett asztalokat, székeket, valamint az Aula díszes falát, mintázatát.

90 éves Jubileumi és Jótékonysági Est

Az előtérben szépen felöltözött hallgatók fogadták, irányították vagy kísérték az érkező vendégeket. Mellettük kerültek felállításra azok a táblák, amelyeken a nagyrészt megsemmisült és megsérült kézlenyomatok – a Magyar Sportcsillagok Fala – rekonstrukciójához és a majdan létesítendő Emlékmúzeum létrehozásához adakozhattak a vendégek.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Balog Zoltán és Dr. Simicskó István miniszter urak a fővédnöki, míg Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony és Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár úr a védnöki tisztségekre elfogadták a felkérést. A volt köztársasági elnök Schmitt Pál és több társegyetem rektora is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

Hamar megtelt a terem. Sok régi ismerős arc bukkant fel. Természetesen a TF-en tanult sportolók is eljöttek partnereikkel; közülük a kajakosok és a labdarúgók képviseltették nagyobb számban magukat. A legnépesebb létszámban pedig a TF dolgozói (tanárai és munkatársai) jelentek meg.

Az esemény Mocsai Lajos rektor úr köszöntőjével kezdődött, amellyel megnyitotta az Estet. Majd következett a műsor, amelynek számai nem egy tömbben, hanem több részletben kerültek bemutatásra az est folyamán.

Elsőként hallgatóink „90 év 3 percben” címmel mutattak be táncot, változatos koreográfiával és zenére, majd következett egy opera-blokk, amelyben a testnevelő tanárként végzett, de operaénekesként híressé vált Németh József hozta el barátait, és különböző operákból mutattak be áriákat. Később a TF műhely emlékezett – képek vetítésével – a 90 éves TF-re és a tragikus tűzesetre, amely egy dallal és közben bemutatott tánccal fejeződött be, és amely a TF-es létet, az ahhoz kapcsolódó érzelmeket mutatta be. Végül az RG-s leányok szép és felemelő karika- és szalagbemutatója fejezte be a műsort, amelyben a jövő évi Riói Olimpia képét is felvillantották.

Az est folyamán még egy fontos esemény zajlott: ez alkalommal került sor a hagyományos TF-es díjak átadására is. Dr. Istvánfi Csabának, Mocsai Lajos rektor úr a Rector Emeritus díjat nyújtotta át, aki egyetemünk rektoraként végzett kiemelkedő, iskolateremtő munkájáért, a Testnevelési Egyetem fejlődését és gyarapodását elősegítő tevékenységéért, egész életművéért érdemelte ki ezt a kitüntető címet, és aki a TF történetében ezen egyedülálló cím mellett a TF Aranygyűrű kitüntetésben is részesült. Az idén még két vezető pozícióban volt kolléga kapta meg a „TF Aranygyűrű” elismerést: Dr. Gombocz János és Dr. Pavlik Gábor professzor urak, akik életművükkel hozzájárultak az intézmény küldetésének magas szintű teljesítéséhez.

A Dr. Hepp Ferenc díjat hazai és nemzetközi tudományos tevékenységének elismeréseként, a sporttudomány területén elért kiemelkedő eredményeiért Dr. Nemes András, a Kerezsi-díjat az oktató-nevelő munkában, szakember-képzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, „iskolateremtő” tevékenységért Dr. Reigl Mariann, a Pro Universitate díjat pedig – iskolateremtő oktató-, kutatómunkájáért és tudományos tevékenységért – Dr. Szikora Katalin docensek vehették át.

Eközben persze – a műsorszámok között – szolgálták fel a vacsorát, ami finomnak, ízletesnek és elégnek is bizonyult az előételtől a desszertig.

A desszert egy TF-es torta volt. A csokoládétortán a marcipán kék és fehér színben pompázott, amelyet rektor úr és felesége vágott fel.

Majd következett a tánc: a zenét a Vegas Showband szolgáltatta, akik remek slágerekből állították össze az est programját, így hamarosan a vendégek – fiatalabbaktól az idősebbekig –megtöltötték a táncteret. Az Est éjjel kettőig tartott: ekkorra nagyrészt már csak a legfiatalabb korosztály tartott ki.

A 90 éves Jubileumot méltó módon ünnepeltük meg és adományainkkal hozzájárultunk egy nemes cél eléréséhez is.

fotó: Papp György

1956-ra emlékeztünk
megjelent: 2015. október 22, csütörtök

A 21-én szerdán 12-re érkezőket (a TF vezetőségét, tanárait és hallgatóit) ünneplőbe öltözött hallgatók fogadták a MOM Kulturális Központ színháztermének bejáratánál.  A TF-en történt tűzeset miatt, a megszokott helyszín helyett (Aula) kényszerültünk arra, hogy máshol emlékezzünk.  A MOM Kulturális Központ sietett segítségünkre.

56-ra emlékeztünk (2015. október 21.)

Rengetegen jöttek, így a műsorlap hamar elfogyott. Zsúfolásig megtelt a színházterem. Sokan állva hallgatták végig az ünnepi megemlékezés műsorát. Mindenki úgy érezte, hogy most, e tragédia után, együtt kell lenni, bizonyítva a TF-esek egységét!

A tiszta feketébe öltözött szereplők, nemzeti színű szalaggal a bal karjukon egy 40 perces műsort adtak elő. Ebben ismételten felvillantották sokfajta képességeiket: volt, aki prózát, volt, aki verset mondott, volt, aki táncolt vagy énekelt. A hallgatóság érzékeny lélekkel hallgatta végig a szépre sikeredett, megható és felemelő műsort, amelyben ismét feltűntek nemzetközi hallgatóink is. A NOB által támogatott nemzetközi edzőképzésben résztvevő argentin, valamint az ERASMUS egy speciális (Tudomány határok nélkül) programjában résztvevő brazil hallgató is elmondott egy-egy spanyol, illetve portugál verset, amit ezen országok költői az 56-os események hatására írtak. A magyar változatot pedig a kivetítőn olvashatták a nézők. A műsor alatt a kivetítőn  korabeli fényképek, illetve filmrészletek emlékeztettek azokra a napokra.

A közönség nagy szeretettel és nagy tapssal jutalmazta a műsort. A levegőben ott volt, hogy most fontos volt ez a közös együttlét. Ismét jó érzés volt TF-esnek lenni!

A műsor után szót kért Dr. Úrvári Sándor, volt TF-es hallgató, az 56-ban a TF-en megalakult Forradalmi Bizottság akkori egyik ifjúsági vezetője, aki nyugdíjából megspórolt pénzéből ajánlott fel a TF csarnokának újjáépítésére. A hallgatók vastapssal jutalmazták e bejelentést.

Mocsai Lajos rektor úr pedig egyrészt köszönetet mondott a kollégáknak és hallgatóknak a részvételért, amivel méltón emlékezhettünk az 56-os szabadságharcra, illetve röviden, pár mondatban beszámolt a kormányülés TF-et érintő megbeszéléséről.

A megemlékezés a TF (még rácsokkal őrzött) Szoborparkjában folytatódott, ahol a Magyar Öttusa Szövetség és a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőivel együtt Rektor Úr is koszorút helyezett el az intézmény nevében Hegedűs István szobránál.

Végül a Főépület félemeleti, illetve a Kollégium Győri úti emléktábláinak megkoszorúzásával fejeződtek be a szerdai megemlékezések.

Képek: Vasvári Ferenc (MOB), Fazakas Mónika és Monori Dániel (TF)

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
megjelent: 2015. október 8, csütörtök

Az idő megkegyelmezett nekünk október 6-án. Bár borús és hűvös volt, de az eső nem esett, így a D-épület előtti udvarra tervezett megemlékezésre már jóval a kezdés előtt gyülekeztek a kollégák és hallgatók. Az ünneplőbe öltözött I. évesek nyakában ott díszelgett a tanévnyitókor kapott TF-es sál és nyakkendő.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A 13.00-kor kezdődő műsor kicsit formabontó volt, hiszen egy néptánccal indult, majd ezt követően egy vers gondolataira engedték a fiúhallgatók félárbocra a zászlókat a D-épület előtt.

Az alkalomhoz kiválasztott verseket méltóságteljes hangulatú zenei kísérlettel adták elő a szereplők. Bár sokak számára már ismerős lehet az a pár sor, amit a tizenhárom, Aradon kivégzett tábornokról olvastak fel, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a nevekről, hanem a tábornokok származásáról, családjáról, érzelmeiről is essék szó, hiszen ezek mind kifejezik azt, hogy miért érezte magát elkötelezettnek a magyar ügy mellett számos, nem magyar származású tábornok, legyen az szerb, örmény, német vagy horvát, illetve legyen bár nemesi, vagy egyszerű paraszti származású.

A koszorúzáson a TF közössége nevében Mocsai Lajos rektor, Hamar Pál rektorhelyettes, illetve Bognár Gábor korábbi kollégánk, a TF nyugdíjas adjunktusa, vívóoktató vett részt. Bognár tanár úr nagy szerepet játszott a D-épület előtti kettős kopjafa felállításában.

Az új első éves hallgatóknak ez volt az első lehetőség arra, hogy “bemutatkozzanak” a TF közösségének.

Úgy gondolom, hogy ezzel az alkalomhoz méltó megemlékezéssel ez sikerült.

Nemerkényi Krisztina


Diplomaosztó
megjelent: 2015. július 24, péntek

Vasárnap már reggel hat órakor igen mozgalmas látvány fogadott a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. Többen színpadot építettek, sokan a csarnokot díszítették, a technikusok a hangosítás technikai feltételeit teremtették meg, ezalatt a TF-es csapat tagjai az ültetési rendet, az eskütétel szövegét és a diplomákat rakodták.

Diplomaosztó 2015. július 19.

Hét órára a TF-es hallgatók hostess csapata is megérkezett; kezdődhetett az eligazítás. Hamarosan mindenki elfoglalhatta a helyét és tette a dolgát.

Fél kilenc fele már szállingóztak az érintettek is, a frissen diplomát szerző hallgatók. A nézőtér is lassan benépesült a hozzátartozókkal. Minden készen állt a kezdésre.

Tíz órakor fel is csendült Beethoven Örömódája, amelyre a TF vezetősége – a magyar és TF zászlót követve – bevonult. Kezdetét vette az ünnepi szenátusi ülés.  A köszöntő beszédet Mocsai Lajos rektor úr tartotta, aki a 90 éves jubileumát ünneplő Testnevelési Egyetem megalapításában résztvevő nagy elődök méltatása után az egyetem előtt álló feladatokat és lehetőségeket tárta az ünneplő közönség elé. A következőképpen fogalmazott: “Amire vállalkoztunk, az nem egyéb és nem is csekélyebb dolog, mint az, hogy a testkultúra őreként és továbbfejlesztőjeként támogatjuk a sport valamennyi szegmensét. Bátran állunk a nagy erőpróbák előtt, mert csak így válhatunk sikeres egyetemmé, a magyar sport humánerőforrás hátterét biztosító intézményévé, a testkultúra, a sporttudomány első számú hazai képviselőjévé.”

Beszédének központi témája nem csak a sportban, hanem az élet bármely területén a tiszta lelkiismerettel elvégzett kemény munka – mint legfőbb érték – köré épült, mely az emberi méltóság, megbecsülés és a siker egyedüli záloga.

A haza bölcsét, Deák Ferencet idézte: “Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.”

Kiemelte, hogy a végzett hallgatók, fiatal kollégák a sport intellektuális, morális, és gazdasági erőforrásai, jövőjének alakítói, egyúttal kérte a friss diplomásokat, hogy mindenkor legyenek hűek, igazodjanak egy szilárd belső erkölcsi értékrend alakította irányvonalhoz és érezzék választott hivatásuk felelősségének súlyát annak tükrében, hogy milyen tartalmú tudást adnak át a felnövekvő generációknak, mellyel nem csak saját jövőjüket, boldogulásukat alakítják, hanem egy egészséges, sportszerető nemzet jövőjére és boldogulására is hatással vannak.

Hangsúlyozta, hogy bizonyosan sok nehézség és lemondás áll még előttük, de meggyőződése szerint készen állnak arra, hogy értelmet adva saját életüknek, alázattal szolgálják a jövő nemzedékeit, akár testnevelőként, edzőként, kineziológusként vagy menedzserként. Itt jegyezte meg, hogy a “szolgálat” szó különbözteti meg a “pályát” a “hivatástól”. Vannak sajátos életpályák, melyek bizonyos végzettséget, rátermettséget, elkötelezettséget kívánnak, de hivatásról általában akkor beszélünk – mondta – mikor ezek mellé társul az a késztetés, hogy a napi feladatok ellátásával és teljesítésével embertársainkat szolgáljuk, akár lemondások árán és a nehezebb utat választva is. Ünnepi beszédének zárásaként megkülönböztetett köszönetét és tiszteletét fejezte ki a szülőknek, hogy biztosították mind az erkölcsi, mind az anyagi hátteret gyermekeik továbbtanulásához.

Majd Simicskó István, sportért felelős államtitkár úr emelkedett szólásra, aki a hallgatók előtt felvázolta a sportoló nemzet már és még megvalósulás előtt álló koncepcióját, és felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy helyük és fontos szerepük van ebben a programban.

Immár 25 éves szokás szerint először a Mesteredzői díj átadására került sor. A Magyar Edzők Társasága minden évben kiírja a pályázatot a Mesteredzői címért, amit csak az arra érdemes, a sport bármely területén eredményes és sikeres edzők kaphatnak meg. Most is négy ilyen díj átadására került sor, amelyet Szabó Bence, a MOB főtitkára, Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke nyújtott át Györe Lajos vízilabda, Pongrátzné Vasvári Erzsébet sportlövő, Sántics Béla úszó és Takács Péter öttusa szakedzőnek. Az idén három Életműdíj átadására is sor került. Antalovits Ferenc súlyemelő, Czigány Károly vízilabda és Giczy Csaba kajak-kenu szakedzők több évtizeden át végzett magas színvonalú munkájukért nyerték el a kitüntető címet. Mocsai Lajos rektor úr is kézfogással köszöntötte őket.

Kollégánk, dr. Fekete Béla nyugállományban lévő egyetemi adjunktus, a kézilabda tárgy oktatója, a Sportjáték Tanszék volt munkatársa Felsőoktatásért emlékplakettet vehetett át Simicskó István államtitkár úrtól.

A 2014-es önállóvá válásunk óta immár második alkalommal avattunk doktorokat a Testnevelési Egyetemen. Most négy PhD hallgató védte meg disszertációját és szerezte meg a doktori címet, köztük  TF-es kollégáink, Kalmár Zsuzsa és Németh Endre egyetemi adjunktusok.

Ekanem Bálint, a TF műhely tagja egy énekszámmal emelte az ünnepélyességet, majd a diplomáikat átvevő hallgatók Diós Bence friss diplomás MA testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató előmondása után ismételték el az eskü szövegét.

Ezután következett a hallgatók számára a nap fénypontja, a diplomák átvétele. A különböző szakokon végzett hallgatók egyesével mentek fel a színpadra, és vették át diplomájukat a rektortól.

A végzett hallgatók nevében Nagy Máté MSc Sportmenedzser szakos hallgató tartott búcsúbeszédet, ami nem annyira szomorkásra, mint inkább vidámra, a szép TF-es évek részleteit visszaidézve, néhol kimondottan humorosra sikeredett, amit a közönség, a hozzátartozók is jól értettek; legalábbis az ott is felcsattanó nevetések és felhördülések ezt jelezték.

A TF műhely tagjai (Patakfali Edit és Szkokán Mónika) egy RG bemutatóval búcsúztatták a friss diplomásokat, amit a Honfoglalás című film “Kell még egy szó” betétdalára adtak elő, nagy sikert aratva mind a hallgatók, mind a közönség körében.

Hagyományteremtő céllal, a Testnevelési Egyetemen új szokással fejeződött be a diplomaátadási ünnepség: az idén először talárba öltözött hallgatók sapkájukat feldobva szabadultak meg a 3-5 (esetenként 7-8) évig tartó egyetemi éveiktől. Abban bizonyos vagyok, hogy mindannyiuk szívében megőrződik a TF és az ősi jelszónk: “Szellemet, erőt, erkölcsöt egyesíts”.

Az ünnepi ülés vezetőségének elvonulása után a hallgatók még hosszú ideig fényképezkedtek a TF zászlai előtt csoport- vagy évfolyamtársaikkal, illetve rokonaikkal.

A MOM Sport Uszoda és Sportközpont levegős, légkondicionált csarnoka kitűnő helyszínválasztásnak bizonyult a nyári hőségben. Az ünnepség nagyon jól és szépre sikeredett, és reméljük, hogy örök élményként marad meg a hallgatók és hozzátartozóik szívében.

szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György (képek letöltése egyben >>>)


A pedagógusokat és a jubileumi diplomásokat köszöntöttük
megjelent: 2015. június 18, csütörtök

A kora hajnalban kitárt ajtók csak kissé tudták hűteni az Aula levegőjét, ahol 12-én, pénteken már 12 óra előtt kezdtek gyülekezni a jubileumi diplomaátadóra, illetve a pedagógusnapra érkezők.

Pedagógusnap 2015

Bár tudjuk, hogy a jubileumi diplomásoknak a Hepp-terem (akkori nevén Beloiannisz, majd Díszterem) volt az a hely, ahol minden ünnepséget megtartottak, a nagy hőség annyira felmelegítette annak levegőjét, hogy azt nem lehetett volna lehűteni.  No, meg ott van az a lépcsősor. Bár, be kell valljam, alig volt a kitüntetettek között, aki csak nehézségek árán jutott volna fel a terembe: mindannyian határozott, “stramm testnevelő tanáros” léptekkel mentek átvenni az oklevelet.

Nem csak mi készültünk az ünnepségre, hanem az aranydiplomások közül egy volt hallgató is, aki már jóval az esemény előtt egy-egy diploma-hengert helyezett el a székeken, benne az évfolyam-tablóval, a névsorral, a hengeren a régi fotóval és névvel: így tudták meg, hogy kinek hova kell ülnie.

Jelenlétével megtisztelte az eseményt Lindner Ernőné, Zsuzsika néni is, az egyetlen olyan végzett hallgatónk, aki már gránit oklevéllel rendelkezik (Zsuzsika nénit 100. születésnapján köszöntöttük otthonában, az erről készült cikk itt olvasható).  Sok hallgató örült jelenlétének, hiszen egyik kedvenc tanáruk volt.

Az ünnepség egy szavalattal indult (ezt és a később elhangzott dalokat a TF műhely tagjai adták elő). A köszöntőt Mocsai Lajos rektor tartotta, aki megígérte, hogy az ismét önállóvá vált Testnevelési Egyetem megőrzi, illetve feleleveníti a TF-es hagyományokat. Kiemelte, hogy a most okleveleket átvevő évfolyam azért is különleges, mert közöttük számtalan olyan személy van, aki jelentős szerepet játszott mind a magyar sportban (többszörös olimpiai bajnok vagy helyezett, országos bajnok, szövetségi kapitány, válogatott edző), mind az egyetem életében (professzorok, dékánhelyettesek, tanszékvezetők, tanár kollégák). A pedagógusnapi ünnepi beszédet Gombocz János tanár úr tartotta, aki a tőle megszokott stílusban (egy gyermekkorából felvillanó emlékképből levezetve) emelte ki a testnevelő tanárok egyik legfontosabb feladatát: a rendre és fegyelemre nevelést; sokaknak nagy tetszésére.

Jó volt újra látni az oklevelet átvevők (2 vas, 25 gyémánt, 76 arany diploma átadására került sor) között ülő volt kollégáinkat, és visszaemlékezni a velük eltöltött időkre. A következő programpontként aranydiplomás kollégánk, Tóth Ákos mondott köszönetet és emlékezett kedves szavakkal a régi, szép TF-es időkre, majd megnéztük Ákos 1995-ben az intézményről készített “Ki viszi át a szerelmet” című filmjét, amely visszaidézte, no, nem az 50, hanem “csak” a 20 évvel ezelőtti hangulatot. Mai felgyorsult világunkban ez már történelem.

3 óra körül pedig egy kis állófogadás következett a szoborparkban, ahol levegős környezetben, kellemesen beszélgetve, a pedagógusként kapott egy-egy szál virággal a kezünkben idéztük fel a régmúlt, vagy az ünnepség egy-egy szép pillanatát.

A kollégák közül azok, akik ott voltak – sajnos csak kevesen – felemelő élményként élték meg és fognak emlékezni erre a napra, azért „imádkozva”, hogy a most végző hallgatók is ennyire a magukénak érezzék a TF-et, és ilyen örömmel térjenek majd vissza 20 vagy 50 év múlva.

Szöveg: Nemerkényi Krisztina | fotó: Papp György


A Nemzeti Összetartozás Napja
megjelent: 2015. június 5, péntek

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a TF műhely Kulturális Egyesület megemlékezést tartott a Hepp Ferenc teremben.  A zenés irodalmi műsor keretében elsősorban határon túli költők verseivel, illetve írásaival idéztek fel tényeket és érzelmeket az elmúlt 95 évből.

A Nemzeti Összetartozás Napja

fotó: Varga Ferenc


 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...