embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Történeti áttekintés

Az Idegennyelvi Lektorátus az 1950-es évek óta működik. Kezdetben csak orosz nyelvet oktattak a tanárok, majd 1980 óta az orosz mellé még egy nyelvet felvehettek a hallgatók.

1986 óta a két nyelvet heti 4-4 órában tanulták a hallgatók. Az egyiket 3 félévig, a másikat 5 félévig, és mind a két nyelvből záróvizsgát tettek.

1992 óta – az egyetemet érintő reformmal összhangban -, a négy nyelvből már csak egy nyelvet tanulhattak, 5 féléven keresztül. Ebből 3 félévet tett ki az általános, társalgási nyelv, 2 félévet pedig a sportszakmai nyelv.

Sportszakmai nyelvet 1990 óta oktatunk. A kezdeti szemeszterenkénti pár órából nőtte ki magát ez az oktatás arra a szintre ahol most van.

A Lektorátus 1993-ban – FEFA-páyázaton -, 87.500 US $-t és 13.300.000 HUF-ot nyert.

A pályázat több elemet is tartalmazott, amelynek egyik része a nyelvtanári másoddiploma szak megindítása lett volna, ez azonban adminisztratív és egyéb okokból meghiúsult.

Másik fontos elem a szaknyelvi képzés fejlesztése volt. Ezen a területen jelentős előrelépést tettünk.

A pályázat keretében minden egyes oktatónk általános és speciális szakmai továbbképzésben részesült (módszertani, labor-használati, komputeres nyelvtanítás, stb…).

A külföldi utazások során több nemzetközi intézménnyel létesítettünk kapcsolatot (Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, Egyesült Államok).

Ekkor építettük ki több, mint 1500 kötetes általános (angol és német), valamint kb. 200 kötetes szaknyelvi tanszéki könyvtárunkat. Ezzel párhuzamosan audio- és videotárunkat is bővítettük.

Az oktatás szinvonalát emelendő 4 db tantermünket TV-vel, video-val, flip-chart táblával és írásvetítővel láttuk el.

Legjelentősebb beruházásunk a 12 férőhelyes, komputerrel vezérelt Nyelvi Laboratórium kiépítése volt, amely audio-vizuális jellegű, hiszen a minden diák által külön kezelhető magnó-egység mellett a monitorokon a videoanyagokat is közvetlenül látják és (a fülhallgatón keresztül) hallják a diákok. Ehhez még egy hangfalakkal ellátott CD-TV csatlakozik.

A Lektorátus létszámában 1995 nyarán jelentős változás állt be. Ekkor a 12 fő oktató közül 7-et elbocsátottak, a választható 4 nyelv kettőre (angol és német) csökkent. Ugyanakkor profilváltás következett be: a fő hangsúly a szaknyelv oktatására helyeződött.

Több éven keresztül szinte csak szaknyelvet oktattunk heti 4 órában, kötelező jelleggel, 4 kreditpontért. Ma a TF heti 2 óra nyelvtanulási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, szabadon választott tárgyként.

Ma a TF heti 2 óra nyelvtanulási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, szabadon választott tárgyként.

13 éve a Minisztérium 1 fő angol és 1 fő német lektort biztosít az Egyetemnek, teljesen ingyen. Pillanatnyilag csak angol lektorunk van, és ő is szinte teljesen csak oktatási feladatokat lát el.

Tudásunkat főleg önképzéssel szereztük meg, a tanítás, a rengeteg tolmácsolás, és fordítás során. A FEFA pályázaton belül is részesültünk egy rövidebb ideig tartó szaknyelvi továbbképzésben, amelynek eredményeképpen a szakképesítéssel rendelkező nyelvtanári címet is megszereztük.

Ennek eredményeként 1991-ben először a német, majd 1995-ben az angol szaknyelvi jegyzet készült el, melyet azóta számos követett. Ezek egy részét a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Klebelsberg Kuno Szakalapítványa” is támogatta. (lásd “Jegyzeteink“!)

1995 óta célunk a sportszakmai nyelvvizsga megteremtése volt Egyetemünkön. Hisszük és tudjuk, hogy mint minden szakmának, a sportnak is megvan a maga sajátságos, szakmai nyelvezete. A hallgatóinknak pedig nagy szükségük van arra, hogy a saját szakmáján belül tájékozódni tudjon, elolvashassa sportága szakirodalmát vagy a versenyen kommunikálni tudjon. Emellett célba vettük az edző-, menedzser-, humánkineziológia-, egészségtan szakos hallgatókat, a sportolókat, a szakvezetőket, a jövendő sportdiplomatákat, a vidéki főiskolák hallgatóit, mint potenciális vizsgázókat. Természetesen ebbe a körbe tartoznak azok a hallgatók és oktatók, valamint azok a szakemberek is, akik a sporttudomány-orvostudomány határán állnak (pl. humánkineziológia, egészségtan, stb.).

Sportszaknyelvi vizsgánk tervét a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány is támogatta 100.000 ill. 150.00 Ft-tal (1995 és 1998-ban), a Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázaton pedig 500.000 ill. 1.000.000 Ft-ot nyertünk szaknyelvi oktatásunk ill. vizsgarendszerünk ki- és továbbfejlesztésére. Birtokunkban van több, a sporttal foglalkozó intézmény vezetőjének támogatólevél is. A pályázat eredményei jól láthatók a felszerelt nyelvi termeinkben, a Nyelvi labor továbbfejlesztésében, a szakkönyvtárunk gyarapodásán, a hallgató felhasználói hely kialakításán, illetve a Lektorátuson használt számító- és másológépek modernizálásán.

Az Egyetemi Tanács novemberi ülésén a 161/1996 (XI. 27) határozatban elfogadta, hogy a nálunk letehető sportszakmaival bővített vizsga sikeres abszolválása ugyanúgy feltétele lehet a diploma megszerzésének, mint a Rigó utcai nyelvvizsga! Ez azután belekerült a testkultuális képzésben résztvevő hallgatók kimeneti képesítési követelményébe is (44/2002), amely 2006. szeptember 1-ig volt érvényben. Időközben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája is elfogadta ezt a vizsgát középfokú nyelvvizsgaként.

A Sportszaknyelvi Lektorátus oktatói mind egyetemi diplomával rendelkező nyelvtanárok. A jelenlegi létszám 2 főállású nyelvtanár, 1 főállású és 1 félállású (amerikai) angol anyanyelvi lektor és – alkalmanként – 1 fő óraadó. Munkánkat 1 fő tanszéki adminisztrátor segíti.

Tanítunk a nappali és levelező BSc szakokon, a hagyományos képzésben, az idegen nyelvű képzésben, az MSc képzéseken is. Emellett részt veszünk a NET (Nemzetközi Edzőképző Tanfolyam) munkájában is.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...