embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Új épület, II. emelet | 487-9275 | web: tf.hu/egtud

Tanszékvezető:
Tóth Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora | Új épület/II./226. | 487-9275 | CV
belgyógyász és sportszakorvos,a Gyógytestnevelő szak és a Lovaskultúra szak vezetője

Professor Emeritus:
Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora | Új épület/II./230. | 487-9285 | pavlik@tf.hu | CV
sportszakorvos

Egyetemi tanár:
Dr. Berkes István | Új épület/II./222. | 487-9216 | berkesi@tf.hu | CV
sebész, sportszakorvos

Egyetemi docens :
Dr. Osváth Péter PhD. | Új épület/II./220. | 487-9200/61171 | osvath@tf.hu | CV
általános orvos
Dr. Prókai András PhD. | Új épület/II./221. | 487-9200/61306 | prokai@tf.hu | CV
általános orvos

Dr. Szalay Piroska PhD. | Új épület/II./202. | 487-9200/61141 | szalay.piroska@tf.hu | CV
középiskolai testnevelő tanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, MSc aerobic szakedző, a BSc Egészségfejlesztő szakirány vezetője
Dr. Kovács Tímea PhD. | Új épület/II./208. | 487-9200/61337 | kovats.timea@.tf.hu | CV
belgyógyász és kardiológus orvos, az Úszó válogatott keretorvosa  (részmunkaidős)
Dr. Uvacsek Martina | Új épület/II./208. | 487-9200/61337 | martina@tf.hu | CV
humánkineziológus, egészségfejlesztő
Bartusné Dr. Szmodis Márta | Új épület/II./204. | 487-9200/61383 | szmodis@tf.hu | CV
biológia szakos tanár

Egyetemi adjunktus:
Dr. Szőts Gábor | Új épület/II./206. | 487-9200/61127 | szots@tf.hu | CV
okl. gyógyszerész, vitorlás szakedző
Dr. Mészárosné, Dr. Seres Leila PhD. | Új épület/II./209. | 487-9200/61129 | seres.leila@tf.hu | CV
általános orvos
Dr. Mészáros Zsófia PhD. | meszaros.zsofia@tf.hu | CV
humánkineziológus (részmunkaidős)

Egyetemi tanársegéd:
Dr. Komka Zsolt | Új épület/II./Laboratórium | 487-9200/61188 | CV
általános orvos, a kajak-kenu válogatott keretorvosa (részmunkaidős)
Bosnyák Edit | Új épület/II./229. | 487-9200/61119 | bosnyak.edit@tf.hu | CV
testnevelő-gyógytestnevelő tanár
Trájer Emese | Új épület/II./229. | 487-9200/61119 | trajer.emese@tf.hu | CV
testnevelő-gyógytestnevelő tanár
Protzner Anna | Új épület/II./229. | 487-9200/61119 | protzner.anna@tf.hu | CV
rekreáció BSc, és humánkineziológus MSc

Tudományos munkatárs:
Dr. Farkas Anna | Új épület/II./205. | 487-9200/61150 | farkas@tf.hu | CV
testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár
Dr. Olexó Zsuzsa (jelenleg GYES-en)
általános orvos

Tudományos segédmunkatárs:
Dr. Krählingné Zsirai Zsuzsanna | Új épület/II./209. | 487-9200/61320 | zsirai@tf.hu | CV
általános orvos

Meghívott oktató:
Dr. Faludi Judit nyugalmazott egyetemi docens | Új épület/II. | 487-9200/61378 | faludi@tf.hu | fogadóóra: szerda 13.00-13.45

Ügyvivő szakértő:
Györgyné Szűcs Éva | Új épület/II./226. | 487-9275 | email | CV
testnevelő tanár, egészségtan tanár, sportmenedzser, gyógytestnevelő, kisiskolások testnevelése, sportújságíró, EU pályázatíró és lebonyolító

Oktatászervező, ügyintéző:
Pirityné Winterstein Ágnes, tanszéki előadó | Új épület/II./224. | 487-9200/61280 | pirityne@tf.hu

Asszisztens:
Patikás Attiláné | Új épület/II./212., 230 | 487-9200/61305 | patikas.attilane@tf.hu | CV
Szendrei Eszter | Új épület/II./212., 230 | 487-9200/61305 | szendrei.eszter@tf.hu | CV

Az Egészségtudományi és Sportorvosi tanszék munkatársai közül kerül ki a Magyar Sportorvos Társaság post elnöke, a Sportorvosi Szakmai Grémium elnöke, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke és főtitkára, a Sporttudományi Szemle főszerkesztője,az Orvosi Szakmai Kollégium Sportorvosi Tagozatának elnöke és egyik tagja, a hazai Mozgásgyógyszer Társaság elnöke és számos tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság Diák-, egyetemi-, és főiskolai sportért felelős  alelnöke, és a tanszék munkatársai jelen vannak az International College of Sport Science of Physical Education (ICSSPE) elnökségében az European Initiative for Exercise Medicine (EIEIM) vezetőségében az Exercise in Medicine (USA) tanácsadó testületében. Összesen 11 társaságban vagyunk jelen.

A tanszéken három egyetemi tanár, és 7 docens dolgozik minősítettként, közülük 2 az MTA doktora. A munkatársak között több testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, egészségtan tanár, kardiológus, belgyógyász, sportorvos, ortopéd sebész szakvizsgával rendelkező orvos van. Jelenleg 5 PhD hallgató van a tanszéken.

A tanszék oktatja a Testnevelési Egyetemen az összes biomedicinális alapozó tantárgyat, félévenként több mint 3000 kontakt órában.

A tanszék munkatársai dolgozták ki a hazai mozgásgyógyszer stratégiai anyagot, a tanszék munkatársai akkreditálták az országban egyedüliként az óvónő továbbképzésben az óvodai mozgásoktatás anyagát és kidolgozták a jelenleg lektorálás alatt álló e-learning alapú mozgásgyógyszer tananyagot.  Ezen túl, a tanszéken működik az Országos Sportegészségügyi Intézet, sportorvosi szakrendelője. Az elmúlt években a tanszék jelentős K+F+I eredményeket tud felmutatni. A tanszéken működő projekt iroda irányította szakmailag a Szentágothai János Tudásközpont munkáját, a Semmelweis Kutatóegyetemi projektet, és részt vett további 10 kutatási projektben.

Mindezek nyomán szabadalmak, prototípusok, szolgáltatások jöttek létre, jelenleg is két K+F+I projektben vesznek részt a munkatársak. A tanszék a szakmai letéteményese a Semmelweis Egyetem és a Kajak-kenu Szövetség, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság között kötött együttműködési megállapodásnak. Ennek nyomán, a tanszéken működő terhelés élettani laboratórium segíti a Magyar vízilabda válogatott, a kajak kenu válogatott, az evezős válogatott, a triatlon válogatott, a csörgőlabdás és ülőröplabda válogatott, a magyar paraolimpiai csapat és a Világjátékokra készülő magyar szervtranszplantált sportolók felkészülését. Az elmúlt években, a kutatási projektek kapcsán jelentős eszközállomány halmozódott fel a tanszéken, amely sokrétűen szolgálja a hazai sportorvoslást és sporttudományt.

Úgy gondoljuk, hogy a terület szakembereinek oktatási, kutatási és gyógyító tevékenységének messze legerősebb koncentrációja itt valósul meg országosan.

Az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék története a Karon az 1949/50-es tanévre nyúlik vissza. Alapítója Dr Kereszty Alfonz, aki 1950-1971 között vezette a tanszéket. Eddigi tanszékvezetői:

 • 1971-2001 között Frenkl Róbert professzor úr
 • 2001-2007 között Pavlik Gábor professzor úr
 • 2007 óta Tóth Miklós professzor úr

Személyi állományára jellemző, hogy a kar egyetemi tanárainak 2/3-a ezen a tanszéken található. A tanszéket az oktatás, kutatás és a gyakorló orvosi tevékenység magas színvonala jellemzi. Egyetlen hallgató sem végez úgy a karon, hogy a tanszék több oktatójával ne találkozna tanulmányai során. A kar három tanár szakából kettőt (egészségfejlesztő-tanár, gyógytestnevelő-tanár) a tanszék gondoz. A tanszékhez tartozó önálló szakok:

 • BSc Rekreáció – egészségfejlesztő szak, egészségfejlesztő szakirány
 • MSc Rekreáció, egészségmegőrzés, rehabilitáció szakirány
 • MA Egészségfejlesztő-tanár (4 féléves)
 • MA Egészségfejlesztő-tanár (5 féléves)
 • MA Testnevelőtanár – gyógytestnevelő-tanár, gyógytestnevelő szakirány
 • Lovaskultúra szakirányú továbbképzés
 • az osztatlan képzésben pedig a szakpárból az egészségfejlesztő – gyógytestnevelő szakirány

Az oktatáson kívül magas szintű tudományos tevékenység is jellemzi a tanszék munkáját. 2015. évben

 • 13 PhD hallgatónk
 • 70 fő elkészült szakdolgozat vezetése és bírálata
 • 81 publikáció
 • 23 hazai és nemzetközi konferencia szervezése köthető a tanszékhez

A tanszék dolgozói 11 tudományos társaságban vannak jelen tagként illetve vezetőként. A kar oktatással és kutatással  együttesen foglalkozó szervezeti egységei közül első helyen áll az előző éves tudományos mutatók szerint. Kutatási témáink:

 • Metabolikus és hormonális edzésadaptáció
 • A cardiorespiratoricus terhelhetőséget minõsítő paraméterek életkorfüggése sportolóknál
 • A szív és keringési rendszer alkalmazkodása a rendszeres edzéshez
 • Spiroergometriai terhelés alatt bekövetkező változások
 • Sportoló és nem sportoló fiatalok életmódja és fizikai aktivitásának vizsgálata
 • Sportoló és nem sportoló fiatalok testalkati mutatóinak és teljesítőképességének összehasonlító vizsgálata
 • Testalkati jellemzők és a testösszetétel életkor- és teljesítményfüggő változása
 • A sport életminőség-fejlesztő hatása a fogyatékosok életében
 • Táplálkozás és életmód összefüggései
 • A fizikai aktivitás és a csontanyagcsere kapcsolata
 • Sportgenomika
 • Sportolói ritmuszavarokra hajlamosító tényezők vizsgálata, humán és állatkisérletes modellekkel
 • Telítetlen zsírsavak szerepe a sportolói teljesíményben, zsíranyagcserében

A tanszék terhelésélettani laboratóriumában válogatott csapatok és versenyzők készülhetnek versenyeikre. A Londoni Olimpiára utazó sportolók 30%-ának (46 fő) felkészítését segítette. Munkatársaink válogatott csapatok és versenyzők mellett is tevékenykednek:

 • kajak-kenu válogatott
 • női tőrvívó válogatott
 • para vívó válogatott
 • paralimpiai csapat sportélettani vizsgálata és orvosi felügyelete, valamint mozgásterapeuta tevékenység
 • terhelésélettani követéses vizsgálat válogatott versenyzőknél (triatlon, férfi és női vízilabda, férfi kézilabda, evezős válogatott)

Ezen felül aktívan részt vesznek a Magyar Antidopping Csoport (WADA)  TUE (Therapeutic Use Exemption) Bizottság munkájában is.

Összességében szervezeti egységünk az intézmény az egyik legmeghatározóbb tanszékévé vált.

A tanszékhez tartozó további szakok

Gyógytestnevelés Szak

Meghívott előadók: Jankovics László, Dr Perjés Kornél, Dr Gundáné Szántó Katalin, Zákány Magdolna, Kubisch Károly.

Oktatott tantárgyak: orvosi latin, funkcionális anatómia, funkcionális gimnasztika, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, ortopédia, sebészet, traumatológia, gyógypedagógiai alapismeretek, fogyatékosok nevelése és sportja, mozgáskoreográfia, zenére végezhető mozgásformák, masszázs, dietetika, teljesítménydiagnosztika, grafikus mozgásábrázolás, iskoláskor előtti testnevelés, fizioterápia, természetgyógyászat, fitnesz, személyi edzés, gyógytestnevelés-elmélete és módszertana, mozgásterápia, sportágak gyógyító adaptációja, vizi gyakorlatok, gyógyúszás, gyógytestnevelés tanítási gyakorlat.

Egészségfejlesztés Szakirány

Meghívott előadók: Dr. Vingender István, Dr. Dákay Mária, Dr. Balogh Zoltán, Dr. Forrai Judit, Dr. Pataki Mária Dr. Gritz Arnoldné, Bozóné Soós Marianna.

Oktatott tantárgyak: addiktológia, élelmezés egészségügyi ismeretek, házi ápolási ismeretek, humángenetika, természetgyógyászat, szexuális kultúra, iskola egészségtan, az esészségfejlesztés elmélete, ifjúságvédelem bűnmegelőzés, társadalom- és népegészségtan, táplálkozásélettan, egészségkultúra, egészségfejlesztés

Egyetemi tanársegéd:

Dr. Komka Zsolt (részmunkaidős) II.em. Laboratórium 487-9200/61188 cv

általános orvos, a Magyar Kajak – Kenu válogatott keretorvosa

Bosnyák Edit II.em. 229 487-9200/61119 bosnyak.edit@tf.hu cv

testnevelő-gyógytestnevelő tanár

Trájer Emese II.em. 229 487-9200/61119 trajer.emese@tf.hu cv

testnevelő-gyógytestnevelő tanár

Protzner Anna II.em. 229 487-9200/61119 protzner.anna@tf.hu cv

rekreáció BSC, é sHumánkineziológus MSC,

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...